Олімпіади, конкурси

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури
7 клас
Українська мова

І. Визначіть синтаксичну функцію інфінітива                                               (3 бали)
1. Пізнати мову народу – зрозуміти його душу (М. Бурмака).
2. Любить людей мене навчила мати (В. Симоненко).
3. Ми в світ прийшли успадкувати славу, діла і думи, й чесні мозолі (В. Симоненко).

ІІ. Утворіть                                                                                                            (7 балів)
·         форму кличного відмінка іменників бібліотекар, директор, Ігор, птах;
·         форму родового відмінка іменників Париж, листопад, трамвай, комар;
·         усі можливі форми місцевого відмінка однини займенника чий;
·         форми орудного відмінка числівників 90, 700;
·         форму ІІ особи однини майбутнього часу дієслів розповісти, розказувати;
·         форму ІІІ особи множини дієслів полоти, стелити, клеїти, боротися;
·         прикметники від таких власних назв: Хуст, Золотоноша, Умань, Кременчук.

ІІІ. Відновіть фразеологізми, у яких переплутано компоненти.                        (4 бали)
Езопова пісня, сади Аріадни, танталова нитка, ведмежа мова, терниста земля, крокодиляча послуга, муки Семіраміди, лебедині сльози, обітований шлях.

ІV. Доберіть українські відповідники до запозичених слів.                               (4 бали)
Актуальний, акцент, аналогічний, гігант, горизонт, екзамен, екземпляр, оригінальний.

V. Відредагуйте речення.                                                                                           (8 балів)
1. Яка година? – П’ятнадцять по п’ятій.
2. У залі зібралися початкуючі поети.
3. Ці хвилюючі миті запам’ятаються надовго.
4. Двері відкрила жінка в бігудях.
5. Хлопець розповів про свою вірну собаку.
6. Батько знову виписав «Експрес».
7. Багато людей захворіло грипом.
8. Він все одно нічого не запам’ятає.
                                                                                                                         
Українська література
7-ий клас
І. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.                                                      (12 балів)
1. «Життя без книг – це хата без вікна» (Д. Павличко).
2. «Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава» (О. Довженко).
3. Духовний заповіт Захара Беркута нащадкам (за повістю Івана Франка).

ІІ. Установіть відповідність між назвою пісні та її жанром.                            (2 бали)
А. «Заплету віночок».                                             1. Козацька.
Б. «Ой на горі там женці жнуть».                          2. Чумацька.
В. «Ой у степу криниченька».                               3. Стрілецька.
Г. «Ой біжить, біжить мала дівчина».                   4. Веснянка.
Ґ. «Ой у лузі червона калина…».                          5. Русальна.
                                                                                  6. Купальська.
                                                                                  7. Жниварська.
ІІІ. Дайте лаконічні відповіді на запитання.                                                         (10 балів)
1. Хто і про що сказав: «Це – народна історія, жива, яскрава, сповнена барв, істини, історія, яка розкриває все життя народу».
2. Що таке пафос твору? Яким пафосом сповнена пісня «Ой на горі там женці жнуть»?
3. Яка українська пісня стала народною не лише в Україні, а й в інших європейських країнах? Хто її автор?
4. Який художній засіб лежить в основі таких пісенних рядків:
            Стоїть явір над водою,
            В воду похилився,
            На козака незгодонька ,
            Козак зажурився.
5. Назвіть навчальні заклади, у яких здобував освіту Іван Франко (не менше 4).
6. Що таке експозиція?
7. Яка подія є кульмінацією повісті І. Франка «Захар Беркут»?
8. У чому полягав «секрет довголіття» Захара Беркута та інших тухольців (за повістю «Захар Беркут»)?
9. Завершіть фразу, вкладену в уста Захара Беркута:
«Життя лиш доти має вартість, доки …»
10. У чому, на думку Івана Франка, полягає вартість історичної повісті?

IV. У чому полягає специфіка коломийки як фольклорного жанру. Складіть власну коломийку про шкільне життя.                                                                          (4 бали)

                                                                                                                                                                          Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури
8 клас
Українська мова

І. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його синтаксичний розбір.

Лірична пісня це душа народу це безмежне поле засіяне зернами історії і заквітчане людськими надіями (М. Стельмах).                                                                            (5 балів)

ІІ. Випишіть усі можливі словосполучення, зробіть їх синтаксичний розбір. (3 бали)
Дівчина в рожевому намисті дивиться на сонце з-під руки (М. Гірник).

ІІІ. З’ясуйте синтаксичну функцію виділених слів.                                                   (5 балів)
1. А ключі від щастя в наших руках (М. Стельмах).
2. Весь світ був як казка, повна чудес; таємнича, цікава й страшна (М. Коцюбинський).
3. У небі хмара хмару тягне дощем упасти на хліба (М. Овдієнко).
4. Справжні друзі ніколи глека не розіб’ють.
5. Серпень з вереснем схрестили довгі шпаги несмертельні (М. Рильський).

IV. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Обґрунтуйте наявність чи відсутність коми перед ЯК.                                                                                                                
1. Над Ай-Петрі летів як розливи ріки тихий вересень… (В. Сосюра).
2. Отак і людина б’ється як та риба об лід (Народна творчість).
3. Вогонь як символ життя вважався найбільшою святістю (В. Скуратівський).
4. А дівчина була як сонце (Марко Вовчок).                  

V. Відредагуйте.                                                                                                      (6 балів)
1. Відкривши очі він побачив що у відкрите вікно зазирає місяць.
2. Ми побували у музеї під відкритим небом.
3. Усі бажаючі зустрінуться на горі Говерлі в дванадцять годин.

VІ. З’ясуйте лексичні значення поданих слів-паронімів. Складіть і запишіть із ними словосполучення.                                                                                     (6 балів)
Корисний – корисливий;
ефектний – ефективний;
компанія – кампанія.                                                                                                              
Українська література
8 клас
І. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.                             (12 балів)
   1. Морально-етичні настанови в українських народних думах.
   2. Поетичний образ Руської землі у «Слові про похід Ігорів».
   3. Образи народних лицарів – оборонців рідної землі – в українських історичних піснях.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань.                                   (5 балів)
    1. Різновиди художніх образів.
    2. Дума та історична пісня. Спільне й відмінне.
    3. Деякі дослідники визначають жанр «Слова про похід Ігорів» як думу. Спростуйте або підтвердіть цю думку.

ІІІ. Дайте лаконічні відповіді на запитання.                                       (10 балів)
1. Які пісні Марусі Чурай були використані письменниками у своїх творах?
2. Про який трагічний факт згадує В. Рафальський у вірші «Дума про кобзарів»?
Ой, скажи ж ти, вітре, де біліють кості
Довговусих мудрих сивих співунів?
Бо не знає ненька Україна й досі,
Де лягли у землю двісті кобзарів.   
3. Українські перекладачі «Слова про похід Ігорів».
4. Який народнопісенний образ використав автор «Слова про похід Ігорів» при змалюванні битви?
5. Яких тварин згадує автор «Слова про похід Ігорів», розповідаючи про Бояна, Всеволода, Ярославну, князя Ігоря?
6. Що об’єднує таких історичних осіб: київський князь Святослав, син галицького князя Ярослава Осмомисла Володимир, чернець Вишатич?
7. Назвіть найвідоміші музичні твори, складені за мотивами «Слова про похід Ігорів».
8. Скільки творів було в першому «Кобзарі»? Яким віршем він відкривався?
9. Який вірш називають шевченківським?
10. Що таке стопа? Назвіть види стоп.

IV. Визначіть віршовий розмір, рими, спосіб римування та художні засоби таких поетичних рядків:                                                                                                                               (4 бали)
Спить, мій малесенький, спить мій синок …
Спить він, наслухавшись дивних казок.
Нащо ж ти віченьки знову розкрив?!
Спи, моя пташко, то вітер завив …                         (Олександр Олесь)   
                                                                                 
V. На основі поданого уривка заповніть паспорт твору.                  (2 бали)
І поки над білим світом
Світить сонце буде, --
Твої думи, твої пісні
            Не забудуть люди.
1. Автор.                                2. Назва твору.
3. Жанр.                                 4. Ідея.
                                                                                                                
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури
9 клас
Українська мова

І. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови.                                  (10 балів)
 То шумів зелений лист то в вінку мінився золотом ряст весняний то золотим дощем лились пісні.

ІІ. Випишіть односкладні речення. Визначте їх вид.                                                (4 бали)
1. Розвивайся й далі, мово наша рідна, і про нас нащадкам вістку донеси (О. Підсуха).
2. Робота мучить, зате годує й учить (Народна творчість).
3. Де небо? Де сонце? (М. Коцюбинський).
4. На сизих луках скошена отава (М. Рильський).
5. Учителя й дерево пізнають із плодів (Народна творчість).
6. Як важко перші кроки йти! (А. Малишко).
7. А ключі від щастя в наших руках (М. Стельмах).

ІІІ. Випишіть ті речення, у яких слід поставити розділові знаки. Обґрунтуйте за допомогою правил свій вибір.                                                                                                              (6 балів)
1. Здавна плід калини використовують як протизапальний засіб (В. Скуратівський).
2. Одна з пісень присвячена славному козацькому полковникові Семену Палію учаснику Полтавської битви (П. Жур).
3. …І спів його звучав не раз як плач… (Д. Павличко).
4. Над Ай-Петрі летів як розливи ріки тихий вересень сонячний любий (В. Сосюра).
5. Запахло сіркою, горілим, і дощ линув як із відра (Панас Мирний).

ІV. Відредагуйте.                                                                                                              (4 бали)
Діяти згідно законодавству, вислати по пошті, дипломатичні відношення, прийти по дорученню, діючий закон, завідуючий відділом,візит датчан, любимо і пишаємося нашими друзями.
V. Установіть відповідність.                                                                                          (3 бали)
А. Терра інкогніта.                                      1. Чиста дошка.
Б. Табула раса.                                             2. Вода життя.
В. Етцетера.                                                 3. Бажана особа.
Г. Нота бене.                                                4. Невідома земля.
Ґ. Персона ґрата.                                          5. Друге я.
Д. Альтер еґо.                                              6. Зверни увагу.
                                                                       7. І так далі.
                                                                                                              
Українська література
9 клас
І. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем:        (12 балів)
«Лінощі -- усьому лихому мати» (В. Мономах).
«Повчання дітям» Володимира Мономаха – заповіт нащадкам через віки.
«Людина – коваль свого щастя» (Г. Сковорода).
Сформулюйте тезу, наведіть 2-3 переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури, історичні факти або випадки із життя.

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на одне із питань.                                                                    (5 балів)
1. Курйозна поезія.
2. Алегоричність та віддзеркалення – основні ознаки шкільної драми.
3. Значення творчості Григорія Сковороди.
4. Суспільно-мистецьке значення «Енеїди» І.П.Котляревського.
ІІІ. Допишіть другу частину афоризмів Г. Сковороди.                                                           (2 бали)
Бери вершину і матимеш …
Як нерозумно випрошувати те, чого …
Тоді лише пізнається цінність часу, коли …
Любов виникає з любові: коли хочу, щоб мене любили …

IV. Дайте лаконічні відповіді на запитання.                                                                             (10 балів)
1. Назвіть етапи українського весілля (не менше 6).
2. Яку старовинну пам’ятку використовують під час присяги Президента на вірність українському народові?
3. Про які дві найпопулярніші книги писав М. Грушевський в «Історії української літератури»?
4. Що лежить в основі силабічної системи віршування?
5. Хто є засновником українського друкарства?
6. Єдиний твір Івана Вишенського, надрукований за його життя, -- це …
7. Із якого твору давньої української літератури черпали факти для написання своїх історичних творів П.Куліш, І.Нечуй-Левицький, М.Старицький?
8. Назвіть 2 характерні риси байок Г.Сковороди.
9. Визначіть жанр «Енеїди» Вергілія та «Енеїди» І.П.Котляревського.
10. Встановіть відповідність.
А. «Повість минулих літ»                                                   1. Бароко.
Б. «Києво-Печерський патерик»                                         2. Орнаменталізм.
В. «Володимир» Ф.Прокоповича                                        3. Класицизм.
Г. «Пісня на новий 1805 год» І.П.Котляревського                        4. Монументалізм.
                                                                                              5. Просвітницький реалізм.
V. На основі поданого уривка заповніть «паспорт» твору.                                                    (4 бали)
«А тут саме розхворівся Володимир, очима й нічого не бачив. Тужив сильно і не знав, що робити. І послала йому цариця сказати такі слова: «Якщо хочеш позбутися тієї хвороби, то хрестись швидше». І звелів князь хрестити себе».
1. Автор.        2. Назва твору.  3. Літературний рід.  4. Жанр. 5. Основна ідея.
6. Особливості композиції. 7. Мова.   8. Літературний стиль.        

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури
10 клас
Українська мова

І. Назвіть стилістичні засоби фонетики, наведіть приклади їх використання в художніх текстах.                                                                                                                                                                                                           

ІІ. Випишіть слова, у яких є шиплячі звуки. Запишіть їх у фонетичній транскрипції.                                                                                                  
Тулишся, книжці, зжилися, піщинка, віднісши, яєчня, сходження, відсиджуєшся.

ІІІ. Запишіть правильно слова, згрупувавши їх за видами орфограм.     
Пан/європейський, сто/п’ятдесяти/семи/тисячний, день/у/день, кінець/кінцем, сніжно/білий, рал…і, завм…рати, ч…пси, волин…ський, сам…іт, брин…чати, заст…лати.

ІV. Утворіть збірні іменники від таких слів:                   (7 балів)
Офіцери, татари, картопля, дуби, варити, багно, сад, мак.

V. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, проаналізуйте виділену предикативну частину: схарактеризуйте члени речення, засоби їх вираження).
                                                                                                                  
   Старий заховався у степу на могилі щоб ніхто не бачив щоб вітер по полю слова розмахав щоб люди не чули.


Українська література
10 клас
І. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.            (12 балів)
1. Заповіт Тараса Шевченка «ненародженим землякам» своїм.
2. Глибинні причини конфліктів у сім’ї Кайдашів (за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).
3. Українці в ярмі (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

ІІ. Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань.                         (5 балів)
1. Значення творчості П. Куліша для української літератури.
2. Жанрова різноманітність драматургії ХІХ ст.
3. Засоби комічного у творі «Кайдашева сім’я».

ІІІ. Дайте лаконічні відповіді на запитання.                                         (10 балів)
1. Течії українського реалізму другої половини ХІХ ст.
2. Підтвердіть фактами думку про те, що в другій половині ХІХ ст. саме Львів стає центром культурної, освітньої і наукової діяльності.
3. Хто і у зв’язку з чим сказав такі ганебні слова: «Никакого отдельного малороссийского языка не было, нет и быть не может».
4. Якими творами І.Нечуй-Левицький збагатив українську історичну прозу?
5. У яких літературних жанрах працював М.Старицький?
6. Хто й кого назвав «великим артистом зору»?
7. Хто й про кого сказав: «Більше працював, ніж жив»?
8. Який твір Панаса Мирного став поштовхом для роботи над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
9. Про композицію якого твору сказано, що це «будинок із багатьма прибудовами і надбудовами»? Кому належать ці слова?
10. Як звали діда й бабу Чіпки за лінією батька?
ІV. Установіть відповідність.                                                                    (2 бали)
А. Монументалізм.                                            1. Чуттєвість.
Б. Орнаменталізм.                                             2. Типовість.
В. Стиль доби Відродження.                             3. Канонічність.
Г. Бароко.                                                           4. Ідеалізація.
Ґ. Класицизм.                                                     5. Наслідування античності.
Д. Сентименталізм.                                           6. Ускладненість.
Е. Романтизм.                                                    7. Пишнота, химерність.
Є. Реалізм.                                                          8. Простота.
V. На основі поданого уривка заповніть паспорт твору.                     (4 бали)
«Неволя порізнила дітей одних батьків, одних матерів; вирила між ними глибокий яр, котрого ні перейти, ні переїхати… По один бік яру стояли потомки старшини козацької; стояли приблуди, котрих приманила своїми розкошами задурена Україна… Усе то була ватага, вигодувана чужою працею, обута й зодягнена чужими руками… Тепер вона стояла і, як голодний вовк, клацала зубами, поглядаючи зо зла на другий бік яру, де потомки козачі копалися у сирій землі, понівечені, зубожені, темні – якісь каліки, а не люди, без пам’яті про славну бувальщину дідів своїх, котрі добували кров’ю «славу та волю», без пам’яті про самих себе…»
1. Автор, назва твору.  2. Жанр. 3. Тема.  4. Ідея.  5. Особливості композиції.
                                                                                                                                
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури
11 клас
Українська мова

І. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, проаналізуйте виділену предикативну частину: схарактеризуйте члени речення, засоби їх вираження).
                                                                                                                                       (10 балів)
     Коли дитині давати все чого вона захоче то вона зажадає від вас і місяця.
                                                                                                                                                  
ІІ. Відредагуйте словосполучення.                                                                    (3 бали)
Початкуючий поет, виконуючий обов’язки, завідуючий відділом, бажаючі відпочити, обезболюючий засіб, діючі особи.

ІІІ. Запишіть українські відповідники до таких широковживаних слів:               (4 бали)
Імідж, інцидент, ініціатива, консенсус, саміт, рейтинг, дилер, економія, менеджер.

ІV. Складіть словосполучення з поданими паронімами.                                         (4 бали)
Модерний – модерністський;
прозовий – прозаїчний;
стильовий – стилістичний – стилізований;
трагічний – трагедійний.

V. Запишіть правильно слова.                                                                                      (3 бали)
Всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий, народно/визвольний, народно/поетичний, всього/на/всього, сам/на/сам, з/давніх/давен, на/віки/вічні, івано/франківський, івано/франківець, кінець/кінцем, красуня/дівчина.

VI. Поставте наголос.                                                                                                      (3 бали)
Визвольний, визнання, висіти, відобразити, відстояти, водночас, горошина, завершити, клітковина, начинка, псевдонім, фаховий.

VII. Випишіть слова, при вимові яких відбувається явище уподібнення приголосних. Запишіть їх у фонетичній транскрипції.                                                           (5 балів)
Книжка, копитце, плід, дізнається, нігті, безжальний, лічба.
                           
Українська література
11 клас
І. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем.                                        (12 балів)
1. «Захочеш – і будеш. В людині, затям, лежить невідгадана сила» (Олег Ольжич).
2. «Є лиш один куточок Всесвіту, який ти, напевно, можеш поліпшити… Це ти сам…» (А.Хакслі)
3. «Кожній нації є за що посипати голову попелем. Тільки не треба ним запорошувати очі наступних поколінь» (Ліна Костенко).

ІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.
1. Хто перший сформулював засади неоромантизму? У чому його відмінність від реалізму           ІІ половини ХІХ ст.? Назвіть найяскравіших представників неоромантизму.
2. Появою яких жанрів збагатилася українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.? Наведіть приклади творів українських письменників.
3. Розкрийте зміст понять «новела» та «оповідання». Назвіть спільні та відмінні риси. Наведіть приклади.
4. Імпресіонізм та експресіонізм в українській літературі: спільне й відмінне, основні представники.
5. У яких памфлетах Микола Хвильовий окреслив програму українського національного відродження? Назвіть її основні засади.                                                                  (10 балів)

ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії.                                                           (10 балів)
Доборолися! Добалакались!
Досварилися, аж гримить!
Україно, чи ти була колись
незалежною хоч на мить:


від кайданів, що волю сковують,
від копит, що у душу б'ють,
від чужих, що тебе скуповують,
і своїх, що тебе продають?!

Популяція! Нація! Маси!
І сьогодні, і вчора, й колись
українського пекла гримаси
упеклися мені. Упеклись!

Весь цей розбрат, і рейвах, і ремство,
і віки безголів'я вогонь, -
хай він спалить усе це нікчемство,
українського пекла вогонь!


Завдання ІІІ (обласного) етапу
 VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді   імені Тараса Шевченка

5 клас
1.Для українців стала крилатою фраза «Тарасів «Кобзар» – народу великий дар». Поміркуйте, чому невеличка поетична збірка Тараса Шевченка вважається народним скарбом, який не втрачає своєї актуальності ось уже півтора століття.
Завдання: складіть невеличкий текст розповідного характеру на тему «Тарасів «Кобзар» – народу великий дар»   У роботі зазначте, чи погоджуєтеся Ви з крилатою фразою. Чи є Тарасів «Кобзар» скарбом особисто для Вас?                                             1,5 стор.                      24б.
У тексті використайте однорідні підмети (2), однорідні присудки (2), окличні речення(2), речення з одного слова (1).                                 7б.

2. Запишіть поезію Шевченка, поставивши розділові знаки та виправивши помилки. Назвіть її. 
                                                                                                       2б.
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І дніпро  і кручі
Було видно  було чути,
Як реве ревучий.
                                                                         7 клас
1.Напишіть творчу роботу в художньому  стилі «Уроки життя від Великого Кобзаря».                     2 стор.                                                         24б.
У творчій роботі використайте 3 доречних фразеологізми. Ускладніть речення поширеними звертаннями (2); однорідними присудками, вираженими дієсловами в наказовому способі (2). Підкресліть фразеологізми, поширені звертання, однорідні присудки.                                       7б.
2. Запишіть уривок з поезії Шевченка, поставивши розділові знаки та виправивши помилки. Назвіть її.                                                      3б.
Поховайте та вставайте
Кайдани порвіте
І вражою злою кровю
Волю окропіте.
І мене в сім’ї виликій
В сім’ї вольній  новій,
Не забудте пом’ янути
Не злим тихим словом.
8 клас
1.      Максим Рильський так охарактеризував творчість українського Кобзаря: «Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в серцях свого народу». Поміркуйте, чому творчість Тараса Шевченка стала актуальною в різні часи і для різних поколінь.
Завдання: напишіть твір-роздум на тему «Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде». У роботі наведіть приклади з творів Т. Шевченка (не менше 3), у яких, на Вашу думку, розкрито вічну актуальність Кобзаря для кожної нової епохи. У тексті використайте однорідні підмети (2), однорідні присудки (2), узагальнено-особові речення (2), частки, що виражають умову (1).                         
                                                         2,5 сторінки                 24б.+ 10б.= 34б.
2.     Запишіть уривок з поезії Шевченка, поставивши розділові знаки та виправивши помилки. Назвіть її.                                      3б.
Запикло почивоніло
І рай запалило…
Село почорніло
Боже небо голубеє
І те помарніло.   

Завдання ІІІ (обласного) етапу
V Міжнародного мовно-літературного конкурсу  учнівської та студентської молоді ім.Тараса Шевченка      2014-2015 н.р.

5 клас
1.     Письмово розкрий зміст народного прислівя      1 сторінка
 Слово Тараса – України гордість і  окраса.  
2.     Продовжте  рядки вірша.  Як він називається? Хто автор?       5б.
Поклала …..
         …. …..       своїх;
Сама … ….     їх.
Затихло …., тілько ….
Та соловейко … . .     («Садок вишневий коло хати», Т.Шевченко)
3. Віднови народні прислів’я. Для цього подані слова постав у потрібній формі та в потрібній послідовності. Відновлені прислів’я запиши.    6б.

А   Тарасів заповіт облетів увесь світ.
Б     Шевченко дужий був не силою, а словом мудрим.
     В    Шевченкові твори сяють мов ясні зорі
                                                                                        Усього 35б.

6       клас
1.Т.Г. Шевченко розкрив світові волелюбну душу українського народу. Його знаменитий "Кобзар" вибухнув вулканом народних страждань і сподівань на кращу долю. Перше видання книжки містило всього вісім творів, один з яких – "Іван Підкова".
Напишіть невеликий твір-роздум з теми "Возвеличення лицарських чеснот українських козаків у поемі Т.Г.Шевченка "Іван Підкова" (1,5стор).                                                                                                    
2. Запишіть не менше 5-ти назв поезій Тараса Шевченка, які стали піснями.                                                                                                  
«Реве та стогне Дніпр широкий», «Думи мої», «Зоре моя вечірняя», «Нащо мені чорні брови», «Садок вишневий коло хати», «По діброві вітер виє», «Така її доля», «Заповіт»
3. Визнач, з якого твору Тараса Шевченка взято кожен з уривків. Запиши цю назву (або рядок, яким починається твір).                10б.

1)    Як умру, то поховайте мене на могилі.
2)     Як у Дніпра веселочка воду позичає…
          3) Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх…
4) Пташечка зраділа і защебетала. 
5) Пливе човен по Дунаю один за водою.


7 клас
1.В одному з віршів Тарас Шевченко писав: «І знов мені не привезла нічого пошта з України...»
Напиши Тарасові Шевченку лист (обсяг -  1,5 стор), передавши в ньому свої враження від творчості поета. Текст має містити розповідь та роздум.                                                                                         

2.Запиши слова, які пропущено в поданих уривках.                        10б.
1. Нема на світі  …,
            Немає другого 
2.     Як у Дніпра
       Воду позичає.
 3. Наша дума, наша 
      Не вмре, не загине.
4.Весело сонечко ховалось
   В веселих … … .
5. Ну що б, здавалося, слова…
    Слова та голос -  … … .


3.Назвіть  2-3 улюблені пісні Т.Г.Шевченка                                    3б.
«Ой зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя»
«Забіліли сніги, заболіло тіло, ще й головонька»
«Понад морем- Дунаєм вітер явір хитає…»
                                                       
8 клас
І. Віра Науменко писала: "Хто у світі знає Україну – той любить Тараса Шевченка, хто любить Тараса Шевченка – той знає Україну". 
У формі висловлювання доведіть або спростуйте цей вислів (обсяг –  2 стор.) 

2.Установіть відповідність між назвою художнього засобу та його прикладом
       Приклад
      Художній засіб
1) рясною росою
А) порівняння
2) той мурує, той руйнує
Б) епітет
3)Там могила  з буйним вітром
    В степу розмовляє
В) метонімія
4) Тополі по волі
     Стоять собі, мов сторожа
Г) персоніфікація

Д) антитеза

3.Назвіть  2-3 улюблені пісні Т.Г.Шевченка                                    3б.
«Ой зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя»
«Забіліли сніги, заболіло тіло, ще й головонька»
«Понад морем- Дунаєм вітер явір хитає…»

9 клас
2.Запишіть слова, якими потрібно завершити кожне з  поданих речень:

1)Портрет, розіграний у лотерею, за кошти від якої було викуплено
    Шевченка з кріпацтва, створив 
2)Перше видання Шевченкового «Кобзаря»  містило  такі твори: 
3)Крім Т.Шевченка, до Кирило-Мефодіївського братства входили письменники
4) Цикл віршів, написаних Тарасом Шевченком під час ув'язнення
     у справі  Кирило-Мефодіївського братства, має назву 
      5) Дата перепоховання Шевченка
3.Запишіть назви творів, із яких узято кожну з поданих цитат.
А  Возвеличу
Малих  отих  рабів  німих!
     Я  на  сторожі  коло  їх
     Поставлю  слово.
    Б О   люди!  Люди  небораки!
 Нащо  здалися  вам  царі?
 Нащо  здалися  вам  псарі?
 Ви  ж  таки  люди,  не  собаки!
В    Село  неначе  погоріло, Неначе  люди  подуріли, Німі  на  панщину  ідуть І  діточок  своїх  ведуть!  

10 клас
1.Іван Франко писав про життя Тараса Шевченка: «Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри у Бога у зневіру і песимізм».
У формі висловлювання прокоментуйте думку письменника, спростовуючи або підтверджуючи її власними міркуваннями про життя Кобзаря ( 3 стор)                                                             24б.

2. Запишіть слова, якими потрібно завершити кожне з  поданих речень:

А Картина Т.Шевченка, однойменна з однією з його поем, зветься .
Б Імператора Миколу І Шевченко назвав  «правди гонителем жестоким» у поезії ….
В  За життя Т.Шевченка збірка «Кобзар» видавалася в такі роки: … … (під назвою «Чигиринський Кобзар» вийшов передрук першого видання «Кобзаря» з додатком поеми «Гайдамаки»)
Г   М.Щепкіну  Т.Шевченко присвятив поему 
Д  Альбом «Живопис­на Україна» Шевченко заду­мав видати в трьох книгах. До першого випуска альбому (1844 р.) увійшли такі офорти:
3.Установіть відповідність між назвами творів та їх жанрами.
1) «І мертвим, і живим…»
А) поема
2) «Нащо мені чорні брови»
Б) елегія
3) «Лілея»
В) думка
4)  « Гайдамаки»
Г) балада

Д) послання

11 клас
1.     Складіть і запишіть текст виступу за поданим початком для виголошення на урочистому засіданні, присвяченому відзначенню 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка (3  стор.). Дайте своєму виступу заголовок.     Робіть посилання на твори Т.Г.Шевченка.             24б.                                              
В історії кожної літератури є твори, що мають магічний дар безсмертя. Саме до цих шедеврів належить поезія Великого Кобзаря, яка навчала його сучасників і сьогодні навчає нас…
2.Запишіть слова, якими потрібно завершити кожне з  поданих речень:
А Картина Т.Шевченка, однойменна з однією з його поем, зветься .
Б Імператора Миколу І Шевченко назвав  «правди гонителем жестоким» у поезії  ….
В  За життя Т.Шевченка збірка «Кобзар» видавалася в такі роки: … … (під назвою «Чигиринський Кобзар» вийшов передрук першого видання «Кобзаря» з додатком поеми «Гайдамаки») та,
Г   М.Щепкіну  Т.Шевченко присвятив поему  .
Д  Альбом «Живопис­на Україна» Шевченко заду­мав видати в трьох книгах. До першого випуска альбому (1844 р.) увійшли такі офорти:
3.Назвіть письменників Полтавщини – лауреатів Національної премії  України ім. Т.Шевченка ( не менше 5)                                                       5б.

                                                                                              

Завдання ІІ етапу
V Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка

5 клас

І. Напишіть твір-мініатюру (обсяг – 1 сторінка) за темою «Про що я хотів би попросити Тараса Шевченка?».
ІІ. З якого твору це уривок? Хто автор? Про кого розповідається у цьому творі?

«За широкими морями, за лісами дрімучими ще й за горами кам’яними в
ненашій далекій стороні був колись веселий край. Розкішний, багатий, заворожений злими людьми, зневолений двома неволями…»

ІІІ. Які художні засоби використав Т.Шевченко у поезії «Садок вишневий коло хати…»                                                                                                

6 клас
 І.  Напишіть невеликий твір-роздум на тему "Світ краси природи у творчості Т.Г.Шевченка" за мотивами вивчених творів (обсяг – 1,5 сторінки).
ІІ. З якого твору Т. Шевченка ці слова:                                                
«Була колись гетьманщина,
Та вже не вернеться.
Було колись – панували,
Та більше не будем!
Тії слави козацької
Повік не забудем!»                                  
ІІІ. За що  було вперше заарештовано Т.Шевченка і коли?              

7 клас
І Василь Симоненко писав:
"У росяні вінки заплетені суцвіття
до ніг тобі, титане, кладемо.
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
тебе своїм сучасником звемо". 
Поміркуйте над словами письменника з точки зору сучасника. Свої думки оформіть як твір-роздум (обсяг – до 1,5 сторінки).
ІІ.  Про що розповідається у творі Т.Шевченка «N.N.». Кому він присвячений?
ІІІ. З якого твору Т.Шевченка ці слова?  У якому   жанрі   він написаний?
Таку пісню чорнобрива
В степу заспівала.
Зілля диво наробило –
Тополею стала.               
8 клас
І. Поміркуйте, чи виконали українці заповіти Великого Тараса,  опираючись на  знання творів поета (обсяг – 2 сторінки)

ІІ.  Хто були першими лауреатами  літературної  Шевченківської премії  і коли?   
                                                                                                        7б.
ІІІ.  Як можна пов'язати ці цифри із основними подіями в житті Т.Шевченка?                                                                                                
47 -
24
10
13


Село! І серце одпочине:
Село на нашій Україні –
Неначе писанка, село.
Зеленим гаєм поросло.
Цвітуть сади, біліють хати,
А на горі стоять палати,
Неначе диво. А кругом
Широколистії тополі,
А там і ліс, і ліс, і поле,
І сині гори за Дніпром.
       Сам бог витає над селом.

Дайте відповідь на запитання «Українське село часів Шевченка й село XXI століття – причини трагічного занепаду?». У своїх міркуваннях  ( обсяг –2,5 стор.) напишіть також і про те, чому у творчості митця село постає ідеалізованим? За допомогою яких художньо-виражальних засобів змальовано «портрет» села в поданому вище уривку? Яким є обличчя українського села в наш час? Чи можна його назвати ідеальним?

ІІ.  Автором якого підручника був Т.Г.Шевченко    

ІІІ. Хто були першими лауреатами  літературної  Шевченківської премії  і коли?   

10 клас

І. Висловіть свої міркування ( 3 стор.) щодо морально-етичних правил поведінки дівчини в ХІХ ст., узявши за основу поему Т.Г. Шевченка «Катерина». Чому, на вашу думку, звичаєві правила були такими жорсткими? Чи слід ці норми повернути в наше суспільство? Чи страждає моральність сучасного суспільства через відсутність таких вимог до поведінки молоді?
2. Назвіть село колишньої Полтавської губернії (тепер Кобеляцького р-ну), яке відвідав Шевченко у травні 1845
3. Які драматичні твори Т.Шевченка дійшли до нас? 

11 клас
І.  Літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Оксана Пахльовська зазначила в одній зі своїх статей: «Україну будують українці. Але Україну також будує світ – своїм розумінням її, своїми знанням про неї, своєю солідарністю, підтримкою, любов'ю».
Напишіть статтю дискусійного характеру (обсягом до 3 сторінок) на  тему «Хто має будувати Україну XXI століття?».   
 
ІІ.  Які твори ввійшли до першого видання «Кобзаря»                          


ІІІ. Кому належать ці слова: «Тарас буде абияким чоловіком: з його буде або щось дуже добре, або велике ледащо»      


ІVетап Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури  м. Вінниця
2017-2018 н.р.
Українська література
8 клас

І. Напишіть твір за однією з поданих тем (обсяг: 2–2,5 сторінки):
1.«Якщо народ має багаті традиції, славну історію, то він безсмертний».
2. «У тій хатині, у раю, я бачив пекло…». Роздуми про долю України (за мотивами поезій Т. Шевченка).
3.«Хай оживає істина стара: людина починається з добра» (за творчістю І.Малковича).
4. «І там, де звучить рідна мова, живе український народ» (В. Сосюра).
(12 балів)
II. Дайте лаконічні відповіді на запитання.
1.      Сюжет якої відомої пісні покладено в основу балади Левка Боровиковського «Чарівниця»,  небилиці Степана Руданського «Розмай», п’єс Михайла Старицького?
2.      Про якого народного героя складали пісні, легенди, порівнювали його з Робіном Гудом?
3.      Укажіть автора, нашого сучасника, та назву поезії, у якій наявний біблійний мотив страждання Ісуса Христа.
4.      Де, коли і яким твором розпочалася історія українського професійного театру?
5.      Укажіть автора й назву оповідання, в основу якого покладено реальний епізод про героїв, котрі ціною власного життя топлять у Десні човен із нацистами-гітлерівцями.
6.      Назвіть позасюжетні елементи.
(6 балів)
ІІІ. Із погляду теоретика літератури (одне із трьох запитань на вибір).
1. Думи та їх жанрові особливості.
2. Види й жанри лірики.
3. Драматичний твір: ознаки, основні жанри, сюжет, особливості композиції.
(6 балів)
ІV. Заповніть таблицю «Славко Беркута в системі образів» (Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути»).
Характеристика образу
Реалізація  у творі
1. Зовнішній вигляд

2. Становище в соціумі

3. Внутрішній світ, коло інтересів

4. Ставлення до інших героїв

5. Вчинки


 (10 балів)
V. Виконайте завдання на встановлення відповідності.

1.      Установіть відповідність між назвою твору та його автором.
Назва твору
Автор
1 «Дівчинка»
2 «Жовтень жовті жолуді»
3 «Зимовий етюд»
4 «Коли до вас темної ночі»
А А. Мойсієнко
Б Галина Кирпа
В Володимир Підпалий
Г Іван Малкович
Д Ігор Павлюк


2.      Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
Визначення
Поняття
1 Повторювана група складів з одним наголошеним складом
2 Група віршованих рядків, об’єднаних змістом, ритмом і римою
3Співзвучне закінчення рядків
4 Двоскладова стопа з наголосом на першому складі
А рима
Б строфа
В хорей
Г ямб
Д стопа


3.      Установіть відповідність назвою твору та провідним мотивом
Назва твору
Провідний мотив
1 «Ой не ходи, Грицю»
«Віють вітри, віють буйні»
3 «Засвіт встали козаченьки»
4 «Чоловічий танець»
А проводи сина в похід
Б помста через зраду
В захист рідної землі
Г туга за коханим
Д страждання як свідомий вибір спасіння ближніх


ІVетап Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури м. Вінниця
2017-2018 н.р.
Українська мова
8 клас

І. Напишіть твір-роздум (обсяг: 2–2,5 сторінки) за однією із запропонованих тем, використовуючи приклади із власного досвіду та художньої літератури.
Для висловлення думок послуговуйтеся ускладненими реченнями різних типів.
1.    «Той, хто лає, не завжди твій ворог, той, хто хвалить, не завжди твій друг» (Д.Білоус).
2.    «Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім’я людини» (Й. Г. Ґердер).
(15 балів)
ІІ. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції).
Природа до всього чуйно  тривожно прислухаючись  чітко тримає над землею кожний звук   і дівочу пісню  і скрип воза  і клекіт чорногуза (М.Стельмах).
 (10 балів)

ІІІ. Пригадайте й запишіть фразеологізми (не менше 4), у яких уживаються числівники від 1 до 7. Поясніть значення записаних сталих виразів.
(8 балів)

ІV. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності.
1.    Як називаються застарілі слова, що вийшли з ужитку, але реалії, названі ними, залишаються й мають уже інші, сучасні назви? Наведіть два приклади таких слів.
2. Фраза «велике спасибі» – це калька російського вислову «большое спасибо», що є калькою французького «grand merci». Як правильно у такому випадку сказати українською?
3. Запишіть прислівники, знявши риску. Без/угаву, усього/на/всього, як/най/дужче, на/сам/перед, по/тихеньку, по/бойовому, раз/у/раз, до/пуття.
4. Від дієслів читати, шелестіти утворіть форму першої особи множини наказового способу.
(4  бали)
V. Відредагуйте наведені речення.
1.      Кімната після  ремонту стала більш затишнішою.
2.      З доповідями на конференції виступили три професора нашого інституту.
3.      Двадцять чотири співака приймали участь у першому турі конкурсу.
4.      На площі біля пам’ятника Т.Шевченка зібралися студенти і харків’яни.
5.      Ми продали біля сто двадцять п’ять кілограм цукру і двадцять дві літри меду.

(5 балів)


Завдання ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури
2015-2016 н.р.
 7 клас

1. Складіть невелике звернення до однолітків на тему «Бережіть природу рідного краю!», використовуючи дієслова наказового способу.
                                                                             12 балів

2. До термінів – слів іншомовного походження доберіть синонімічні
терміни – українські слова. 
Інфінітив, флексія, аграрний, ексклюзивний, калькуляція.  
                                                                              5 балів
3. Замініть словосполучення інфінітивом.
Вручати нагороду, зробити операцію, пити чай, накласти штраф, посилати телеграму, покласти солому в скирти, подзвонити по телефону, обробляти поле боронами, здобути перемогу, обмінюватися листами.
                                                                              5 балів

4. Доберіть до поданих твірні слова, запишіть їх парами як твірне і похідне слово, виділіть  словотворчі афікси та вкажіть  способи творення нових слів.
Прикордонник, істинний, цілина, знизу, давньоримський. 
                                                                              5 балів

5. Зробіть розбір речення за членами. Визначте морфологічну приналежність кожного слова. Випишіть словосполучення.
Патріотизм завжди починається зі ставлення до своєї мови
(В. Русанівський).
                                                                                   6 балів
6. Дайте відповіді на запитання.
А Хто про що сказав: «… ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском»?
Б У чому полягає своєрідність будови коломийок?
В Який художній засіб яскраво виражений у рядках?
Стоїть явір над водою, в воду похилився.
На козака пригодонька – козак зажурився.
Г Яку церемонію щороку проводив Захар Беркут перед початком кожних зборів?
Д Іван Франко мав близько ста псевдонімів. Назвіть деякі з них (не менше трьох).
                                                                                      5 балів

7. Напишіть повідомлення на тему «Соціально-побутові пісні нашого краю».
                                                                                      4 бали

8. За допомогою яких художніх засобів автор порівнює хмарки й думки?

Хмарки

Линуть,                                       Тонуть,
Тонуть,                                       В’януть
Хмарки літні.                              Думи чорні,
Хмарки радісні, блакитні,           Мов картини ілюзорні
Розпливаючись в повітрі,          Розпливаються і тліють,
Наче фарби на палітрі,                В сяйві сонячнім блідніють
Сяйвом-золотом оточені.          Разом з хмароньками літніми
Линуть,                                       Тануть,
Плинуть,                                     В’януть,                                           
Поки згинуть                              Поки стануть
Позолочені.                                Непомітними…
                                                         (Грицько Чупринка )  3 бали
Максимальна кількість балів – 45.Завдання ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури
2015-2016 н.р.
                                                           8 клас 
Мова
1. Напишіть твір на одну з тем:
       Рушником українцеві стелиться доля
       Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу (Д. Павличко).
Використайте  речення з однорідними членами, підкресліть їх у тексті.                                                                                 12 балів

2. Серед поданих знайдіть речення з граматичними помилками і відредагуйте їх. Розставте, де потрібно, розділові знаки.
1. Він скупавшись у холодній воді схопив ангіну. 2. Супроводжуючи гостей нас приємно вразила їхня зацікавленість нашим краєм. 3. Згадуючи своє дитинство мені так захотілося знову побувати в ньому. 4. Побувавши в фольклорній експедиції нами було записано багато народних пісень. 5. Не засвоївши добре правил вживання апострофа у мене знову були помилки.
6. Виправивши дещо з огріхів і начисто переписавши свій твір він замислився над його дальшою долею.
                                                   5 балів

3. З’ясуйте, у якому з наведених речень є складений дієслівний присудок:
А Земле рідна, скільки буду жити, стільки і любитиму тебе.
Б Умерти на полі – то не слава.
В Тоді Іван Половець наказав приготувати кулемети.
Г Філософ мусить розтинати світ розумом.
Побудуйте два речення, в одному з яких дієслово стояти входить у складений іменний присудок, а в другому – виконує роль простого дієслівного присудка.                                                                      5 балів

4. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Виконайте  синтаксичний розбір речення, указавши частини мови.
Україно моя барвінкова переконаний твердо в однім що мені усміхнулася доля народитись під небом твоїм (І. Яворський).         6 балів

5. Дайте відповіді на запитання:
1. До якого поетичного циклу належить поезія Т. Шевченка «Мені однаково»?
2. Основна тематика історичних пісень.
3. У якому драматичному творі якого автора зазвучала одна із пісень Марусі Чурай? Назвати її.  
4. Назвіть поетичні засоби, властиві думам (не менше 3).
5. Назвіть головний образ «Слова…».
6. Які з поданих пісень належать Марусі Чурай?
а) «Засвіт встали козаченьки»; б) «Повій, вітре, на Вкраїну»;                в) «Грицю, Грицю, до роботи»; г) «Ой не ходи, Грицю…»; ґ) «Віють вітри, віють буйні»; д) «Їхав козак за Дунай»; е) «Ой під вишнею, під черешнею».  
7. Назвіть дату викупу Т.Шевченка з неволі.
8. Зі скількох творів складався перший «Кобзар»?
9. Назвіть види римування, запишіть формули кожного з них.
10. Яке походження поняття «січ»?                                     
                                                                           10 балів
6. Дайте розгорнуту відповідь на питання.
Чим подібні і чим відрізняються історичні пісні і народні думи?
                                                                              5 балів

7. З ким автор «Слова…» порівнює таких персонажів: Бояна, Всеволода, Ярославну, князя Ігоря?
                                                                               4 бали

8. У лабораторії дослідника літератури. Спробуйте уявити себе дослідником та інтерпретатором ліричного твору письменника-земляка. Складіть і запишіть висловлювання «Аналіз поезії Валентини Мироненко».
Стара, як світ
І яко світ нова
Цвіте земля.
Розвернена, медова.
Буяє цвіт
І соловей співа.
Яка ж бо в нього
Флейтонька чудова!

Лежать бійці-небіжчики
Довкіл.
Чиїсь сини.
Чи «матушки», чи неньки.
Земля шовкову
Стеле їм постіль.
Землі вони –
Усі свої,
Рідненькі.
                                                                        8 балів

Максимальна кількість балів – 55.


Завдання ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури
2015-2016 н.р.
 9 клас

1. Напишіть твір на одну з тем, використавши в структурі тексту речення, у яких ставиться тире між підметом і присудком, речення з порівняльним і дієприслівниковим зворотами, односкладні речення.
       Встає Кобзарева зоря над тобою, моя Україно! (Я. Ярош)
       Зробити щось, лишити по собі…щоб тільки неба очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні (Л. Костенко)
                                                                           12 балів

2. Знайдіть і виправте помилки у визначенні твірних слів.
Посміх ← посміхатися. Відлітати ← відліт. Вирізати ← виріз. Підхід ← підходити. Читання ← читати.  Назустріч ← зустріч. Заморський ← морський. Шахтарський ← шахта. Сніг → сніговик.  
                                                                               5 балів

3.Прочитайте. Знайдіть помилки у сполученні слів і запишіть правильно.
Затормозити на повороті. Думки співпадають. Кидатися в очі. Залізна дорога. Відноситися до людей. Крутити фільм. Півтора місяці. ДАІ провело огляд. Шестистами сорокова трьома номерами. Самий розумний. 
                                                                             5 балів

4. Запишіть речення. Поставте, де потрібно, розділові знаки. Укажіть речення, в якому не потрібно відокремлювати поширене означення.
А Це ж ми гартовані в снігах завіяні в пожарах загравою засвітим у віках (Ю. Клен).
Б Широке рівне плесо віддзеркалювало рогатий місяць і срібні кучері залитих сяєвом хмар (В. Нестайко).
В У муках у битвах я серцем вразливий цілий усесвіт збагнув (О. Гончар).
Г До матері наш вічний голос зігрітий серцем і добром (М. Сингаївсь
                                                                            4 бали

5. У якому рядку усі слова записані правильно. Виправте помилки в правописі суфіксів прикметників?
1. Невблаганний, здоровенний, блаженний, старанний, жаданий.
2. Несказанний, силенний, огнений, тьмяний, оліїстий.
3. Неоціненний, священий, значеннєвий, горобиний, торф’яний.
4. Нескінченний, страшенний, качиний, грушовий, палацовий. 
                                                                              4 бали

6. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Виконайте повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, надпишіть частини мови.
За які гріхи твої Україно-мати сини заходились тебе розпинати?
(М. Мащенко)
                                                                                       8 балів

2. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання. 
1. Запишіть прізвища українських перекладачів Біблії. 
2. Якою книгою, виданою в Україні, Іван Федоров «друкування книг занедбане відновив»? Укажіть рік видання і місто, де подія відбулася.
3. Який «сад» проріс «із зерен Священного Писання»?
4. Назвіть найхарактерніші риси українського бароко (не менше 3).
5. За поданим уривком із твору І. Величковського назвіть жанр вірша.
Слово плотоносно
Много плодоносно…
6. Укажіть художній засіб, використаний  в тексті.
Мине дитинство,
Мине отроцтво,
Мине юність,
Мине зрілість,
Мине старість…
Минуть всі часи,
А на все мине час покаяння.
7. Доповніть визначення:
Силабічне віршування – система віршування, в основу якої…
8. Який предмет у ХVII столітті був одним із найважливіших у колегіумах і братських школах?
9. Розкрийте значення терміна «шкільна драма».
10. У чому сутність «золотого слова» Святослава із «Слова о полку Ігоревім»?
                                                                           10 балів
3. Дайте  розгорнуту відповідь.
Байки Г. Сковороди. Тематика. Жанрові особливості.
                                                                              5 балів

4. Установіть відповідність
Приклади                                                  Тропи
1) Ревуть блискавиці хмар.                      а) метафора
2) Я ходив-блукав до ночі синім              б) метонімія
степом без доріг.                                               в) синекдоха
3) А у тебе очі – як волошки в житі.        г) епітет
4) Влаштувався на роботу, може,            д) порівняння
якусь копійку заробить.
                                                                                      4 бали


5. Виконайте ідейно-художній аналіз поезії Ліни Костенко «Летять на землю груші, як з рогаток…»
Летять на землю груші, як з рогаток.
Б’є в тамбурини осені горіх.
Сади, омиті музикою згадок,
ковтають пил міжселищних доріг.

В старім гнізді танцюють лелечатка,
і, одірвавши ніжки від землі,
немов малі русалоньки, дівчатка
гойдаються в зеленому гіллі.

Ой доле, доле, що з людьми ти коїш?
Цим  осокорам  вже  по  двісті  літ.
Із  катапульти  гойдалки  такої  ж
колись  я  звідси  вилетіла  в  світ.

Ось  я  зійду  з  наждачного  перону
у  цей  зелений,  цей  черлений  вир.
Сидить  просмолена  ворона
в  береті  сонця  набакир.

Стара  дзвіниця  й  досі  ловить  гави.
Танцює  ціп  на  житньому  току.
Ну  що  мені  магнолії,  агави?
Я  поцілую  мальву  у  щоку. 
                                                                            8 балів
Максимальна кількість балів – 65.Завдання ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури
2015-2016 н.р.
 10 клас

1. Запропонуйте суспільно значущу тему, що могла б спровокувати дискусію на Інтернет-сайті, та обґрунтуйте її доцільність. Напишіть висловлювання (обсяг до 2-х сторінок) для сайту.
                                                                                12 балів
2. Утворіть прикметники від поданих іменників:
Кременчук, товариство, Нью-Йорк, Гринвіч, Карабах, казах, Цюрих, солдат, Гаага, Мекка.     
                                                                               5 балів

3. За ілюстрацією складіть повідомлення на мовознавчий сайт «Синонімія у фразеології». 6 балів

6. Відредагуйте речення.
Його відповідь самої вищої оцінки.
Ніхто, навіть самі кращі учні, не рішили цієї задачі.
Чому рівняється цей вираз.
Висловлюємо мою власну думку.
Моя завітна мрія – вчитися.
Намагаюся заповнити пробіли у своїх знаннях.
Виставки нових поступлень є в любій бібліотеці.
Давайте привітаємо ювіляра з шестидесятиріччям. 
                                                                        8 балів
7. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Виконайте повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, проаналізуйте виділену предикативну частину: охарактеризуйте члени речення, засоби їх вираження та словосполучення з ними), надпишіть частини мови.
         Погортайте сторінки сивих віків і вам відкриється багато поетичних таємниць і ви почуєте голоси великих творців імена яких розгубила історія що вже навряд чи знайдемо багатьох сіячів чия поетична нива ставши народною квітує й сьогодні на нашій землі (М. Стельмах). 
                                                                           8 балів
8. Дайте відповіді на запитання:
А Кого з українських письменників називали «дивним поліцейським»: він не лаявся по-московськи й зовсім не брав хабарів?
Б Який твір І. Нечуя-Левицького був задуманий як анти отрута проти яничарства, банкрутства і зради?
В Назвіть автора слів «Не Муза мій сон доглядала, а плач не давав мені спать».
Г Визначте ідею трагікомедії «Мартин Боруля».
Д Який фонетичний художній засіб використано в першому рядку вірша О.Теліги «Мужчинам»: «Не зірвуться слова, гартовані, як криця»?
                                                                        8 балів

9. Складіть план аналізу епічного чи драматичного твору.
                                                                        5 балів

10. У лабораторії дослідника літератури. Спробуйте уявити себе дослідником та інтерпретатором ліричного твору письменника-земляка. Складіть і запишіть висловлювання «Аналіз поезії Валентини Мироненко».

На арфі дня зіграв ноктюрни вечір,
Під плюскіт хвиль і мерехтіння крил.
Вклонився їм і ненароком глечик
З медами перекинув і розлив.
Медову річку поспивали бджоли.
Зазолотіли в темних небесах.
Несуть мене на хвилях баркароли
В одвічний сон – свободи божий сад.
                                                                     10 балів
Максимальна кількість балів – 62.Завдання ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури
2015-2016 н.р.
 11 клас

1. Напишіть твір на одну з тем (обсяг до 3 сторінок):
       Дім для душі (лист далекому українцю)
       Я пишаюся своїм родом
       «Не живе щастя у далеких країнах і в небачених містах, а в тобі самому – умій тільки ним користуватись» (В. Шевчук).
                                                                     12 балів
2. Доведіть полісемантичність слова йти, увівши його в словосполучення.  
                                                                                    6 балів

3. Назвіть усі відомі вам формули подяки (не менше 6).
                                                                                   6 балів
4. Відредагуйте  вирази.
Здійснити злочин, забезпечити безпеку, лід зрушився, одержувати перемогу, майстерня по ремонту одягу, наказати за провину, урок починається в десять п'ятнадцять, хронічна нежить, п’ятидесятирічний чоловік, на повістку дня винесено слідуючі питання, фарби осіннього лісу, покращувати рівень життя.                                                          6 балів

5. За ілюстрацією напишіть коментар на мовознавчий сайт «Складні випадки визначення роду незмінюваних іменників».


    4 бали

6. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Виконайте повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням), надпишіть над кожним словом частину мови.
Нема життя без України бо Україна це доля яка випадає раз на віку бо Україна це мати яку не вибирають як і долю бо Україна це пісня яка вічна на цій землі! (Я. Гоян)                                                                                      
                                                                        8 балів
7. Із погляду теоретика літератури розкрийте одне з трьох питань на вибір:
       «Майстерність портрета мені видається однією з найскладніших у творчості» (Іван Мележ)
       Розкрийте зміст естетичних принципів представників «пятірного грона»
       Кларнетизм ранньої поезії Павла Тичини.

                                                                                   6 балів

8. Дайте відповіді на запитання.
1. Як називалась перша збірка М. Рильського?
2. До якого виду лірики належить поезія Лесі Українки:
Я блукав колись по ріднім краю
                                            Раю.
Я шукав на сім земнім падолі
                                            Долі.
Приблудився під стріхату
                                            Хату.
Там дівчину стрів я винозірку
                                            Зірку.

3. Назвіть фігуру поетичної мови:
Обляже, ляже чорна туча –
І вже сріблом стинає тьму
Маленька грудочка співуча,
Не видна зору мойому…
                         А. Малишко

4. Хто з українських письменників «сповідував» ідею вітаїзму?

5. Про який жанр Остап Вишня писав, що він «нашіший від фейлетону, хоч фейлетон уже завоював повне право на життя»?    
                                                               5 балів

9. У лабораторії дослідника літератури. Спробуйте уявити себе дослідником та інтерпретатором ліричного твору письменника-земляка. Складіть і запишіть висловлювання «Аналіз поезії Валентини Мироненко».

                   Вже осінь гріється у листі.
З криниці неба зорі п’ють.
Стоїть калина у намисті,
Гніздо колише солов’ю.

Колише мрії, мрієнята
Гніздечку, небу і собі.
Гніздові сняться солов’ята,
А небу – далі голубі.

Калині – кучері біляві
Й одне замріяне дівча,
Що он на тій сусідній лаві
Тут кожну весну зустріча.
                                                                        10 балів
Максимальна кількість балів – 63.Немає коментарів:

Дописати коментар