10 клас Література

Дистанційне навчання                  Українська література                    10 клас

Травень, 2020 

Рекомендую прочитати влітку

1. Юрій Яновський, роман "Майстер корабля"
2. Валер'ян Підмогильний, роман "Місто"
3. Іван Багряний, пригодницький роман "Тигролови"
4. Олесь Гончар, новела "Модри  Камень".
5 Ліна Костенко, роман у віршах "Маруся Чурай".

Приємного читання!

УВАГА!

Любі мої десятикласники! Як і обіцяла, з понеділка нових завдань не буде! 
Сподіваюся, що й боржників серед вас теж не буде! Чекаю вірші напам'ять!

"Чари ночі" Олександр Олесь

"Блакитна панна" Микола Вороний

"Contra spem spero" Леся Українка


УВАГА!
Дорогі мої десятикласники! 
Закінчується 2019-2020 н.р. 
Пропоную вам опрацювати останні теми з української літератури  й виконати останні домашні завдання. 
З понеділка нових задань НЕ буде! Лише викладу список творів на 11 клас. 
Дуже прошу, виконати завдання + вивчити вірші напам'ять до 22-23.05.2020. 
Дякую за розуміння💖💖💖

19.05.2020

Тема уроку. Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання  Олександра Олеся. Неоромантичні, символістські  тенденції у творчості (зб. "З журбою радість обнялась"). Поезія "Чари ночі"- перлина інтимної лірики української поезії. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів у вірші "О слово рідне! Орле скутий!..". Драмаатичний етюд "По дорозі в казку"
Мета уроку: ознайомитися з життям і творчістю письменника- земляка, прочитати й проаналізувати програмові твори.

І. Перегляньте відеоуроки


Творчість М.Вороного та Олександра Олеся

ІІ. Позначте ОДНУ правильну відповідь
1. Які тенденції наявні у творчості Олександра Олеся?
А Імпресіоністичні, експресіоністичні;
Б імпресіоністичні, неоромантичні;
В неореалістичні, експресіоністичні;
Г неоромантичні, символістські.
2. Визначте  художні засоби поезії О.Олеся "О слово рідне!"
О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…
3. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований
жіночий образ?
А «До моря» М.Вороного;
Б «Інфанта» М.Вороного;
В «Чари ночі» О.Олеся;
Г «З журбою радість обнялась…» О.Олеся.
4. Визначте  художні засоби  поезії О.Олеся «Чари ночі».
Сміються, плачуть солов’ї
І б’ють піснями в груди:
«Цілуй, цілуй, цілуй її,—
Знов молодість не буде!»
5. Творчість Миколи Вороного стала першою декларацією ідей та форм:
А) неоромантизму;
Б) імпресіонізму;
В) символізму;
Г) футуризму.
6. Перша публікація М.Вороного:
А) вірш «Інфанта»;
Б) переклад «Інтернаціоналу»;
В) поема «Євшан-зілля»;
Г) вірш «Не журись, дівчино».
7. За родовою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:
А) ліричний;
Б) ліро-епічний;
В) епічний;
Г) драматичний.
8. За жанровою ознакою твір М.Вороного «Блакитна панна»:
А) сонет;
Б) елегія;
В) ліричний вірш;
Г) пісня.
9. Твір М.Вороного «Блакитна панна» належить до такої тематичної групи, як:
А) патріотична;
Б) філософська;
В) пейзажна;
Г) інтимна.
10. У творі М.Вороного «Блакитна панна» звучить мотив:
А) краси перших почуттів;
Б) цілісної, багатогранної людини;
В) возвеличення краси природи навесні;
Г) захоплення красою жінки.
11. Домінуючим художнім засобом у творі М.Вороного «Блакитна панна» є:
А) метафора;
Б) символ;
В) тавтологія;
Г) персоніфікація.
12. Прочитайте текст.
А вона, як мрія сна
Чарівна,
Сяє вродою святою,
Неземною чистотою,
Сміючись на пелюстках,
На квітках
Променистою росою.
У рядках НЕ використано такий художній прийом, як
А) порівняння;
Б) епітет;
В) персоніфікація;
Г) символ.
13. Прочитайте текст.
І уже в душі моїй
В сяйві мрій
В'ються хмелем арабески,
Миготять камеї, фрески,
Гомонять-бринять пісні
Голосні
І сплітаються в гротески.
У рядках використано такий художній прийом:
А) синекдоха;
Б) метонімія;
В) метафора;
Г) оксиморон.
14. Неправильним є твердження:
А) Справжнє прізвище Олександра Олеся – Кандиба;
Б) Олександр Олесь належить до когорти «розстріляного відродження»;
В) Олександр Олесь – поет-лірик, нової символістської літератури;
Г) Символіка – вираження ідей, понять або почуттів за допомогою знаків-символів.
15. Домінантними у творчості Олександра Олеся були ознаки такої стильової течії, як:
А) реалізм;
Б) імпресіонізм;
В) символізм;
Г) футуризм.
16. Перша поетична збірка Олександра Олеся мала назву:
А) «З журбою радість обнялась»;
Б) «Чужиною»;
В) «Перезва»;
Г) «Кому повім печаль мою».
17. За родовою ознакою твір Олександра Олеся «Чари ночі»:
А) сонет;
Б) романс;
В) ліро-епічний;
Г) драматичний.
18. Твір Олександра Олеся «Чари ночі» належить до такої тематичної лірики, як:
А) філософська;
Б) інтимна;
В) пейзажна;
Г) патріотична.
19. До характеристики строфи поезії Олександра Олеся «Чари ночі»:
Лови летючу мить життя!
Чаруй, хмілій, впмвайся
І серед мрій і забуття
В розкошах закохайся!
НЕ має відношення такий термін, як
А) метафора;
Б) ямб;
В) інверсія;
Г) риторична фігура.
20. Провідний мотив твору Олександра Олеся «Чари ночі»:
А) оптимістичний погляд на життя;
Б) краса літньої української ночі;
В) сенс людського життя;
Г) краса життя і кохання.
21. Для аналізу твору Олександра Олеся «Чари ночі» зайве поняття:
А) паралелізм;
Б) контраст;
В) символіка;
Г) персоніфікація.
22. Прийом обрамлення використано в такому творі Олександра Олеся, як:
А) «З журбою радість обнялась»;
Б) «О слово рідне! Орле скутий!»;
В) «Чари ночі»;
Г) «По дорозі в казку».
23. За родовою ознакою твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!»:
А) епічний;
Б) ліричний;
В) ліро-епічний;
Г) драматичний.
24. За жанровим різновидом твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!», "По дорозі в казку":
А) драматичний етюд;
Б) ліричний вірш;
В) елегія;
Г) вірш-медитація.
25. Твір Олександра Олеся «О слово рідне! Орле скутий!» належить до такої тематичної групи, як:
А) філософська;
Б) інтимна;
В) пейзажна;
Г) патріотична.
27. Романсом є твір:
А) «О, панно Інно….»;
Б) «Чари ночі»;
В) «Блакитна панна»;
Г) «Молюсь і вірю»;
Д) «Ви знаєте, як липа шелестить…».
28. Блавати, камеї, фрески – ці образи емоційно наснажують поезію:
А) «Арфами, арфами..»;
Б) ) «Ви знаєте, як липа шелестить…»;
В) «Блакитна панна»;
Г) «Чари ночі»;
Д) «Різдво».

ІІІ. Вивчити напам'ять вірш О.Олеся "Чари ночі". 

Виконані завдання чекаю 20.05.2020

20.05.2020

Тема уроку. Контрольна робота. Творчість Лесі Українки, Олександра Олеся, Миколи Вороного (твір)
Мета уроку: перевірити знання десятикласників з даної теми, уміння виконати творчу роботу.

І. Напишіть асоціативний етюд, викликаний певним художнім образом, на основі поезій О.Олеся, або М.Вороного, або Лесі Українки (обсяг до 1,5 сторінки)

Теорія літератури 

Етюд — невеликий за обсягом, переважно безсюжетний твір настроєвого характеру, у якому автор подає конкретну картину, фіксує момент, вихоплений з життя, відтворює внутрішній стан людини, досить часто на тлі співзвучного пейзажу.

Художня асоціація — зв’‎язок уявлень, коли одне з них у людській свідомості викликає низку інших, інколи ірраціональних (чистий — божественний), контрастних (добро — зло), суміжних у часі (весна — цвітіння) чи в просторі (поле — жито), і постає як наслідок естетичного освоєння дійсності.

Отже, асоціативний етюд — невеликий за обсягом твір, основою якого є уявлення, викликане у людській свідомості на основі власного досвіду, вражень.


Письмову контрольну роботу чекаю до 22.05.2020 до 15.00

13.05.2020

Тема уроку. Микола Вороний. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень, вірш "Інфанта"
Мета уроку: навчитися виразно читати вірш "Інфанта", виконати його художній аналіз.

І. Перегляньте відеоурок 

ІІ. Розгляньте картини за посиланням
1. Робота з картиною Дієго Веласкеса. Інфанта Маргарита у сіро-рожевому, 1660 рік
https://zaxid.net/statti_tag50974/
1. Кого зображено на картині? 
2. Які враження у вас викликає полотно? 
3. Хто така інфанта? 
(Інфанта — дитина, принцеса в Іспанії та Португалії)

2. Виразне читання твору „Інфанта”
     „Інфанта” — зразок інтимної лірики поета. У ньому М. Вороний розмірковує над враженням, яке справила на нього старовинна картина під такою ж назвою. Твір починається романтичною пейзажною картиною, у якій багато авторських неологізмів, створених його поетичною уявою („проміннострунними”, „мрійнотканому”, „вогнелунними”). Із чуттям „побожної хвали” ліричний герой оспівує жіночу красу, що, виринувши із глибини століть, залишилася вічною й нетлінною. А світ продовжує жити, у ньому є завжди „два мечі” — добро та зло, і це слід сприймати як належне. Червоний колір полотна нагадав поетові червоні заграви революції. Образи-символи: Революція, червона заграва, меч — повернення до реалій часу, передчуття біди. Для символістів, як і для представників інших модерністських стилів, форма вірша, художні засоби набували дуже великого значення: важливо не стільки що сказати, а як сказати.

ІІІ. Письмово дайте відповіді на запитання за змістом прочитаного
1. Які враження у вас викликала поезія? 
2. Яка її тема та основна думка? 
3. Чому, на ваш погляд, автор обрав саме таку назву? 
4. Які символічні образи наявні у творі? Напишіть, поясніть їх.
5. Як ви гадаєте, чому в письменника виникла асоціація з революцією? 
6. Відшукайте в тексті твору неологізми. Яка їхня роль? Процитуйте.  
7. Якою постає природа на початку вірша? 
8. Яких відтінків вона набуває з появою героїні? 
9. Якими рисами наділений портрет незнайомки? Процитуйте. 
10. Опишіть стан душі ліричного героя під час зустрічі з незнайомкою. 
11. Які художні засоби використовує автор? 
12. Прокоментуйте останні два рядки вірша.

Виконані завдання чекаю 13.05.2020 до 16.00

04.05.2020

Тема уроку. Микола Вороний - ідеолог модернізації української літератури. Його творчість - перша декларація ідей і форм символізму
Мета уроку: ознайомитися з життєвим і творчим шляхом письменника, дати визначення літературознавчого терміна "символізм".

1. Перегляньте відеоурок
2. Письмово сформулюйте 12 тез, що розкривають тему уроку (користуйтеся матеріалами підручника та відеоуроку).
3. ТЛ: Символізм  - це...  Представники символізму в українській літературі. Основні ознаки символізму. 
4. Створіть інформаційне гроно чи сенкан "Микола Вороний". 

Виконані завдання чекаю 06.05.2020 до 15.00 


06.05.2020

Тема уроку. Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії Миколи Вороного "Блакитна панна"
Мета уроку: прочитати вірш М.Вороного "Блакитна панна", проаналізувати поезію, довести, що даний твір є зразком символістичної поезії, вивчити вірш напам'ять.

І. Перегляньте відеоурок 1


відеоурок 2
ІІ. Доведіть, що вірш "Блакитна панна"- модерний твір.
ІІІ. Вивчити напам'ять вірш "Блакитна панна". Записати відео, надіслати мені для перегляду.

Виконані завдання чекаю до 08.05.2020 


29.04.2020
Тема уроку: Узагальнення знань про Лесю Українку, її творчість
Мета уроку: перевірити знання десятикласників з теми.
І. Перегляньте відеоурок

ІІ. Виконайте тестові завлання "Леся Українка. Поезія. «Лісова пісня»"
1. Хто сказав, що Леся Українка «чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну»?
А Т. Шевченко    Б М. Коцюбинський  В І. Франко   
Г М. Рильський   Д М. Драгоманов
2. «Contra spem spero   українською мовою перекладається:
А «завжди те саме» 
Б «химера» 
В «без надії сподіваюсь»  
Г «без надії кохаю»
3. Жанр твору «Лісова пісня»:
А поема  Б драма-феєрія   В казка  Г новела  Д водевіль
4. У створенні художнього світу «Лісової пісні» Леся Українка широко використала:
А фольклор Волині   Б античну міфологію  В біблійні мотиви 
Г скандинавські міфи  Д єгипетські міфи
5. Слова
Не зневажай душі своєї цвіту,
Бо з нього виросло кохання наше!
Той цвіт від папороті чарівніший –
Він скарби творить, а не відкриває...- адресовані
 А Мавці  Б Лукашеві   В Килині  Г Лісовику
6. Визначте тему твору «Лісова пісня»:
А одвічна проблема реалізації творчої особистості 
Б перемога вільного високодуховного життя над обивательщиною, буденщиною  
В віковічна драма нерозділеного кохання  
Г проблема конфлікту природного життя людини і цивілізаційних форм господарювання  
Д проблема збереження природного середовища
7. Розмістіть репліки Мавки («Лісова пісня») відповідно до послідовності їх появи у драмі.
А «О, не журися за тіло!     Ясним вогнем засвітилось воно...»
Б «Твоя сопілка має кращу мову.    Заграй мені, а я поколишуся»
В «Ох, як довго я спала!»
Г «Не зневажай душі своєї цвіту.    Бо з нього виросло кохання наше!»
Д «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!    Я в серці маю те, що не вмирає».
8. Який художній прийом визначає композицію твору Лесі Українки  «Contra spem spero!»   ?
А інверсія  Б антитеза  В паралелізм  Г анафора
9. Вірш «Надія» Лесі Українки написано в :
А 1871 р.  Б 1880 р.  В 1893 р.  Г 1883 р.  Д 1902 р.
10. Перша збірка Лесі Українки:
А «Думи і мрії» (1899 р.)  Б «Відгуки» (1902 р.) 
В «Баляди і розкази» (1877 р.)     
Г «На крилах пісень» (1893 р.)   Д «Сафо» (1881 р.)
11. Підручник, який написала Леся Українка називається:
А «Стародавня історія східних народів»   Б «Давня історія України»  
В «Стародавня історія»  Г «Стародавня література східних народів»  
Д «Історія стародавньої літератури»
12. Рядки
Так! Я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть думи сумні!- з поезії
А «Contra spem spero  
Б «Скрізь плач, і стогін, і ридання...» 
В «Слово, чому ти не твердая криця...»
13. До якої збірки (циклу) увійшла поезія «Contra spem spero   ?
А «На крилах пісень»   Б «Думи і мрії»      В «Відгуки» 
Г циклу «Сім струн»     Д циклу «Подорож до моря»
14. «О, не журися за тіло!» - так починається монолог:
А Лісовика  Б дядька Лева  В Мавки   Г Лукаша
15. Установіть відповідність між порами року і композиційними частинами твору «Лісова пісня».
1 рання весна (провесна)                                         А І дія
2 пізнє літо                                                                 Б ІІІ дія
3 весна – літо                                                             В пролог
4 осінь – зима                                                             Г ІІ дія
16. Коханим Мавки у «Лісовій пісні» Лесі Українки є:
А Лісовик  Б Перелесник  В Куць  Г Лукаш  Д «Той, що греблі рве»
17. У «Лісовій пісні» символом поетичної душі Лукаша є:
А бандура  Б сопілка  В кларнет  Г арфа  Д бубон
18. Вірш «Стояла я і слухала весну…» є зразком
А патріотичної лірики   Б пейзажної лірики  В інтимної лірики
Г філософської лірики  Д дидактичної лірики
19. У системі образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки фантастичними образами є:
А Мавка  
Б Лукаш 
В дядько Лев  
Г «Той, що в скалі сидить»
Д Перелесник   
Е Килина 
Є Куць
20. Серед персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки не є фантастичною істотою:
А «Той, що греблі рве»  Б «Той, що в скалі сидить» 
В Лукаш     Г Перелесник  Д Мавка
21. Хто з персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки звертається  до Мавки з такими словами:
Минай людські стежки, дитино,
Бо там не ходить воля, - там жура
Тягар свій носить. Обминай їх, доню:
Раз тільки ступиш – і пропала воля! ?
А Перелесник  Б «Той, що в скалі сидить»  В Лісовик  Г дядько Лев  Д Куць
22. Назвіть характерний для письма Лесі Українки творчий метод, що полягає в поєднанні гармонії ідеалу з життєвою правдою.
А неокласицизм  Б неореалізм  В неоромантизм   Г експресіонізм  Д імпресіонізм
23. У рядках
Я на вбогім, сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі. - виділені слова являють собою
А оксюморон  Б епіфору  В метафору  Г анафору   Д синекдоху
24. У рядках
В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвильку очей,
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей. - виділені слова являють собою
А оксюморон  Б епіфору  В метафору  Г анафору   Д тавтологію
25. Які твори, за висловом М. Рильського, становлять «діамантовий вінець» Лесі Українки?
А «Одержима», «Бояриня», «В катакомбах»   Б «Кассандра», «В пущі», «Бояриня»  
В «Осіння казка», «Одержима», «Адвокат Мартін»  Г «Лісова пісня», «Камінний господар», «Оргія»
26. Укажіть, який троп використано у виділеному рядку поезії:
О, сліз таких вже вилито чимало,-
Країна ціла може в них втопитись;
Доволі вже їм литись,-
Що сльози там, де навіть крові мало!

А епітет  Б алегорія  В гіпербола   Г порівняння  Д персоніфікація.

ІІІ. Складіть ментальну карту "Леся Українка відома і невідома".

Виконані завдання чекаю 29.04.2020 до 16.00.

22.04.2020
Тема уроку. Леся Українка. Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви ("Слово, чому ти не твердая криця..."). Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети ("Мріє, не зрадь"). Зображення повені людських почуттів у вірші "Стояла я і слухала весну..."
Мета уроку: повторити відомості про життєвий шлях поетеси, прочитати зазначені поезії, зробити їх художній аналіз. 

І. Перегляньте відеоуроки.


ІІ. Прочитайте поезію "Слово, чому ти не твердая криця..."
Виконайте письмово завдання
1. Що таке персоніфікація? Який образ персоніфікує Леся Українка в поезії "Слово, чому ти не твердая криця..."?
2. Створіть інформаційний кущ "Слово - це...". Використовуйте текст поезії. 
3. А чим є слово для тебе, сучасний(а) десятикласнику(ця)? 

ІІІ. Прочитайте поезію 
"Мріє, не зрадь". 
Виконайте письмово завдання
1. Заповніть таблицю „Художні засоби поезії „Мріє, не зрадь”.
- Риторичні звертання, вигуки
- Епітети
- Метафори
- Персоніфікація
- Синтаксичні засоби
- Інверсія
2. Тема поезії: зображення мрій ліричної героїні, роздумів над сенсом життя. 
- Що означає слово МРІЯ? 
Напишіть, про що мріяла Леся Українка? Використовуйте текст поезії. 

ІV. Прочитайте поезію "Стояла я і слухала весну..."
Виконайте письмово завдання.
Із Інтернету дізнайтеся про символічне значення кольорів. Зафарбуйте слова чи окремі фрази у вірші "Стояла я і слухала весну...". Поясніть, який колір переважає. Чому? 

Письмові відповіді чекаю до 24.04.2020 
Чим креативніше, тим КРАЩЕ!!!


15.04.2020
Тема уроку. Збірка поезій Лесі Українки "На крилах пісень". Неоромантизм. Вірш "Contra spem spero"

І. Прочитайте загальну характеристку збірки «На крилах пісень».

На крилах пісень, 1893 р. - видання… Перша збірка «На крилах пісень» вийшла на початку 1893 року у Львові, фактичним редактором її був Іван Франко. Збірка складається з ліричних циклів.У кращих віршах збірки «На крилах пісень» вповні виявилася притаманна поетесі виняткова суспільна чутливість, уміння схопити й образно виразити суспільні ідеї й тенденції доби.
Поезія Лесі Українки «то болісна, то ніжна, то співуча, що наче буря, грізна і жагуча летить на крилах пісні з кайданів». Мужній голос поетеси-борця став співзвучний музі великого Кобзаря України.» Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайлани порвіте,- писав Іван Франко,-Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї слабосилої хворої дівчини».» Україна нині не має поета, щоб міг силою і різносторонністю таланту зрівнятися  Лесею Українкою».
     Іван Франко назвав Лесю Українку наймужнішою поетесою в усій соборній Україні. Ім’я Лесі Українки ввійшло в свідомість поколінь як символ мужності і боротьби. Своїми думками вона обіймає весь український народ.
Збірка «На крилах пісень» складається із 69-ти поезій і трьох поем. Більшість віршів об’єднані у цикли. Є шість циклів, розділених на дві умовні частини: перша – окремі поезії, об’єднані у вірші, друга – великі цикли і ліричні поеми. До збірки ввійшли поетичні твори, написані у 1880-х роках, та ранні поеми «Самсон» (1888), «Місячна легенда» (1891 – 92), «Русалка» (1885).
Збірка «На крилах пісень» складається з - 6 поетичних циклів:
   1. «Сім струн», (Посвята дядькові Михайлові)
   2. «Зоряне небо»,
   3. «Сльози-перли», (Посвята Іванові Франкові)
   4. «Подорож до моря», (Посвята сім’ї Михайла Ф. Комарова)
   5. «Кримські спогади», (Посвята братові Михайлові)
   6. «В дитячому крузі».
 – 30 віршів поза циклами: «Конвалія», «Напровесні», «Contra spem spero!», «Коли втомлюся я життям щоденним», «Мій шлях», «В’язень», «Співець», «Розбита чарка», «Сосна», «Якщо прийде журба…», «Сафо», «До мого фортепіано», «Досвітні огні», «В магазині квіток», «Надія», «Сон», «Сон літньої ночі», «Сонет», «На роковини Шевченка», «Скрізь плач, і стогін, і ридання…», «До натури», «Вечірня година», «Завітання», «На давній мотив», «Пісня», «У путь», «Остання пісня Марії Стюарт».
– 3 поеми: «Самсон» (1888), «Місячна легенда» (1892), «Русалка» (1895).
       Ліричний цикл «Сім струн» відкриває  збірку «На крилах пісень», присвячений дядькові Лесі Українки Михайлу Драгоманову.
     Сім струн – це чарівне злиття слова з музикою. Семирядкова строфа символізує 7 нот у музиці, 7 віршів у циклі – 7 струн, що їх торкає героїня на кобзі.
      Пісня – один із центральних образів циклу» Сім струн».
Жанр гімн сповнений світлого патріотичного звучання, ним починається перший вірш циклу «Сім струн» (це нота Do). 
Тоді ж у журналі «Зоря» у статті «Наше літературне життя в 1893 році» Іван Франко висловлює думку, що ця збірка «становить, без сумніву, найважливіший здобуток поетичний нашої літератури оригінальної за 1892 рік». У творах молодого автора, Лесі Українки, переважають громадянські мотиви, мужні інтонації, життєстверджуючий настрій.
Принцип створення циклів: вони компонуються за мотивами, а не за хронологією чи жанрами. Для циклів Лесі Українки характерне поєднання ліричного, епічного та розповідного елементів. Цикл сприймається як єдиний завершений твір.
 Особливість розташування віршів у циклі: вірші розташовані так, щоб розкрити ідейну позицію автора — напруження головної думки циклу поступово зростає.

ІІ. Кілька разів прочитайте поезію «Contra spem spero»
Гетьте, думи, ви хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі
Буду сіять барвисті квітки,
Буду сіять квітки на морозі,
Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане
Та кора льодовая, міцна,
Може, квіти зійдуть — і настане
Ще й для мене весела весна.

Я на гору круту крем'яную
Буду камінь важкий підіймать
І, несучи вагу ту страшную,
Буду пісню веселу співать.

В довгу, темную нічку невидну
Не стулю ні на хвильку очей —
Все шукатиму зірку провідну,
Ясну владарку темних ночей.

Так! я буду крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! Геть, думи сумні!


ІІІ. Письмово дайте відповіді на запитання. 
1. Справжнє ПІБ поетеси. Що спонукало поетесу написати поезію Contra spem spero»?
2. Що в перекладі з латинської мови на українську означає назва поезії «Contra spem spero»? а) "Караюсь, мучусь, але не каюсь" б) "Живу й радію життю"  в) "Без надії сподіваюсь".
3. До чого закликає Леся Українка в поезії "«Contra spem spero»? а) Цінувати кожну мить б) Любити своїх батьків і шанувати родину в) Любити природу і берегти її.
4. Який провідний мотив вірша? а) Заперечення тужливих настроїв, протиприродних молодості, оптимізм людини за будь-яких життєвих ситуацій.  б) Хвала природі, вона єдина, що впливає на настрій людини в) Возвеличення інтимних почуттів та радість від праці.
5. Головна ідея поезії: а) Віра у надприродні сили, які допоможуть захистити природу від втручань людини б) Підняття духу та надії на те, що після чорної життєвої смуги буде біла.  в) Зневіра у власних силах, небажання боротися за власне життя.
6. Анафора – це… Наведіть приклад анафори в поезії Contra spem spero».
7. Художні засоби в словосполученнях - хмари осінні, весна золота, молодії літа, думи сумні, виражені:  а) метафорами б) порівняннями  в) епітетами
8. З яким фразеологізмом асоціюється вірш «Contra spem spero»? а)нести свій хрест б)сізіфова праця в) ведмежа послуга г) прокрустове ложе.
9. Який художній засіб покладено в заголовок поезії «Contra spem spero»? а)метафора б)епітет в) оксиморон  г)анафора.
10. Що можуть означати образи-символи в поезії «Contra spem spero»? а) нічка невидна б) зірка провідна в) весна золота г) квітка на морозі.
11. Неоромантизм – це… Доведіть чи спростуйте Поезія «Contra spem spero» є зразком неоромантичного твору.

12. Складіть асоціативний кущ «Лірична героїня поезії – це….» на основі прочитаного вірша «Contra spem spero»?

IV. Вивчити напам'ять поезію «Contra spem spero». Запишіть своє відео на телефон і надішліть на мою електронну пошту або на вайбер т. 066-625-78-62. 

Відповід чекаю 15.04.2020 до 17.00

25, 30.03.2020 
Тема уроку. Леся Українка «Лісова пісня». Символічність образів Мавки і дядька Лева. Мати Лукаша й Килима – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша
Мета уроку: на основі сюжету твору розкрити символічність образів "Лісової пісні".
                                                             Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
1. Кому належать дані цитати? За яких обставин вони були сказані? (Письмово в зошит)


  •  1
Ну, як-таки, щоб воля — та пропала?
Се так колись і вітер пропаде!
Не точи! Се кров її.
Не пий же крові з сестроньки моєї!
  •  
3 Німого в лісі в нас нема нічого.
  •  
4 Нічого. Спала. Хто ж зимою робить?
Спить озеро, спить ліс і очерет.


  •  5
 Ні! я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає.
      6 Ей! не вчись брехати,
         бо ще ти молодий! Язика шкода!
  •  
7 …де ж є відьма в лісі?
Відьми живуть по селах…
  •  8 
Що лісове, то не погане, сестро, —
усякі скарби з лісу йдуть…
  •  
9 …треба тільки слово знати,
то й в лісовичку може уступити
душа така саміська, як і наша.

  •  10 
Хліб добрий, дівонько, а не людина.

ІІ. Дайте відповіді на питання (письмово в зошит)
1. - Чому Леся Українка свій твір назвала драмою-феєрією?
2. - Яка головна проблема «Лісової пісні»?
3. Розвиток конфлікту відбувається у двох напрямках. Додайте ще 3 конфліктні пари.
            *мрія                                 *реальність
-фантастичні істоти             -реальні персонажі
 -життя природи                     - людські клопоти
Мавка                                       люди-раби
- ...                                              - ...
4. -У які пори року відбуваються події, описані у творі, чи відповідають вони одне одному? 
5. - Що відбулося навесні? 
6. - А влітку? 
7. -А що відбулося восени?
8. - А взимку? 
9. - Складіть опорну схему, яка б показала, що композиція твору ґрунтується на чіткому співпаданні відповідних подій та пір року.
10. - Як ви вважаєте, чи пробачила Мавка Лукаша за зраду?

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу
    Леся Українка в «Лісовій пісні» створила «гімн  вільній душі», нечуваної сили й краси. Вона створила систему образів, у які вклала свої думки, поривання. Саме через образи, їх вчинки, мову проявляється  неповторна індивідуальність поетеси.
     Ми повинні з вами ствердити або спростувати думку про те чи справді «життя росте лишень з любові, лишень краса навчає жить»?
1.    Складіть асоціативний кущ (Письмово в зошит)
Мавка – міфологічна лісова істота – любляча…
Килина – вдова – сварлива жінка-лицемірка…
Мати Лукаша – вдова…
Дядько Лев – уособлення мудрості – розуміє і оберігає природу…

Лукаш – хлопець-поет в душі…..

2.  Метод ПРЕС (Я вважаю... Тому що... Отже...) Письмово в зошит
- Який образ – Мавки чи Лукаша – ви   вважаєте трагічнішим? Чому?  
Чи є у драмі, крім Мавки, образи гарманійних людей?
 Які цінності для міфічних персонажів найголовніші?
 Чому мати Лукаша і Килина не  мали щастя самі і не могли дати його іншим?

3. Група 1. Письмово в зошит 
1. Схарактеризуйте образ героя з драми- феєрії Лесі Українки « Лісова пісня», про якого йдеться в даній цитаті:
«... не можеш ти своїм життям за себе дорівнятись.»
 2. Хто з героїв і коли сказав ці слова?
Група 2.
1.Схарактеризуйте образи героїнь з драми- феєрії Лесі Українки « Лісова пісня», про яких йдеться в цитатах:
«...нехай ся жінка більше не приходить,-
я не люблю її – вона лукава, як видра.»
«Тобі недобра з їх свекруха буде!»
 2. Хто з героїв і в якій ситуації сказав ці слова?
Група 3.
1.Схарактеризуйте образ героя з драми- феєрії Лесі Українки
« Лісова пісня», про якого йдеться в даних цитатах:
«... якби не він, давно б уже не стало сього дуба...»
«... як же плаче серце по тобі. єдиний друже мій!»
2.Хто  і в яких ситуаціях так сказав про нього?

4. Перечитай останній монолог Мавки.
- Що сталося з Мавкою і Лукашем у кінці драми? Чому саме так сталося? Письмово в зошит
Яку ідею вклала письменниця в невмирущий  літературний образ Мавки? Письмово в зошит

О, не журися за тіло! 
Ясним вогнем засвітилось воно, 
чистим, палючим, як добре вино, 
вільними іскрами вгору злетіло. 

Легкий, пухкий попілець 
ляже, вернувшися, в рідну землицю, 
вкупі з водою там зростить вербицю, - 
стане початком тоді мій кінець. 

Будуть приходити люди, 
вбогі й багаті, веселі й сумні, 
радощі й тугу нестимуть мені,
 їм промовляти душа моя буде. 

Я обізвуся до них 
шелестом тихим вербової гілки, 
голосом ніжним тонкої сопілки, 
смутними росами з вітів моїх. 

Я їм тоді проспіваю все, 
що колись ти для мене співав, 
ще як напровесні тут вигравав, 
мрії збираючи в гаю... 
Грай же, коханий, благаю!

ІV.  Обери позицію. Письмово в зошит 
 -У драмі-феєрії «Лісова пісня» сторона людської сутності – поривання до краси – одержала перемогу, а дрібязковість, буденщина зазнали поразки.

Так          Ні         Частково         Інша думка 

Письмові відповіді чекаю  25.03. і 30.03.2020  на мою електронну пошту. 


V. 06.04.2020  Виконайте письмове домашнє завдання (ОДНЕ на вибір), використовуючи приклади, цитати з драми-феєрії "Лісова пісня".
- Чи згодні ви з висловом Лесі Українки, який озвучив Лісовик:  «Ніяка сила краси перемагати не повинна»?
- Чи справді «життя росте лишень з любові, лишень краса навчає жить»?

Письмову відповідь чекаю  06.04.2020 на мою електронну пошту до 15.00. 

VІ. 08.04.2020  Виконайте письмове домашнє завдання (ОДНЕ на вибір) 
Підготувати компютерну презентацію на тему: 
1. «Образи природи (лісові мешканці, фантастична сила)».
2.   «Образи-символи (верба, сопілка, зима, весна, літо, осінь).
3. Виписати цитати до образу Лісовика і образу-символу верби. 

Письмову відповідь чекаю  08.04.2020 на мою електронну пошту до 15.00. 

VІІ. 13.04.2020    Виконайте письмове домашнє завдання. Письмова порівняльна  характеристика Мавки і Килини (2-2,5 сторінки зошита з цитатами).
Письмову відповідь чекаю  13.04.2020 на мою електронну пошту до 15.00. 
16.03.2020 Тема уроку. Новела "Момент" В.К.Винниченка. Образ панни Мусі - утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели "Момент"

І. Перегляньте фільм або прочитайте новелу "Момент".

ІІ. Виконайте тестві завдання     
1.  «Момент» за жанром … .
             А) оповідання з елементами казки;
             Б) психологічна новела;
             В) роматичний етюд;
             Г) нарис
2.     Твір написаний … .
             А) 1900 року;
             Б) 1950 року;
             В) 1920 року
             Г) 1910
4.     У творі в нерозривну єдність сплетені мотиви … .
             А) життя і смерті;   
             Б) момента життя і його сутності;
             В) щастя, смерті, кохання;
             Г)  кохання і смерті
5.     Оповідачем із твору «Момент» є … .
             А) Володимир Винниченко;
             Б) вродлива панна;
             В) контрабандист Семен;
             Г) політичний вязень
6.     Пора року, коли відбуваються події у творі:
             А) раннє літо;    
             Б) весна;
             В) осінь
             Г) пізня осінь     
7.     Народна мудрість стверджує, що очі – дзеркало душі. Винниченко ж говорить, що дзеркало душі – це … .
             А) таємничість почуттів;
             Б) сміх;
             В) щире кохання;
             Г) момент щастя
8.     Місце, де випадково зустрілись юнак із панною:
             А) повітка Пустуна;
             Б)збори революціонерів;
             В) ліс біля кордону;
             Г) на возі контрабандиста
9.     Перетнувши кордон, оповідач порівнює себе і свою супутницю з … .
             А) птахами;
             Б) мурашками;
             В) кузьками;
             Г) тваринами
10.                     Втікачі після успішного завершення операції відчувають … .
             А) розпач, емоційне знесилення;
             Б) втому, бажання забутися;
             В) розчарування, зневагу одне до одного;
             Г) ейфорійний вибух радості, кохання
11.                    Імя фантастичної феї:
             А) Галя;
             Б) Таня;
             В) Маня;
             Г) Муся
12.                    Супутницею була … .
             А) зрадниця народу; 
             Б)  шахрайка;   
             В) революціонерка;
             Г) письменниця
13.                    Установи сюжетну послідовність твору:
    А) «…Щастя – момент. Далі все буденщина, пошлість. Саме найбільше                 щастя буде мізерним в порівнянні з цим…»
    Б) «Як мене вбють, а ви зостанетесь живі, напишіть по такій адресі…»
    В) «…Одчинивши двері, я ступив до неї… і від несподіванки закамянів: на                      розкиданій соломі, якраз проти дверей сиділа панна…»
Г) «…Далеко-далеко темніла, як тин, смуга лісу. Мені якось стало холодно в     грудях і завмерло серце. Так. Аж ось він, цей кордон…»

14.                    Установи послідовність подій за твором:
    А) Оповідач спостерігає життя комах, не обтяжене законами та мораллю.
    Б) Контрабандист відмовляється переводити втікача через ліс вдень.
    В) Оповідач знайомиться з фантастичною панною.
    Г) Утікачі розмовляють в житі, ховаючись від подорожніх.

15.                    Як ви поясните назву твору? (Щастя – момент, і його треба цінувати)

16.  Доведіть або спростуйте твердження, що новела "Момент" - імпресіоністичний твір. 

Виконані завдання чекаю на мою електронну пошту 16.03.2020 до 14.00 для оцінювання. 


 18.03.2020  Тема уроку. Життя і творчість Лесі Українки (Лариса Петрівна Косач-Квітка).  Драматична спадщина


1. Уважно перегляньте фільм про життя і творчість Лесі Українки.
2. Опрацюйте матеріал підручника на с. 254 - 261.
3. Створіть кроссенс або хмару слів, або буклет на тему "Леся Українка для мене -це..."
Виконане завдання чекаю 18.03.2020 до 15.00 на моїй електронній пошті. 


23.03.2020 Тема уроку. Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-міфологічна основа
1. Опрацюйте матеріал підручника на с. 267-277. 
2. Подивіться фільм за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня". 
3. Прочитайте твір в оригіналі. Порівняйте фільм і драму. Назвіть спільне й відмінне у них.
4. У зошит запишіть визначення   Драма-феєрія - це... 
5. ***Створіть буктрейлер про "Лісову пісню" Лесі Українки. 
6. *** Або створити сенкани про героїв "Лісової пісні". 

Творчі завдання чекаю до 25.03.2020 на своїй електронній пошті. 
Лютий 2020 

11.02.2020

Готуємося до контрольної роботи!!!

Завдання. Виконайте запропоновані завдання за творчістю Михайла Кюцюбинського та Ольги Кобилянської. Відповіді запишіть у зошит з літератури. 17.02.2020 збираю зошити на перевірку.

Контрольна робота №4. Творчість М. Коцюбинського, О.Кобилянської

Варіант 1

1. Михайло Коцюбинський народився у

А Вінниці            Б Харкові            В Полтаві  Г Житомир  Д Києві

2. М. Коцюбинський відомий в українській літературі як письменник-

А романтик   Б лостмодерніст   В експресіоніст   Г імпресіоніст   Д публіцист

3. «Intermezzo» перекладається як

А перепочинок, пауза           Б музика, мелодія

В мрія, фантазія                    Г самотність               Д утома

4. Новела «Intermezzo» М. Коцюбинського присвячена

А «Тіням забутих предків»            Б «Цвітові яблуні»

В кононівським полям                             Г Лесі Українці    Д дружині

5. Епізод Прощайте. Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає... є

А експозицією       Б зав'язкою            В розвитком дії     

Г кульмінацією     Д розв'язкою

6. На початку новели «Intermezzo» і в її фіналі наявний такий образ, як

А Моя утома               Б Жайворонки   

В Зозуля                       Г Три білі вівчарки      Д Залізна рука города

7. Музичний термін Intermezzo, який став назвою новели, має значення:

А прощання        Б подорож          В пауза      

Г усамітнення     Д захоплення

8.Серед кличок вівчарок у новелі «Intermezzo» НЕ було такої, як

А Оверко                      Б Пава        В Панна      Г Трепов

9.У творі ««Intermezzo» слова «Ми таки стрілись на ниві і мовчки стояли хвилину - я і людина. То був звичайний мужик» є

А експозицією    Б зав'язкою         В розвитком дії   

Г кульмінацією   Д розв'язкою

10.Слово «імпресіонізм» походить від французького impression, що в перекладі означає

А «дійсність»      Б «враження»      В «правда»  Г «емоції»         Д «страх»

11. Композиційною особливістю новели «Intermezzo» M. Коцюбинського є

А розповідь від третьої особи                 Б розповідь від першої особи

В кульмінація на початку твору              Г широкі діалоги

Д перебіг подій новели впродовж однієї доби

12. Серед дійових осіб у новелі «Intermezzo» НЕМАЄ такої, як

А Людське горе           Б Ниви у червні            В Залізна рука города    

Г Моя утома                 Д Селянська біда

13.У повісті «Тіні забутих предків» події розгортаються на

А Галичині   Б Поділлі            В Покутті         Г Буковині          Д Гуцульщині
14. Події в повісті «Тіні забутих предків» розгортаються в такій послідовності:
А танок із чугайстром - Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Іван на полонині - одруження з Палагною
Б Іван на полонині - Марічка ділиться цукеркою з Іваном - одруження з Палатною - танок із чугайстром
В Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Іван на полонині - одруження з Палатною - танок із чугайстром
Г Іван на полонині - одруження з Палатною - танок із чугайстром - Марічка ділиться цукеркою з Іваном
Д Марічка ділиться цукеркою з Іваном - одруження з Палатною - Іван на полонині - танок із чугайстром
15. Іван був у родині
А десятою дитиною  Б чотирнадцятою дитиною В вісімнадцятою дитиною    
Г дев'ятнадцятою дитиною   Д єдиною дитиною
16. Щастю Івана і Марічки завадила така причина, як
А соціальна нерівність         Б приватна власність    В родова ворожнеча
Г нерозділене кохання          Д зрада одного з них
17. Іван грав на
А гармошці    Б цимбалах    В флоярі    Г трембіті  Д скрипці
18.Марічка, героїня повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», була з родини
А Палійчуків   Б Шевчуків   В Дронів     Г Гутенюків    Д Довбишів
19.Українськими Ромео і Джульєттою називають героїв твору
А Івана і Марічку         Б Палагну та Юру        В Івана та Палагну
Г Івана й Химу             Д Химу і Юру
20. Злим духом, що править усім, у віруваннях героїв повісті «Тіні забутих предків» постає
А щезник   Б чугайстир   В арідник   Г нявка       Д лісовик
21. Марічку «забрали» води річки
А Дністра Б Дніпра    В Черемоша        Г Бистриці           Д Ворскли
22. У повісті «Тіні забутих предків» є всі міфічні істоти, ОКРІМ
А щезника           Б чугайстира       В арідника           Г нявок      Д лісовика
23. За висловом Антона Крушельницького, «"Тінями забутих предків" поставив Коцюбинський в українському письменстві віковічний пам'ятник»
А Буковині   Б Гуцульщині   В Волині     Г Галичині        Д Поділлю
24.Установіть відповідність між персонажем та його характеристикою.
Персонаж
             Характеристика
1 Іван
2 Марічка
3 Палагна
4 ватаг
А стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес і пишну кресаню...
Б ... з багацького роду, фудульна, здорова дівка, з грубим голосом й воластою шиєю...
В ...наче дух полонини, обходить з вогнем стої-ще. Обличчя в нього поважне, як у жерця, ноги ступають твердо й широко, а дим з головешки фурка за ним крилатим змієм...
Г ...улеслива баба, завжди така привітна, вона вечорами перекидалась в білого пса та никала по загородах сусідських...
Д Вона скривилась, притулила руками до грудей сорочку і почала тікати... впали на землю нові кісники...


25. З життям якої героїні порівнювала свій життєвий шлях Ольга Кобилянська («Valse melancolique»):
А Софія                        Б Марта                        В Ганна
26. Ким за професією була Марта («Valse melancolique»):
А Художницею            Б Лікаркою                   В вчителькою
27. Чи була художницею Софія («Valse melancolique»):
А Так                                     Б Ні                      В Частково
28. Який талант мала Софія («Valse melancolique»):
А Гра на піаніно           Б Малювання               В Танці
29. До кого з героїнь підходить характеристика: емоційна, нестримна, вибухова, непостійна («Valse melancolique»):
А Софія                        Б Ганна                      В Марта
30. Чому Марта та Ганна почали шукати третю співмешканку («Valse melancolique»):
А Підвищили плату за квартиру
Б Їм двом було сумно
В Їм було страшно в старому будинку
31. Які взаємовідносини склалися між дівчатами («Valse melancolique»):
А Вони сварилися
Б Їм було байдуже одна до одної
В Між ними встановився глибокий духовний зв’язок
32. Хто з дівчат став зразковою дружиною і мамою («Valse melancolique»):
А Ганна                    Б Марта                   В Софія
33. Тема твору («Impromptu phantasie»):
А Зображення тонкої пристрасної натури жінки
Б Заклик до боротьби за волю народу
В Любов до природи
34. За яким принципом побудований сюжет твору («Impromptu phantasie»):
А Принцип контрасту           Б Принцип символізму    В Принцип алегорії
35. По що йшла героїня твору до міста у страшну бурю («Impromptu phantasie»):
А По сукню         Б По наперсток       В По нитки
36. Кого допомогла зловити дівчинка («Impromptu phantasie»):
А Жеребця         Б Теля      В Козеня

03.02.2020

Тема.  Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новели «Іmpromptu phantasie» О. Кобилянської. Автобіографізм «Іmpromptu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму

1. Прочитайте новелу О.Кобилянської «Іmpromptu phantasie» («Фантазія-експромт»).


2. Дайте відповіді за  змістом новели.

 l. У якому віці дівчинка вперше почула «Іmpromptu phantasie» Шопена? Як її душа сприйняла цю музику? Що відчула вона, слухаючи гру на фортепіано?
(У десятилітньому віці вона вперше почула «Іmpromptu phantasie» Шопена. Рухи митця по клавішах «електризували її і виводили з рівноваги». Уся кров, здавалося, вдарила до лиця, серце забилося, а вуста замовкли. Їй стало холодно, і вона знову заплакала. Вона відчула в музиці пристрасний жіночий сміх, проте сміх не щасливий, відчула якусь «морозяну красу», відчула пристрасть.)
2. Яку пораду дав музика дівчинці?
(Вчитися музики і грати, але грати цю мелодію тільки тоді, «як будеш вже цілком доросла.., як будеш мати більше як двадцять років...», бо тільки «тоді зрозумієш, що говорить кожен звук в тій штуці...»)
3. Чи вдалося героїні зіграти «Іmpromptu phantasie» Шопена? (Ні, вона «ніколи не могла “Іmpromptu phantasie” сама грати». Але коли чула, то завжди її душа наповнювалася сльозами, і вона плакала.)
4. Якою ж стала дівчинка, коли виросла? Чи вдалося їй зберегти красу своєї душі, яку вона виплекала в дитинстві?

3.  Пригадайте факти з життя письменниці, які передано в новелі через почуття і враження ліричної героїні. Знайдіть відповідні цитати в тексті й запишіть до таблиці. 

Факт із біографії письменниці                 Фрагмент із тексту новели 


4. Установіть послідовність зміни емоцій та настрою ліричної героїні новели «Impromptu phantasie» за поданими цитатами. До кожної з цитат доберіть одну або кілька назв відповідних емоцій чи станів. 

l. «Годинами перележувала на спині в траві і вслухувалась в дзвонення якогось стародавнього історичного монастиря, – вслухувалась і плакала, доки з утоми не ослабла.»
2. «Мчалась, немов батожена, через поля і рови, дико і гарно, і була б з радості та з розпалу летіла, доки б не загинула, наколи б поганяючі не здержували її.»
3. «Одначе вона, з личком аж мокрим від дощу, прямувала сміло і відважно до своєї мети.»
4. «Мала грудь розходилася з відваги, а сумовиті дитинячі очі, широко отворені, впились кудись в далечину.»
5. «Вона бачила образи в тонах, відчувала образи в тонах, переживала в уяві з’явища, котрі творила сама: казкові, фантастичні, неможливі і плакала зі смутку не виясненого.» l «Лячно товклось мале серце, і сама вона аж тремтіла з остраху!»
6. «Встромивши очі в одну точку і кусаючи нігті, думала вона бог зна над чим!»
7. «В ній хвилювалося так чудно, чудно: вона неначебто душилася; їй здавалося чимось барвним, перемагаючим, чимось, що пригадувало образи і переходило в тони.»
8.  «Вона завстидалась і не рухалася з свого сховку.»
9. «Зразу стало їй холодно, а опісля – сама не знала, як се прийшло, – почала плакати. Тихо, але цілою душею.»

5. Висновок 

Розглянувши зміст новели, ми переконалися, що саме музика для героїні Ольги Кобилянської є найдосконалішим засобом вираження всієї глибини її думок, переживань і страждань, усієї повноти поривань і прагнень, коли надмір почуттів не дає змоги висловити їх або ж коли для цього навіть бракує слів. А самій авторці через спогади вдалося передати етапи формування свого характеру, який визначив і життя, і долю письменниці. Перечитаймо останні рядки новели. Коли чую музику – готова вмирати. Стаю тоді божевільно-відважна, стаю велика, погорджуюча, любляча... Що й залежить на мені, коли лиш музику чую!..

6. Домашнє завдання: 

1. Напишіть есей настроєвого характеру за рядками з твору «Коли чую музику...»

2. Виконайте тестові завдання (письмово в зошиті)  за посиланням  https://naurok.com.ua/test/tvorchist-m-kocyubinskogo-o-kobilyansko-v-stefanika-v-vinnichenka-2097.html


05.02.2020

Тема. Ольга Кобилянська. Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної й вольової художниці Ганнусі у Valse melancolique (Меланхолійний вальс)

1. Прочитайте або послухайте новелу.


2. Дайте відповіді на запитання за змістом новели (письмово в зошиті)

1. З ким ми знайомимося на початку твору? 
2. Ким мріяла стати Ганна? 
3. До речі, Ольга Кобилянська дуже гарно малювала. Як ви думаєте, чому вона не зайнялася цією справою? 
4. Чого прагнула Марта? 
5. Про що мріють дівчата? 
6. Які погляди були в дівчат на заміжжя? 
7. Чи можемо ми вважати Марту та Ганну типовими представницями тогочасного дівоцтва Буковини? 
8. Чому дівчата вирішили запросити ще одну дівчину на квартиру? 
9. Яке враження справила Софія на дівчат? 
10. Ганна мріяла стати художницею, Марта — учителькою, про що мріяла Софія? 
11. Як називали Софію подруги? 
12. Чому очі Софії завжди випромінювали сум?
13. Як сприймають музику дівчата? 
14. Чи можна вважати, що вальс є символом? 
15. Як склалося подружнє життя в Ганни та Марти?

3. Виконайте тестові завдання за посиланням (письмомо в зошиті)

Немає коментарів:

Дописати коментар