10 клас Мова

Дистанційне навчання                                  Ураїнська мова             10 клас

Травень, 2020 року

Десятикласники, будьмо РАЗОМ! 


УВАГА! 

На головній сторінці цього блогу розміщено протокол результатів Всеукраїнської гри "Соняшник-2020". 

Подарунки ще НЕ надійшли. 

Щиро вітаю всім переможців та учасників нашої улюбленої гри! 
Слідкуйте за оголошеннями!


18.05.2020
Тема уроку. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків. Розділові знаки в реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова
Мета уроку: повторити й поглибити знання про вигуки, навчитися визначати їх розряди, правильно писати вигуки, ставити розділові знаки в реченнях з вигуками. 
І. Перегляньте відеоурок
ІІ. Опрацюйте матерал підручника п. 85.
ІІІ. Виконайте письмово завдання:
1. Вправа 610.
2. Визначте розряди вигуків, поясні їх написання
А  матінко, ой, овва;
Б  киць-киць, му-у-у, ку-ку;
В  будь ласка, перепрошую, до побачення;
Г  геть, цить, тс-с-с.
3. Визначте частини мови виділених слів
А  Бувай здоров, Орлюче! Кланяйся від нас своєму дому.
Б   Як тебе не любити, Києве мій! 
В  Ви чуєте, скільки вогню в нашій мові! 
Г  Онде балочка весела, в ній хороші, красні села.
Д  Хай шумить єдиним світлим шумом синій Дніпр і срібноводна Вісла. 
4. Розподільний диктант. У 1 колонку запишіть речення з вигуками, у 2 колонку - з частками.
Ой, дощ почався! Ой наступала орда-навала. Ну, годі вертітись.  Ну, як тобі, сину? Ну, ти ж гляди! Ну що там? Ну й артист! Ну, тоді з тебе люди будуть. 
5. Запишіть речення, визначте всі частини мови, підкресліть члени речення. 
1. Не кричи "ау", доки не вийшов з лісу. 2. Твоє журливе "ку-ку" спливало,  як сльози по плакучій  березі, і змивало мою утому. 3. І от я на перелазі. Став. Серце тьох-тьох-тьох. 4. Ну, як таки, щоб воля  - та пропала? 
6. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть вигуки.
  1. О мій день золоторунний! Місто це а чи село?
  2. О вічне людське серце сказав комісар Данило ідучи до свого дому.
  3. О глядіть знову іскорка блисне ти занадто палка моя пісне.
  4. Ой пташечко голубонько Соломія сплеснула руками ...
  5. Ну-ну Чого ж ти замовк.
  6. Гей ти поле колоскове молодість моя.
Виконані завдання чекаю 18.05.2020 до 16.00

19.05.2020
Тема уроку. Навчальний диктант
Мета уроку: перевірити практичні навички десятикласників з теми "Службові частини мови".

І. Напишіть самодиктант, перевірте його і надішліть для перевірки.

Ще(й) сіріти (на)дворі (не)поч...нало а (під)дверима мов з гучномовця
На ярмарок! Уставайте!
Благословлялося (на)світ. Виткнуло заспаний писок со...нце ст...обнуло промін...ям по луках по ст...пах по садах  по л...вадах...
І видно аж(аж)аж ген до того ліска  куди око дістає  дорогою вози потяглися ... І кіньми і волами і коровами... А на возах і кури і вівця  (с,з)кручена  і т...ля мекає  підв...стися намагаючись...
Гей! Цоб! Цабе! Н(н)но!
(На)ярмарок! (На)ярмарок!
І їдуть і їдуть і їдуть...
І дорога вже (не)дорога  а строката вел...чезна гадюка жива (й,і) покручена що(за)отой лісок  (не)поспішаючи полізла.

ІІ. Складіть ДВА речення зі словом ОЙ так, щоб у 1-му реченні це слово було вигуком, а в 2-му - часткою. У складених реченнях поставте правильно розділові знаки. 

Виконані завання чекаю 19.05.2020 до 14.00

20.05.2020
Тема уроку: Узагальнення знань з теми "Службові частини мови. Вигук"
Мета уроку: систематизувати знання десятикласників з теми.

І. Перегляньте відеоурок
ІІ. Виконайте завдання на тренажері, зробіть фото (скриншот) і надішліть. 
1. Розрізняйте прийменники і префікси
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/preposition_versus_prefix.html
2. Правопис сполучників
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/conjunction_spelling.html
3. Правопис часток
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/particle_spelling.html
4. Написання вигуків та звуконаслідувальних слів
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/exclamation_characteristic_spelling.html

Виконані тести(фото) чекаю 20.05.2020 до 15.00

21.05.2020
Тема уроку. Контрольна робота. Службові частини мови. Вигук
Мета уроку: перевірити теоретичні знання і практичні навички учнів з теми. 

І. Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН правильний. 
Виберіть правильний варіант відповіді.

1.  Укажіть правильне визначення сполучника.
А Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.
Б Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів речення.
В Сполучник — службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.
Г Сполучник — службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

2.   Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.
А Для, над, через, без.           Б Поряд, край, з-за, посеред.
В Від, поміж, на, круг.           Г Попід, близько, до, по.

3.   Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку:
А (з)під, (по)серед, (по)між, (по)під;
Б (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за;
В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід;
Г (до)вкола, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля.

4.   Укажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні.
А Хоч, або, проте, а.               Б Ні...ні, не тільки...а й, також, й.
В Зате, проте, не тільки, а.     Г Ні-ні, не то...не то, або...або, і.

5. Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.
А Доки, тому що, оскільки, якби, дарма що.
Б Чи, та, проте, начебто, ніби.
В Проте, мов, як, щойно, якщо.
Г Хай, ні...ні, ледве, й, однак.

6. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів.
А Шосейний шлях пролягав полями через ліски і зарослі, бори і непролазні хащі (Ю. Збанацький).
Б Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над річкою шуліка, зірким оком вишукуючи здобич (А. Шиян).
В Уже останній коник степовий затих, і вітер ліг на луки спати (Олександр Олесь).
Г Цвіте липа так буйно й розкішна, що все місто плаває в задушливому мареві (Ю. Яновський).

7.   Укажіть рядок, у якому всі слова з НЕ пишемо разом.
А Не/весело, не/абищо, не/наче, не/виконана справа.
Б Не/щодавно, не/впинно, не/мало, а багато, не/голосно.
В Не/хтувати, не/будуючи, не/чути, не/свій.
Г Не/засвітивши, не/побілений вчасно паркан, не/допоміг.

8. Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:
А Ой/Ой/Ой!  Ку/ку!  Їй/Богу!    Б Ха/ха/ха!  Го/ді!  Гулі/гулі!
В Кар/кар/кар! А/гов!  Ге/й!        Г Їй/право! Ов/ва!   Ну/ну!

ІІ. Завдання 9-10 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких ДВА  правильні. 
Потрібно вибрати правильні варіанти відповіді.

9. Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.
А Іти по воду, по руках і ногах, через технічні причини, відповідно до заявок.
Б Читати по складах, іспит по математиці, взяти до уваги, на мою адресу.
В Назвав на ім’я, бачу по очах, через хворобу, лікар за освітою.
Г За будь-якої погоди, в озері, розмовляти на українській мові.
Д Думати про навчання, турбуватися про оцінку, підготовлено на продаж.

10.  Укажіть складні речення, у яких засобом зв’язку між частинами служать сполучники.
А Ялинка затремтіла від низу до вершечка, і кілька зелених глиць упало на сніг (М. Коцюбинський).
Б Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).
В Я бачив яблуньку, що зацвіла восени.
Г Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей (О. Копиленко).
Д Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).

ІІІ. Завдання 11 передбачає встановлення відповідності. 
До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

11. Установіть відповідність між виділеними словами і частинами мови.
1  Прийменник
А А ніч, мов мати, над тобою долоню на чоло кладе (Б.-І. Антонич)
2  Сполучник
3  Частка
Б За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко)
4  Вигук
В Нехай увійдуть у хату чистота і спокій (М. Коцюбинський)
Г Весно, ох, довго ж на тебе чекати (І. Франко)
Д Відчиняє двері осені вересень (В. Ткаченко)


12. Записати слова, знімаючи риску.
Дарма/що, по/перек, ані/трохи, де/що, не/мов/би/то/,з/за, одночасно/з, тому/що, що/небудь, на/вколо, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, аби/що, як/от, не/наче, от/же, будь/коли, з/за, на/вколо, по/перек, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, одночасно/з, дарма/що, тому/що, хто/небудь, аби/що,як/от,не/наче, ані/трохи, от/же, стій/бо, де/хто, не/мов/би/то/.

13. Перекласти українською мовою.
Подойти к столу; варенье к чаю; по собственному желанию; по ошибке; товарищ по школе; на протяжении дня; одежда к празднику; ездить по селам, Подниматься по лестнице, плыть по течению, по случаю, по вечерам, учебник по химии,  большой по объему, старший по возрасту, послать по почте, сообщить по телефону, по приказу, в девять часов, те времена, писать на украинском языке.

Виконані завдання чекаю 21.05.2020 до 16.00


12.05.2020
Тема уроку. Службові частини мови. Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники
Мета уроку: повторити відомості про прийменник як службову частину мови, його групи за походженням, за будовою. Навчитися правильно писати прийменники, відрізняти їх від інших частин мови.

І. Перегляньте відеоурок
ІІ. Опрацюйте матеріал підручника п. 82 на с. 205-206.
ІІІ. Виконайте письмово завдання.
1. Прийменник - це... Наприклад.
2. За походженням прийменники бувають... Наприклад.
3. За будовою прийменники бувають.... Наприклад. 
4. Разом пишуться прийменники .... Наприклад.
5. Через дефіс пишуться прийменники... Наприклад.
6. Окремо пишуться прийменники .... Наприклад.
7. Приставний Н з'являється в особових займенниках 3 особи у випадках... Наприклад.
8. Чому пишемо У Києві, але в Одесі?
9. Чому пишемо у свого, у Львові, але в нього?
10. У якому відмінку іменники завжди вживаються з прийменником? Наприклад. 
11. Чому прийменник - це службова частина мови? Наприклад.
12. Вправа 588.
IV. Виконайте письмово тестові завдання
1. Усі прийменники написано правильно в рядку
А зметою, з-над, на прикінці, з-перед
Б упродовж, поперед, упоперек, з-під
В з-поміж, у зв’язку з, з-поза, підчас
Г по-під, за винятком, із-за, поруч
Д позаду, на перекір, по-над, навколо
2. Усі прийменники написано правильно в рядку
А відповідно до, щодо, за-для, позаду
Б з-посеред, окрім, під-кінець, заради
В угалузі, завинятком, з-під, навпроти
Г назустріч, згідно з, всупереч, поміж
Д не зважаючи на, попри, з-поза, услід
3. Прийменник є в кожному реченні, ОКРІМ
А Між горами старий Дніпро, неначе в молоці дитина.
Б Не можна любити народів других, якщо ти не любиш Вкраїну.
В Батьківщина починається для людини зі шматка неба.
Г Люди з красивими душами не здатні на підлість.
Д Як хороше радіти без причини, коли на місто сутінь опада.
4. Прийменник є в кожному реченні, ОКРІМ
А Без крані не проживеш.
Б Друзі пізнаються в біді.
В Не гріє сонце на чужині.
Г Як гукнеш, так і відгукнеться.
Д Час за гроші не зможеш купити.
5. Прийменник виділено в реченні
А Навколо — ворогів закрадливість лукава,
Б Ой зійди, зійди, ясен місяцю, як млиновеє коло.
В Кипариси од ночі і до ранку все шумлять і шумлять навкруги.
Г Той ніколи не доскочить слави, хто задля неї на землі живе.
Д Мовчать церкви, мовчить базар, і лиш кричать кругом плакати,
6. Правильно вжито прийменник в обох варіантах рядка
А відпочити після обіду (по обіді)
Б організувати з ініціативи (по ініціативі)
В надіслати на вимогу (по вимозі)
Г міліція у справах неповнолітніх (по справам)
Д за романом Олеся Гончара (по роману)
7. Помилково вжито прийменник у варіанті
А заходьмо по двоє
Б 
надішли по адресі 
В розпис по дереву
Г сходіть по молоко
Д 
наказ по коледжу
8. Помилково вжито прийменник у варіанті
А 
писати за зразком 
Б  твір за картиною
В економіст за фахом
Г іти за грибами
Д за взаємною згодою
9. Помилково вжито прийменник у варіанті
А на думку науковців
Б виступити на захист
В надіслати на адресу
Г 
спілкуватися на українській мові  
Д відгукнутися на запит
10. Граматично правильно побудовано словосполучення
А змагання по настільному тенісу
Б при сприянні міністерства
В звернутися по допомогу
Г пропустити із-за хвороби
Д розмовляє на англійській мові
11. Граматично правильно побудовано словосполучення
А звернутися по питанню
Б забути із-за неуважності
В виконати на вимогу
Г відповідно з наказом
Д хворіти пневмонією
12. Граматично правильно побудовано словосполучення
А на протязі кварталу
Б конспект по зоології
В згідно до постанови
Г перекладати чеською
Д отримати по адресу
Виконані завдання чекаю 12.05.2020  до 16.00

13.05.2020
Тема уроку: Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності та підрядності. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники
Мета уроку: повторити відомості про сполучник, удосконалювати вміння розрізняти сполучники сурядності та підрядності, правильно писати сполучники, відрізняти їх від повнозначних слів.

І. Перегляньте відеоурок

ІІ. Опрацюйте матеріал підручника п. 83. на с. 207-208. 
ІІІ. Виконайте письмово завдання:
1. Сполучник - це... Наприклад.
2. Сполучники сурядності служать для .... Наприклад.
3. Сполучники підрядності служать для ... Наприклад.
4. Вправа 597, 600, 598. 

Виконані завдання чекаю 13.05.2020 до 16.00. 

14.05.2020
Тема уроку. Частка як службова частина мови. Їх функції та групи за значенням. Правопис заперечних часток
Мета уроку: повторити відомості про частки, їх групи за значенням, навчитися бачити в реченнях частки, визначати їх групу за значенням, правильно писати заперечні частки. 

І. Перегляньте відеоурок

ІІ. Опрацюйте матеріал підручника п. 84. на с. 209-211. 
ІІІ. Виконайте письмово завдання:
1. Частка - це... Наприклад.
2. Формотворчі частки служать для ... Наприклад.
3. Словотворчі частки виконують роль ... Наприклад.
4. Наведіть приклад 10 модальних часток, у дужках вкажіть іх функцію.
5. Вправа 605.
6. Напишіть 12 правил + прикладів на правила "Правопис НЕ, НІ з частинами мови".

Виконані завдання чекаю 14.05.2020 до 16.00. 

07.05.2020
Тема уроку. Прислівник чк частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні, означальні. Ступені порівняння прислівників. Правопис прислівників  і прислівникових сполучень. Написання НЕ і НІ з прислівниками
Мета уроку: повторити й поглибити знання десятикласників про прислівник, навчитися  бачити прислівники в реченнях, визначати розряди за значенням, утворювати ступені порівняння прислівників, правильно писати прислівники разом, окремо, через дефіс, з НЕ та НІ.


І.     Перегляньте відеоуроки:
Прислівник як частина мови, розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників
НЕ і НІ з прислівниками
Тема "Прислівник" на ЗНО
ІІ. Опрацюйте матеріал п. 79-81 за підручником.
ІІІ. Виконайте (письмово) завдання
1. Вправа 566, 575, 579 (розподіліть прислівники на 3 колонки за написанням: разом, окремо, через дефіс), 583.
2. Скласти й записати по 2 речення так, щоб слова вранці - в ранці, недовго - не довго в одному реченні були прислівниками й писалися разом, а в іншому - окремо.

Виконані завдання чекаю 07.05.2020  до 15.00

05.05.2020
Тема. Дієприслівник. Творення і вживання дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. НЕ з формами дієсловаМета уроку: систематизувати та поглибити знання про дієприслівник, його творення, бачити в реченнях дієприслівниковий зворот та одиничний дієприслівник (відокремлену обставину), правильно виділяти на письмі комами, редагувати речення з  дієприслівниками.

І. Перегляньте відеоурок. Опрацюйте матеріал підручника п.78.

ІІ. Виконайте письмово завдання.
1. Вправа 556. УВАГА! Дієприслівник зберігає вид дієслова, від якого утворюється! Виділіть суфікси.
2. Вправа 558 (І,ІІ).
3. Вправа 559. Виберіть із дужок правильний варіант продовження речення. УВАГА! У реченні з дієприслівниковим зворотом має бути ОДНА особа, яка виконує основну дію і додаткову дію!
4. Вправа 461. Відредагуйте речення. Запишіть уже виправлені речення. 

ІІІ. Завдання на ЗНО по дієприслівнику. Перегляньте відеоурок. ЦІКАВО!

Виконані завдання чекаю 05.05.2020 до 15.00

06.05.2020
Тема уроку: Стаття в газету на морально-етичну, професійну тему. Електронний лист. СМС-повідомлення
Мета уроку: повторити визначення понять "стаття", "СМС", вимоги до написання статті, написати електронний лист і статтю в газету.

І. Опрацюйте матеріал теми 21, 22 на с. 259-260 262-263.
ІІ. Виконайте завдання
1. Вправа 725 (усно).
 - Стаття - це...
2. Прочитайте теорію на с.260. 
3. Вправа 730
Складіть 5 тез за прочитаним (письмово).
 4. Вправа 732 (усно)
- СМС - це...
5. Вправа 734 (письмово).
6. Напишіть мені, сестрі, брату, другу, подрузі, бабусі, батькам  СМС-повідомлення з побажаннями (на вибір).

Виконані завдання чекаю 06.05.2020 до 17.00

27.04.2020
Тема. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни. Види дієслів (доконаний, недоконаний), їх творення. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення
Мета уроку: дізнатися про дві основи дієслова (дієслівна основа та основа теперішнього часу), відпрацювати навички визначати дієвідміну дієслів, утворювати видові, часові, способові форми дієслів, правильно використовувати їх умовленні 

І. Уважно перегляньте відеоурок
ІІ. Опрацюйте матеріал підручника п.71-74.
ІІІ. Виконайте письмово вправи 508, 511(І,ІІ), 516, 519, 527.

Виконані завдання чекаю 27.04.2020 до 15.00

28.04.2020
Тема уроку. Способи дієслів. Стан  дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова. Зворотні дієслова
Мета уроку: повторити способи дієслів, навчитися правильно  утворювати дієслова наказового способу; поглибити знання про стан дієслів та ознаку перехідності та неперехідності, зворотні дієслова.

І. Опрацюйте п. 74,75 підручника.

ІІ. Письмово виконайте завдання:
1.      Які способи дієслів ви знаєте? Наведіть приклади дієслів кожного способу.
2.      Коли у дієсловах наказового способу м’який знак пишеться? Наведіть приклади.
3.      Коли у дієсловах наказового способу м’який знак не пишеться? Наведіть приклади.
4.      Вправа 525(завдання в підручнику) + Виконайте синтаксичний розбір 4-го речення (підкресліть усі члени речення, визначте  частини мови, дайте загальну характеристику, накресліть структурну схему речення).
5.      Утворіть усі способи від дієслів: заходити, мінятися, стежити. Яке із дієслів є зворотним? Чому?
6.      Виконайте вправу 532. Складіть із ДВОМА словосполученнями речення.
7.      Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку
А відчуймо
Б давай підемо
В зробімте
Г почитаємо
8.      Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку
А сидимо
Б давай намалюємо
В нехай пише
Г працюємо
9.      Неправильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку
А ходімо
Б пішли
В йди
Г хай ідуть
10. Неправильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку
А зустрічаємо
Б зустрічаймо
В зустрічай
Г хай зустрічають.
11. Неправильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку
А відвідай
Б відвідайте
В хай відвідають
Г відвідаємо
12. Запишіть словосполучення, поставивши слова в дужках у необхідному відмінку. У дужках напишіть перехідні/неперехідні дієслова.
Дотримати (слово), повідомити (телефон), завдати (шкода), ігнорувати (пропозиція), сповнений (гордість), звернутися (адреса), їхати (автобус), згідно (закон), відповідно (постанова), жити (Україна).

Виконані завдання чекаю 28.04.2020 до 16.00 


29.04.2020
Тема уроку. Дієприкметник. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на –но, -то
Мета уроку: повторити відомості про дієприкметник, навчитися відрізняти дієприкметники від інших форм дієслова, утворювати активні та пасивні дієприкметники, правильно розставляти розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими означеннями (дієприкметниковим зворотом).

І. Перегляньте відеоурок.
ІІ.Опрацюйте п.76-77 підручника.

ІІІ. Письмово виконайте завдання.
Виберіть ОДИН правильний варіант відповіді
1. У якому рядку всі слова – дієприкметники?
            а) Зшитий, холодний, посіяний, теплий;
            б) підбілений, вимитий, прив'язаний, порослий;
            в) пекучий, печений, занесений, грізний;
            г) несказаний, жарений, червоний, полонений.
2. У якому рядку всі дієприкметники активного стану?
            а) Задуманий, прочитаний, літаючий, сидячий;
            б) посивілий, падаючий, крокуючий, сяючий;
            в) посинілий, лежачий, підбитий, знесений;
            г) заражений, замислений, стоячий, забруднений.
3. У якому рядку всі дієприкметники доконаного виду?
            а) Розбитий, зламаний, скошений, забутий;
            б) спалений, зігнутий, згасаючий, бажаючий;
            в) працюючий, побачений, стиснутий, волаючий;
            г) читаючий, помолоділий, стомлений, співаючий.
4. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?
            а) Змелений, схвалений, зварений, намальований;
            б) зволожений, зів'ялий, знесилений, зібраний;
            в) пожовклий, осяяний, почорнілий, випечений;
            г) розв'язаний, змелений, дихаючий, діючий.
5. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду?
            а) Позолочений, напоєний, молотий, змелений;
            б) палаючий, плачучий, тертий, ламаний;
            в) вишитий, написаний, атакуючий, зламаний;
            г) шитий, просіяний, битий, зораний.
6. У якому рядку всі дієприкметники пишуться з НЕ окремо?
а) Не/зарослі чагарником береги; не/затоплена долина; ніким не/читана книга; не/завершена робота;
б) ще не/скошене жито; не/просохла земля; не/розсідланий кінь; не/підбілені дерева;
в) не/зірване яблуко; не/побілена хата; не/пришитий ніким ґудзик; не/побачений фільм;
г) не/намальована художником картина; не/скошена мною клумба; не/здоланий ворогом народ; не/написаний учнем твір.

Виберіть усі правильні варіанти відповіді
7. Укажіть речення, в яких дієприкметники виконують роль означення.
а) Трави давно вже скошені.  
б) Розпалена, потріскана земля просить дощу.
в) Мати поклала на коліна натруджені руки.  
г) Діти були втомлені далекою дорогою.

8. Укажіть речення, в яких дієприкметники виконують роль присудка.
а) Діти ознайомлені з правилами бібліотеки.  
б) Набігають одна на одну розбурхані хвилі.
в) Земельні ділянки вже всі поділені.
г) Навчальні кабінети обладнані за сучасними вимогами.

9. Списати, поставити, де треба, розділові знаки, підкреслити дієприкметниковий зворот.
            1. Сонце натомлене за день лягло спочити. 2. Хіба можна уявити собі українську хату не заквітчану рушниками? 3. Загублена коником срібна підкова півмісяцем впала на збитий поріг (М. Ткач). 4. Мовчать каштани стомлені і мляві (В. Симоненко).

10. Вправа 547

 11. Скласти й записати речення з дієприкметником  неосвітлена так, що в одному реченні слово писалося разом, а в другому – окремо.

12. Відредагувати вислови:
Кидатися в очі;  підписати журнал «Дивослово»; сидячі місця; побілівший;  опавший;  наболівші питання; зупинившийся;  спостерігаючий;  желаний результат.

13. Розподільний диктант, вправа 548.

Виконані завдання чекаю 29.04.2020 до 16.00 


30.04.2020
Тема уроку. Тренувальні вправи з теми «Дієприкметник»
Мета уроку: перевірити знання десятикласників з даної теми.

Запитання 1
Усі слова – дієприкметники в рядку
А зварена, зніяковілий, непосидючий, сівши
Б упорядкований, написати, в’ялий, опрацьований
В написано, летючий, леткий, розмальовано
Г змарнілий, занесений, розвантажений, обставлений
Д розкутий, граційний, пом’якшений, попрацювавши

Запитання 2
Усі слова – дієприкметники в рядку 
А оновлений, снуючий, працьовитий, пещений
Б люблячий, вмитий, працьовитий, ніжний
В погоджений, бетонний, зм’якшений, гравітаційний
Г зрізаний, мертвий, м’який, закритий
Д вишитий, контужений, зів’ялий, зарослий


Запитання 3
Дієприкметник є в реченні 
А На жаль, ми не знаємо, які саме книги були в князевій книгозбірні, не знаємо й того, яка доля спіткала старовинне книгосховище.
Б Пам’ятник Ярославу Мудрому споруджено на честь заснування першої на Русі бібліотеки.
В  В усі роки мене вражало дивовижне співзвуччя Шевченкової поезії із сучасністю.
 Г  Але ж який я був шокований, розлючений, коли почали з’являтися пасквілі на поезію Тараса Шевченка та на нього самого.
 Д Кожна людина, котра вважає себе інтелігентною, не може, живучи в сучасному світі, не тримати в пам’яті історичного та культурного досвіду свого народу, цілого людства.

Запитання 4
Дієприкметники є в усіх словосполученнях, ОКРІМ 
А вирішені тести, засмаглі хлоп’ята
Б зів’ялий помідор, м’який захист
В опрацьований матеріал, прохололий чай
Г написаний лист, змужнілий юнак
Д  співаючі діти, засноване місто.


Запитання 5
Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово). Якою цифрою позначено дієприкметник?
(1)Художнє слово з нами все життя, (2)починаючи від (3)маминої колискової, від (4)першого (5)продекламованого віршика.
Запитання 6
Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово). Дієприкметник позначено всіма цифрами, ОКРІМ
Скажімо, (1)подарований букетик волошок говорить про скромність і ніжність, (2)квітучий барвінок – про освідчення в коханні; (3)подарований білий бузок натякає на скромність, а (4)зрізаний (5)великий листок папороті символізує довіру.
Запитання 7
Усі дієприкметники активного стану в рядку 
А пишучий, оформлений, палаючий, задубілий
Б молотий, поранений, подорожуючий, читаючий
В обтяжений, знаний, здрібнілий, темніючий
Г стріляючий, знаючий, сидячий, зів’ялий
Д перемерзлий, поділений, зблідлий, посріблений

Запитання 8
Усі дієприкметники пасивного стану в рядку 
А вбитий, покараний, перекритий, зраділий
Б заподіяний, освітлений, обпалений, роздутий
В доручений, існуючий, куплений, прикутий
Г прощений, почорнілий, розказаний, палаючий
Д сяючий, здичавілий, переритий, індустріалізований

Завдання 9
Відредагуйте дієприкметники 
почервонівший, спитаний, промокший, сказавший, стомившийся, надівший, потемнівший, засумувавшийся, лежащий, замерзнутий, зігрілий, прив’явший.
Завдання 10
Запишіть речення, поставте правильно розділові знаки.
Долинка вишита сонцем пускає їм в очі веселі сліпучі зайчики. Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий у степу хуторець. На випускний вечір до школи  закинутої в полтавські степи не приїздили ні Тичина ні Вишня. Рівно й спокійно дише земля натомлена з праці.

 Запитання 11
 Дієприкметник виступає в ролі присудка в реченні 

А Спочатку люди заходили в напівтінь галерей Софії, а лише після цього відвідувачі мали бути осліплені внутрішнім сяйвом мозаїки, духовним світлом собору.
Б Одяг козацької старшини виготовляли з дорогої тканини, привезеної із Західної Європи
В Одяг старшини складався із сорочки з тонкого полотна, вишитої шовком, сріблом або золотом.
Г  На свята одягали парчеві шуби, оздоблені риссю, соболями, чорностаями.
Д „Мрія” – це безсумнівне народне слово, видобуте літературною мовою з глибин душі народу-мовотворця

Запитання 12
Дієприкметниковий зворот НЕ входить до складу речення
А Я чую пісню, в щасті співану.
Б Веселка, овіяна вітром, в моїх зацвітає очах.
В Котить сонний Дніпро віками зажурені води.
Г Душа, переповнена щастям, часто буває німа.
Д Князеві Ярославу приписують також перше зведення писаних давньоруських
законів, відоме під загальною назвою „Руська правда”, що не поступається європейським аналогам тієї епохи.
Запитання 13
Дієприкметниковий зворот НЕ треба виділяти комами в реченні (розділові знаки
пропущено) 
А На горах за шпилями вкритими лісом пишно горів вечірній світ сонця.
Б Тільки собаки надворі ще довго брехали роздратовані криком та світлом у хаті в таку пізню добу.
 В Вона принесла з хижки зав’язані в хустинці квіти та стрічки і розсипала їх по
столі.
Г Од вікон до самої печі простягся промінь ніби одягнені стовпи виткані з сонця та дрібного пороху котрий ворушився в чсному проміні неначе дрібненька мошка.
Д На причілку хата була підперта двома стовпами обмазаними білою глиною.

Запитання 14
НЕМАЄ пунктуаційної помилки в реченні 

А  Ми майже нічого не знали б про сиву давнину, якби історія не подарувала нам літописців – людей мобілізованих словом і правдою на виконання свого обов’язку перед далекими нащадками.
Б  Уся наша планета оповита невидимими шляхами, що ними мандрують слова.
В  У XVII столітті все найкраще здобуте голландцями німцями французами Петро І намагався перейти й застосувати в Росії.
Г  Ткану зорями теплу хустинку ніч на тихе село одягла.
Д  Парадні сходи обрамлені з обох боків казковими птахами хапають гострими
пазурами білі мармурові сходинки.

Запитання 15
НЕ потребує редагування речення 
А Корній, овіяний весняним вітром, тепер виношував новий задум.
Б Наша вчителька знала багато – просто ходяча енциклопедія.
В Головуючий на зборах запропонував обрати новий склад комісії з
правопорушень
Г  Подорожуючі студенти підкорили ще один маршрут у кримських лабіринтах.
Д На подвір’ї зібралися бувші випускники.

Завдання 16.
Від поданих дієслів  утворіть пасивні дієприкметники. Від утворених дієприкметників утворіть безособові дієслівні форми на –но, -то. Виділіть словотворчі суфікси.  
Написати, розкреслити, виростити, розморозити, постаріти.  

Виконані завдання чекаю 30.04.2020 до 16.00 


21.04.2020

Тема уроку. Систематизація знань з теми «Числівник»
Мета уроку: повторити відомості про числівник, правила написання та відмінювання кількісних і порядкових числівників, їх вживання з іменниками

І. Повторіть матеріал підручника п.66 – 69. АБО перегляньте відеоуроки.

ІІ. Виконайте письмово завдання

1. Виправте помилки:
Теплохід з чотирьохстами сімдесятьма шістьма пасажирами; надали допомогу двохстам шістдесяти семи учням; не вистачає однієї тисячі вісімсот сорока семи гривен; на двох тисячах двохстах шести десяти гектарах, народився у перше вересня тисячу дев’ятсот дев’яноста восьмого року.

2. Запишіть словами, поставивши числівник у потрібному відмінку:
До 137 додати 65_____
Від 298 відняти 24____
Скласти 5 з 754_____
До 190 додати 17____ .

3.  Вставте пропущені літери:
Чотири предмет…,  два документ…, двадцять три кілометр…, сімнадцять карбованц…, обидва президент…, сто два кілограм…, три киянин…, півтора гектар…, дві цілих чотири п’ятих відсотк…

4. Запишіть, розкриваючи дужки:
(П’яти)сотий, (двадцяти)тисячний, (семи)мільйонний, (три)мільярдний, (дев’яти)сотий, (шістсот)вісімдесятий, (двісті)(сім)десятий.

5. Запишіть словами. Поставте наголоси в числівниках: 
Надрукували 14 травня 1954 року,  дійсне до11 січня 2016 року, народився 2005 року.

6. Складіть розповідні речення, вживаючи наведені словосполучення у відповідному відінку (числа запишіть словами).
450 депутатів (Ор.в.), 678 машин (М.в.), 597 військовослужбовців (Д.в.).

7. Дайте відповідь на питання «Котра година?». Напишіть словами можливі варіанти.
9.15;  11.45;  12.25.

8. Запишіть речення, виконайте синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, визначте частини мови, накресліть схему, дайте загальну характеристику).

За вікном по-весняному цвірінькали горобці, а в парку, що починався за кілька кроків від мого будинку, клично галасувала галич. 

Виконані завдання чекаю 21.04.2020 до 15.00

22.04.2020
Контрольна робота. Іменник. Прикметник. Займенник.  Числівник
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень з теми, виявити можливі недоліки в знаннях учнів

Виберіть ОДНУ правильну відповідь

1. До якісних належать усі прикметники варіанта
А сучасний, чесний, громоподібний
Б дідівський, лункий, приязний
В гостинний, кольоровий, умілий
Г давній, серйозний, нагальний
Д злісний, тижневий, терміновий
2. За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників рядка
А куля, ґрунт
Б плащ, груша
В пісок, вишня
Г сіль, галузь
Д вісь, мигдаль
3.  За допомогою суфікса -ев- (-єв-) утворюються прикметники від усіх іменників рядка
А кальцій, двір
Б водень, текст
В сосна, свинець
Г корінь, тунець
Д папір, магній
4.  Помилку в написанні прикметникового суфікса допущено в рядку
А звуковий, слоновий, надплановий
Б дворовий, причиновий, перловий
В грошовий, коричневий, шанцевий
Г фенхелевий, вільховий, рубіновий
Д калієвий, персиковий, шагреновий
5. Літеру и на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка
А політ..чний, гігієн..чний, фонет..чний
Б біометр..чний, біохім..чний, крит..чний
В алерг..чний, акуст..чний, пласт..чний
Г алегор..чний, генет..чний, юрид..чний
Д олігарх..чний, псих..чний, клімат..чний
6.  Помилку в написанні прикметника допущено в рядку
А кобзарева пісня
Б школярева думка
В Ігорова діяльність
Г директорова порада
Д інженерова ідея
7.  Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка
А низький, пресильний, дорогий
Б визначний, лисий, удалий
В кароокий, молодий, красивий
Г смачний, тонкий, ефективний
Д бадьорий, гнідий, хворий
8. Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А вужчий, більш тепліший, триваліший
Б ласкавіший, порожніший, активніший
В менш яскравий, скромніший, презліший
Г самий короткий, смачніший, легший
Д рідніший, багатший, більш сміливий
9.   Чи МОЖНА замінити варіантом у дужках прикметник у словосполученні
А у дрімучому (дрімучім) лісі
Б головному (головнім) доповідачеві
В на березовому (березовім) стовбурі
Г на рожевому (рожевім) тлі
Д на кам’яному (кам’янім) парапеті
10.  Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А зеленуватіший, найрідший, найбільш дотепний
Б найбільш весняний, найменш дзвінкий, молодший
В найбіліший, щонайтоніший, найбільш кмітливий
Г тривожніший, легший від усіх, найбільш хворий
Д малиновіший, найнадійніший, якнайближчий
11.  До присвійних належать обидва прикметники в словосполученнях
А батькова аптека, чоловічий костюм
Б лікарева порада, ліричний герой
В сусідове авто, собачий нашийник
Г соколине пір’я, вороже ставлення
Д перелітні птахи, чоловікові слова
12.  Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс
А. гірко/солоний, кисло/солодкий, північно/західний
Б. сліпучо/білий, широко/плечий, рожево/блакитний
В. круто/рогий, двохсот/тонний, науково/дослідний
Г. прозоро/жовті, сіро/зелений, дво/поверховий
13. Усі слова є іменниками в рядку
А виконання, виконавець, виконавши
Б книгарня, книжник, книгозбірня
В соловей, соловенятко, солов’їний
Г завідувач, завідувачка, завідувати
Д зеленаво,зеленка, зелень
 14. Чоловічий рід мають усі іменники варіанта
А морок, какаду, маестро, ООН
Б Баку, продаж, столяр, денді
В Борнео, собака, аташе, Сибір
Г суддя, перекладач, путь, гімн
Д хлоп’ятко, козак, інститут, іній
15. Жіночий рід мають усі іменники варіанти
А діагональ, північ, авеню, плов
Б живопис, мадам, жовч, челядь
В кефаль, гуаш, роль, нехворощ
Г тунель, скрижаль, бязь, ваніль
Д папороть, манжет, мігрень, туш
16. Середній рід мають усі іменники варіанта
А кашне, метро, колібрі, манго
Б кохання, листя, шосе, Черкаси
В ЄС, завдання, збіжжя, пенсне
Г кафе, шимпанзе, каное, відео
Д Тбілісі, бароко, купе, таксі
17.  Спільний рід мають усі іменники варіанта
А нероба, забіяка, юрист, бідолаха
Б незграба, суддя, тренер, сирота
В ледащо, лівша, рева, листоноша
Г староста, професор, зануда, базіка
Д ябеда, замазура, вельможа, роззява
18. Правильно поєднано всі прикметники з іменниками в рядку
А кумедне кенгуру, картопляне пюре, красиве панно
Б довгий тунель, важка путь, перспективний інженер
В багатолюдне Сочі, малий соня, старовинний піаніно
Г непосидючий хлоп’я, молода леді, лікувальне алое
Д убога сирота, повноводе Конго, кольорове драже
19. До першої відміни належать усі іменники варіанта
А ясла, кума, площа, межа
Б староста, хлоп’я, вулиця, кузня
В сестра, воєвода, суддя, верба
Г кенгуреня, душа, дорога, ріка
Д жага, Лука, чебуречна, миля
20. Прочитайте фрагмент поезії. Укажіть, скільки в цьому фрагменті іменників м’якої групи

На розпутті кобзар сидить
Та на кобзі грає:
Кругом хлопці та дівчата —
Як мак процвітає.
А 2
Б З
В 4
Г 5
Д
6

21. Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку
А брате
Б пане
В козаче
Г сине
Д капітане
22. Граматичну помилку допущено в рядку
А свідомість громадян
Б стиглих помідорів
В хтось із солдатів
Г двадцять кілограм
Д аніхто з городян
23. Закінчення -ей у родовому відмінку множини мають усі іменники рядка
А подорож, стаття, гість
Б галерея, відомість, тінь
Б путь, вогонь, відповідь
Г око, доповідь, легеня
Д готель, заметіль, ніч
24. НЕМАЄ помилки в рядку
А познайомитися з Клименко Аллою Юріївною
В отримати від Карпенко Святослава Хомовича
В зупинити Дмитрука Мирослава Валерієвича
Г повернути Поповій Валентині Зінов’ївні
Д позичити в Кравець Володимира Яковича
25. Допущено помилку у відмінюванні числівника
А п’ятдесяти двох
Б дев’яноста сьома
В на сімдесяти шести
Г двадцятьма чотирьома
Д дев’ятьомастами сорока
26.  Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні
А двоє разів
Б півтори доби
В одна третя сторінки
Г п’ять з половиною тонн
Д дві цілі і одна сьома метра
27.  Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку
А без п’ятнадцяти шоста
Б за п’ятнадцять шоста
В п’ятнадцять хвилин до шостої
Г чверть до шостої
Д сімнадцята година сорок п’ять хвилин
28. З’ясуйте, скільки займенників у цьому  уривку.

Я хочу жити просто, без прикрас.
Без тих гучних банкетів і лахміття.
Яке мені здається просто сміттям.
Що полонило нерозумних нас.
А 3   
Б 4   
В 5   
Г 6   
  Д 7
29. Разом треба писати всі займенники рядка
А ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий
Б ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що
В ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто
Г аби/що, будь/хто, де/що, казна/що
Д ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь
30. Усі займенникові фірми написано правильно в рядку
А ні з чим, бозна-кому, абикотрий, де в чому
Б ані для кого, нізким, скільки-небудь, абищо
В дещо, хтозна чому, аніякий, будь на чому
Г нічийого, казна для чого, де-котрий, якийсь
Д аби-хто, ні з яким, аніскільки, чий-небудь
31.  Усі займенники є особовими в рядку
А мене, тобою, собі, нам
Б вами, них, йому, наш
В тобі, нас, мене, нього
Г тебе, вони, кого, ними
Д нами, мого, вам, йому
32.  Позначте рядок, у якому допущено помилку:
А. сімдесят, сімнадцятий, семеро, сім восьмих;
Б. двадцять п’ятий, п’ятнадцятий, п’ятеро, одна друга;
В. кількасот, кільканадцять, декілька, багато;
Г. три, однією третьою, п’ятидесяти, шестидесяти
33.  Позначте рядок, у якому запис “До 3735 додати 9” написано словами правильно
А. До трьох тисячів семиста тридцяти п’ятьох додати дев’ять;
Б. До трьотисяч семиста тридцяти п’яти додати дев’ять;
В. До три тисячі сімсот тридцяти п’яти додати дев’ять;
Г. До трьох тисяч семисот тридцяти п’яти додати дев’ять
34.  Яку синтаксичну функцію виконує виділений числівник у реченні?
 Кошовий Сірко провів п’ятдесят п’ять битв.
35.  Узгодити числівники, записуючи їх словами, з іменниками.
 22(учень),  2/6 (метр), 3 (стілець), 54 (бал), 7,18 (відсоток), 2 (ножиць).
36.  Усі займенникові форми напишіть правильно
 вдекого, будь-до чого, бознащо, нізким, де-який, де зким, начийомусь, будь хто, аби-яка, казна - з ким, хтозна скільк, з будь чим, будь з- чим, ні який, казна чий, бозна якого, хтознакого, у де-кого, котрий небудь.

37. Провідміняти словосполучення три з половиною місяці, двісті п’ятдесят вісім переможців.


38.  Скласти мінітвір (7-10 речень) використовуючи слова  ранчо, собака, двохтисячний рік.

Виконані завдання чекаю 22.04.2020 до 14.00

23.04.2020

Тема. Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова
Мета уроку: повторити та поглибити знання учнів про дієслово, його форми, вид, розвивати навички правильно писати особові форми дієслова

І. Уважно перегляньте відеоурок. Опрацюйте матеріал підручника п.70. 
ІІ. Виконайте письмово завдання
1. Дієслово - це ...  Наприклад.
2. Я знаю такі 5 форм дієслова, як: .... Напириклад.
3. До дієвідмінюваних форм дієслова належать .... Наприклад.
4. До відмінюваних форм дієслова належать..... Наприклад.
5. До незнінюваних форм дієслова належать.... Напириклад.
6. Дієслово має такі морфологічні ознаки, як: ..... 
7. Яку синтаксичну роль виконують виділені дієслова в запропонованих реченнях?
А  Тихо плакала за вікном осінь.
Б   Лиш боротись - значить жить.
В  Здійснилася моя мрія побувати в Парижі. 
Г  Лікарка порекомендувала поїхати в санаторій.
Д  Їдьмо в Карпати кататися на лижах.
Е  Батьки поїхали відпочивати. 
Є  Пролунала команда відступати. 
8. Дієслова доконаного виду відповідають на запитання... Наприклад.
9. Дієслова недоконаного виду відповідають на запитання... Наприклад.
10. Безособові дієслівні форми на -но, -то утворюються від.... Наприклад.
11. Розподільний диктант. Запишіть подані слова в 5 колонок за приналежністю їх до форми дієслова.
Виготовляючи, виготовляють, виготовив, виготовляти, виготовлено, виготовлений, заквітчаний, заквітчано, заквітчаємо, заквітчати, заквітчавши, побілений, побілено, поблити, побілю, побіливши, хай побілить, побілив.
12. Установіть відповідність між формами дієслова й наведеними прикладами.
1  особова форма
2  безособова форма
3  дієприкметник
4  дієприслівник 
А  міцніючи
Б  зниклий
В  цінувати
Г   вкладатиму
Д  лихоманить  
13. Випишіть із речень УСІ дієслова, у дужках назвіть форму дієслова.
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Казати правду треба вчасно і невчасно. Небо червоніло й жовтіло, ніби облите золотом. Надворі дощить. Твір давно вже написано й відправлено на перевірку. 

Виконані завдання чекаю 23.04.2020 до 14.00


13.04.2020
Тема уроку. Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Правопис числівників. Вдмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками

 І. Перегляньте відеоуроки. Виконуйте завдання, запропоновані вчителями і шляхом самоперевірки дізнайтеся правильні відповіді. 

ІІ. Порядкові числівники, їх відмінюванняІІІ. Відмінювання кількісних числівників
IV. Відмінювання збірних та дробових числівників. Узгодження  числівників з іменниками 

*** Приклади завдань по темі "Числівник" на ЗНО14.04.2020
Тема уроку.  Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Правопис числівників. Вдмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками

І. Повторіть відомості про числівник як саамостійну частину мови, п. 66,67.
ІІ. Виконайте письмово вправи 471, 472 (три числівники розберіть як частину мови), 480.
Розбір числівника як частини мови
Послідовність розбору
1. Частина мови.
2. Початкова форма (називний відмінок).
3. Кількісний (який розряд кількісних) чи порядковий числівник.
4. Група за складом (простий, складний чи складений).
5. Рід (якщо є), число (якщо є).
6. Відмінок.
7. Синтаксична роль.
Висота айсбергів часто сягає шістдесяти метрів (В. Мезенцев).
Зразок розбору 
Шістдесяти - числівник, означає кількість: сягає (скількох метрів?) шістдесяти. Початкова форма - шістдесят. Кількісний, означає ціле число, складний, ужитий у родовому відмінку; у реченні входить до складу додатка шістдесяти метрів.

Чекаю виконані завдання  14.04.2020 до 15.00

15.04.2020
Тема уроку.  Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Правопис числівників. Вдмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками

І. Опрацюйте матеріал п. 68, 69.
ІІ. Виконайте письмово вправи 493, 489, 490.
ІІІ.Виконайте тестові завдання. ОДНА правильна відповідь
1. Допущено помилку у відмінюванні числівника
А  п'ятдесяти двох
Б  дев'яноста сьома
В  на сімдесяти шести
Г  двадцятьма чотирьома
Д  дев'ятьомастами сорока
2. Правильною є відмінкова форма числівника
А  п'ятидесяти шести
Б  семистами трьома
В  дев'яноста чотирьома
Г  шістдесяти шести
Д  (на) сороках п'ятьох
3. Правильною є відмінкова форма числівника
А  ста сімдесяти чотирьом
Б  ста семидесяти чотирьох
В  ста сімдесятьома чотирьома
Г  стома сімдесятьма чотирма
Д  (у)стах свмдесятьох чотирьох
4. Закінчення    має іменник у рядку
А  2 квартал...
Б  3 товариш...
В  1,5 доб...
Г  0,5 ящик...
Д  4 район...
5. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні
А  п'ятеро друзів
Б  півтора аркуша
В  півтораста гривень
Г  вісім кілограмів
Д  три професора 
6. Граматично правильна відповідь на запитання "Котра година?"
А  чотири години п'ятнадцять хвилин
Б  п'ятнадцять хвилин п'ятої
В  шістнадцять п'ятнадцять
Г  четверта година п'ятнадцять хвилин
Д  п'ятнадцять хвилин після чотирьох 

Чекаю виконані завдання  15.04.2020 до 15.00


16.04.2020
Тема уроку. Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням. Правопис числівників. Вдмінювання числівників. Узгодження числівників з іменниками

1. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки словосполучення: 1) у яких іменники мають закінчення  -и, -і;  2) в яких іменники мають закінчення -а, -я.
Півтора (зошит), два (раз), чотири (оберемок), півтори (зміна), півтора (день), три (місяць), три (рядно), два (училище), два (острів), перед першим (грудень), два (озеро), два з половиною (вагон), два (апельсин), півтора (місяць). 
Ключ. З перших букв іменників прочитаєте назву вірша М.Рильського.

2. Утворіть порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний від поданих числівників  3, 25, 250, 100.  Напириклад: п'ятитисячний.

НА ДОПОМОГУ:
Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у Р.в. (крім сто).
3. Провідміняйте кількісний числівник 578  з іменником  учень. 

4. Пригадайте й послідовно запишіть фразеологізми, у яких уживаються числівники від 1 до 7. Поясніть значення записаних вами сталих висловів.

5. Запишіть числівники на позначення часу словами, щоб вони відповідали на питання "Котра година?"    10.00;  10.30; 10.15; 10.45.

6. Запишіть подані приклади словами:   664 - 55 =...    897 + 66 =...

7. Наведіть приклад п'яти складних прикметників, щоб перша частина їх була числівником.

8. Запишіть  у формі О.в. числівники 100, 4, 55, 7, 88.

9. Запишіть 5 іменників з першою частиною  пів,  щоб вони писалися окремо і разом.  

10. Відредагуйте речення, уникаючи лексичних помилок щодо вживання числівників.
1. Через пару днів 1 Травня. 2. «Петре Івановичу, — звернувся головуючий до вчителя, — скажіть, будь ласка, пару слів». 3. У ліс по дрова приїхало двадцять три саней. 4. У читальний зал принесли двадцять дев'ятеро газет.5. Двадцять четверо учнів отримали відмінні оцінки. 6. Вітаємо вас із п’ятидесятим днем народження. 7. Четверо машин стояло на зупинці. 8. Ця подія трапилася в тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ятому році. 9. Модрина живе до п’ятсот років. 
10. Троє приятельок гаряче обговорювали останню серію кінофільму.


НА ДОПОМОГУ: збірні числівники утворюємо лише від власне кількісних 2-20 та 30 з іменниками, які:
- є назвами істот чоловічого роду: п'ятеро лікарів;
- належать до IV відміни: троє поросят; 
- є назвами неістот середнього роду: троє імен;
- є множинними іменниками: троє дверей.
Такі числівники НЕ сполучаються з іменниками жіночого роду (окрім числівника обидві) та з іменниками чоловічого роду назвами неістот.

11. Спишіть, замінюючи цифри словами.
1. Без 90 грамів, після 30 годин, протягом 6 днів, із 7 депутатами, у 8 державах, побачив 5 тигрів, без 100 кілограмів, після 40 днів, протягом 9 годин, із 8 учнями, у 12 квартирах, побачив 12 леопардів.

Чекаю виконані завдання  16.04.2020 до 15.0006.04.2020 Тема уроку. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Правопис заперечних, неозначених займенників. Синтаксична роль займенників
Мета уроку: повторити та поглибити знання про займенник, його розряди. Розвивати вміння розрідняти займенники за розрядами, бачити їх у реченнях, визначати синтаксичну роль, правильно писати та відмінювати займенники.
1. Уважно перегляньте навчальне відео. 
2. Опрацюйте п. 64 за підручником. 
3. Виконайте письмово вправи 458, 459.
4. Дайте відповідь на питання: Що таке прономіналізація? Наведіть 3 приклади.

Чекаю виконані завдання  06.04.2020 до 15.00


07.04.2020 Тема уроку.  Стилістичні функції займенників
Мета уроку: з'ясувати, які стилістичні функції виражають займенники в різних стилях мовлення

1. Переглянути навчальне відео. Опрацювати п. 65 за підручником.  
2. Виконайте письмово вправи 465, 467.
3. Виконати усно вправу 466.
4. Дайте схематично(таблиця) відповідь на питання: У яких стилях мовлення вживаються займенники, для чого (функції займенників)? Письмово

Чекаю виконані завдання  07.04.2020 до 15.0008.04.2020 Тема уроку. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика
1. Повторіть відомості про займенник (навчальне відео), п.64, 65.
2. Виконайте вправу 470. ***Випишіть із вправи три займенники, виконайте їх розбір як частини мови. 
НА ДОПОМОГУ! 
Морфологічний розбір займенника

1. Частина мови.
2. Початкова форма (називний відмінок однини).
3. Розряд за значенням.
4. Особа (в особових займенниках).
5. Число (якщо є).
6. Рід (якщо є).
7. Відмінок.
8. Синтаксична роль.

Зразок

Біля школи у нас ростуть дерева.
(У) нас – займенник, поч.ф. ми, особовий, 1-а особа множини, родовий відм., додаток.

3. Запишіть подані словосполучення із займенниками в три колонки: 
- ті, що пишуться разом;
- ті, що пишуться через дефіс;
- ті, що пишуться окремо.
(Де)що привіз, (бозна)який тин, де(про)що запитав, бозна(в)чому впевнені, що(небудь) скаже, не(аби)яка допомога, казна(про)який тягар, будь(які) сценарії, хтозна(на)який перон, (казна)що написано, який(сь) дивак, ні(в)чому не винні, який(небудь) привід, де (яке) слово, ні(який) гомін, (хтозна)що зробили, казна(для)чого приніс, хтозна(в)який політ, (бозна)чий стогін, ні(з)чим залишилась, (ані)чиїх звичаїв.
Ключ: Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв останніх записаних слів складеться закінчення вислову Михайла Коцюбинського: «Дружба має різні вияви, але ...».
4. Відредагуйте речення і запишіть.
1. Молодь — це майбутнє країни, на них народ покладає великі надії. 2. Я купила мені величезну коробку олівців. 3. Бабуся попросила онука купити собі сердешні ліки. 4. Дівчина бігла додому, землю під себе не чуючи. 5. Кошенятко, яке мені подарували на день народження, я взяв зі мною до бабусі в село. 6. В’ються жайворонки над ожилими полями, і в небо здіймається їхній спів. 7. Учні запитали Петра Андрійовича: «Ви вже перевірив диктант?» 8. Радісною піснею пташка вітає весну, яка лунає по всьому степу (3 учнівських творів).

Чекаю виконані завдання  08.04.2020 до 15.0009.04.2020 Тема уроку. Написання есе
Мета уроку: повторити вимоги до написання твору-есе. Написати есе на запропоновану тему. 1. Опрацюйте матеріал "Як писати есе: короткі поради" за посиланням.

Як писати есе: корисні поради  https://zno.if.ua/?p=985

2. Напишіть есе на тему вправи 469, використовуючи займенники різних розрядів. 

Чекаю виконані завдання  09.04.2020 до 16.00

23.03.2020  Тема уроку. Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні). Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні 1. Уважно перегляньте навчальне відео. 
2. Опрацюйте п 60 за підручником. 
3. Розподіліть подані прикметники на 3 колонки: якісні, відносні, присвійні. 
Кольоровий, колективний, заочний, біологічний, сусідове авто, давній, соколине пір'я, суботній вечір, чоловічий костюм, учнівський щоденник, серйозний, нагальний.
4. Виконати вправу 431.До якого рзряду належать прикметники?
5. Утворити по 3 словосполучення з якісним, відносним і присвійним прикметниками  лисячий, вовчий, заячий. Закінчення можна змінювати.

Чекаю виконані завдання до 14.00. 

24.03.2020 Тема уроку. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників


1. Уважно перегляньте навчальне відео. 
2. Опрацюйте п 61 за підручником. 
3. Виконати вправу 436. Запишіть свої 10 прикметників, від яких не утворюються  ступені порівняння. 
4. Виконати вправу 439. Відредагувати речення. 
5. За допомогою Інтернету виконати вправу 441. 

Чекаю виконані завдання до 14.00. 

25.03.2020 Тема уроку. Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників

1. Опрацюйте п. 63 за підручником на с.158-160.
2. Виконайте вправу 449, 451. 
3. Провідміняйте прикметники разом з іменниками: білолиций хлопець, Сергіїв скутер, материна пісня, великий район.  Визначте розряд прикметника за значенням. 

Чекаю виконані завдання до 14.00. 

26.03.2020 Тема. Написання складних прикметників разом, окремо, через дефіс. Систематизація знань з теми "Прикметник"1. Уважно перегляньте навчальне відео. 
2. Повторити  п 60-63 за підручником. 
3. Поставте наголоси в словах: швидкий, вишиваний, одноразовий, болотистий, новий, весняний, ненависний, виразний, визвольний, наскрізний, магістерський, товпитися, тигровий, мозолистий, крицевий, корисний, копчений.
4. Утворіть і запишіть словосполучення (прикметник + іменник). Які розряди прикметників ви утворили?
Кременчук, завод; Буг, лиман; Кавказ, краєвид; Франція столиця; Гадяч церква; Казах, традиції, Прага, торт, Латиш, студент, Рига, вулиця.  
5. Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс. 
Вугле(видобуток), озерно(болотний), здивовано(розгублений), всесвітньо(відомий), червоно(гарячий), вакуум(камера), в'єтнамсько(український), сніго(затримання), перекоти(поле), штабс(капітан), тьмяно(жовтий), всесвітньо(історичний), овоче(сховище), м'ясо(молочний), вічно(зелений), світло(рожевий), темно(зелений), одно(денний), блок(схема), видимо(невидимо), корабле(будівник), ячмінно(житній), сніжно(білий), смагляво(лиций), синьо(зелений), легко(крилий), зменшено(пестливий).   
Ключ. У кожному слові підкреслітть  другу від початку букву. З цих букв прочитаєте вислів давньоримського історика Тацита. 

6. Від поданих іменників утворіть  присвійні прикметники, поставте їх у Н.в. жіночого роду (чия?).  Запишіть у 3 колонки: 1) з суфіксом -ин-, 2) з суфіксом -ов-, 3) з суфіксом -ев-(-єв-). Яке слово є зайвим. Чому?
Джеря, Назар, панич, Едмунд, учень, Ольга, Боруля, Сень, Стецько, Терентій, Раїса, Ася, Галя, Ігор, Олекса, Леся, Кирило, сторож, Лазар, Марія, Оксана, Андрій, Олексій, Варка, Жук (прізвище), Віталій, Аріадна, Андрусь, електрик.
Ключ. З перших букв прочитаєте прислів'я. 

7. Запишіть 3 речення з короткою формою прикметників. Визначте їх синтаксичну роль.

8. Випишіть із творів художньої літератури 3 речення із повними й короткими формами прикметників.  Визначте їх синтаксичну роль. 

Чекаю виконані завдання до 14.00. 
16.03.2020  Тема уроку. Іменник як частина мови. Особливості роду та числа іменників 
1. Уважно перегляньте навчальне відео.
2. Повторити п. 56, 57, 58.
3. Виконати вправи 404, 407.
Завдання 3 надіслати на мою електронну пошту 16.03.2020 до 14.00. 

17.03.2020 Тема уроку. Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок імеників ІІ відміни1. Опрацюйте п. 59.
2. Виконайте завдання вправи 419 (1,2).
3. Вправу 426 виконати в робочому зошиті.

Завдання 2 надіслати на мою електронну пошту 17.03.2020 до 14.00. 

18.03.2020 Тема уроку. Стилістичне використання кличного відмінка іменників 

1. Опрацювати матеріал підручника п. 60.
2. Виконати вправу 422, 423. Завдання записати в робочий зошит.
3. Виконайте морфологічний розбір трьох іменників (на вибір учня) із вправи 427.

Завдання 3 надіслати на мою електронну пошту 18.03.2020 до 14.00. 19.03.2020  Тема уроку. Повтрення вивченого про іменник як самостійну частину мови


1. За потреби переглянь навчальні відео із попередніх уроків.

2. Поставте подані іменники у форму Р.в. однини. Записати їх у 2 колонки: у 1-шу із закінченням -а,(-я), у 2-гу із закінчнням -у,(-ю).
Мармур, ураган, Дунай, Ужгород, квітень, рис, Омельченко, Інгул (річка), старт, туризм, Гайдай (прізвище), Острог (місто), ювілей, синус, електрон, Буг, Арарат, Ромодан,  гіпс, Алжир (держава), циферблат, ерг (міра роботи), Тибет, Ельтон (озеро). 

3. Записати іменники у 2 колонки за родами: 1- чоловічого роду, 2 - жіночого роду.
Біль, адреса, вуаль, дріб, зяб, кір, накип, насип, продаж, зала, нехворощ, путь, розкіш,  нежить, полин,  рояль,  рукопис,  Сибір, собака, степ, ступінь, тюль, шампунь, салямі, авеню, кольрабі, путасу, туш.

4. Записати 10 іменників, у яких наголос падає на 1-й склад.

5. Записати 10 іменників, у яких наголос падає на 2-й склад.

6. Утворити й записати імена по батькові жіночого і чоловічого роду від поданих імен
Микола, Сергій, Григорій, Ігор, Юрій, Василь, Ілля, Кузьма, Яків. 

7. Визначити відміни іменників (І,ІІ,ІІІ, IV відміни)
 Лелека, батько, вода, сіль, мати, степ, Микола, ім'я, знання, поле, теля, лоша, левеня. 

8. Поставити іменники ІІІ відміни в форму О.в. однини.
Емаль, шерсть, подорож, кров, ожеледь, Об, радість, старість, далеч, мати, жовч, нехворощ, мідь.

Завдання прислати на мою електронну адресу 19.03.2020  до 15.00.
Чекаю виконані завдання для оцінювання!
Лютий 2020 року

Тема. Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів
1. Опрацюйте матеріал підручника на п.49 на с. 126-127.
2. Перегляньте навчальне відео.


3. Виконайте вправи 341, 346
4. Опрацюйте матеріал п. 50 на с.128-130.


5. Виконайте вправи 349, 353, 355. 
6. Готуємося до ЗНО.

7. Виконати задання у збірнику ЗНО  на с.222-225(теорія), с.226-233(тести)
8. Перегляньте навчальне відео ЗНО на головній сторінці блогу.

Бажаю успіхів!

Немає коментарів:

Дописати коментар