8 клас Мова

Дистанційне навчання   Українська мова,  8 клас

19.10.2020

Тема уроку. Підмет і присудок. Способи вираження підмета і присудка. Тире між підметом і присудком

Мета уроку: повторити визначення підмета і присудка, способи враження підмета і присудка; вивчити правила написання тире між підметом і присудком.

 І. Уважно перегляньте відеоурок.

1. Закінчити речення (усно).

-         Підмет – це …Присудок – це …

-         Підмет за способом вираження буває…

-         Простий підмет – це…

-         Складений підмет – це…

-         Присудок за способом вираження буває…

-         Простий присудок – це…

-         Складений присудок – це…

2. Виконайте вправу 70 (І) (письмово).

ІІ. Уважно перегляньте відеоурок.
1.     Опрацюйте п.7-8 підручника.

2.     Виконайте вправи  81(усно),  76, 84 (письмово).

Виконані завдання чекаю 19.10.2020 до 15.00.

21.10.2020

Тема уроку. Речення поширені та непоширені. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Мета уроку: повторити відомості про поширені та непоширені речення, засвоїти визначення «прямий» і «непрямий» порядок слів у речення, «логічний наголос»; навчитися розрізняти речення з прямим порядком слів та інверсією.

І. Уважно перегляньте навчальне відео.

ІІ. Опрацюйте п. 9 підручника на с. 44-45.

1. Дайте відповіді на запитання (письмово).

- Які речення називається непоширеним?

- Яке речення називається поширеним?

- Яке із речень є поширеним: Першокласник іде до школи. Першокласник починає навчатися.

- Які ДВА типи порядку слів у реченні ви знаєте?

- Інверсія - це...

 2. Виконайте письмово завдання

Вправа 92 (запишіть лише речення з непрямим порядком слів). Чому ви обрали саме ці речення? Підкресліть у них усі члени речення.

Вправа 95 (письмово, з поясненнями), 98 (І, ІІ).

 Виконані завдання чекаю 21.10.2020 до 14.00Квітень 2018 р.

Тема. Відокремлені члени речення (означення, прикладка, додаток, обставина). Розділові знаки при нихОпрацюйте п. 31,32, 33, 34.  Перегляньте навчальне відео. Виконайте в робочих зошитах вправи 320, 336, 343. Виконайте також повний синтаксичний розбір 1 та 2 речень із впр. 343.


Односкладні речення
31.01. - 09.02.2018 р.
Тема.  Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами                             

І. Повторіть правила,  дайте відповіді на запитання (усно):
- Які члени речення називаються однорідними?
- Які члени речення можуть бути однорідними?
- Тип зв’язку між однорідними членами речення? (сполучниковий, безсполуч-никовий і змішаний).
- Між однорідними членами речення бувають відношення... (єднальні, протис-тавні, розділові).

ІІ. Поставте розділові знаки в реченні.

А цій землі нічого не забракло
Ні рік  ні моря  ні озер, ні трав.
                                                 Л. Костенко
Важко? Не знаєш, чи правильно поставив розділові знаки? Тоді прочитай правила в підручнику на с. 115.
1.     Десна, Дніпро, Рось, Сула, Ятрань -...            (ріки)
2.    Світязь, Синевір, Сиваш, Ялпуг, Кагул -...     (озера).
3.    Верба, дуб, каштан, ясен -...                            (дерева).
4.   Шавлія, чебрець, звіробій, материнка, деревій -...(лікарські трави).
5.    Лелека, чапля, журавель -...    (перелітні птахи).
Висновок:  Узагальнювальні слова – це слова, що виражають загальні поняття або є родовими щодо тих понять, які названі однорідними членами. Отже, слова, записані курсивом, і є узагальнювальними.

IV. Лексична робота.
Добери синоніми до слова лелека.
Лелека -  …          (чорногуз, бузько, бусол, бусел, боцян, жабоїд, гайстер).

V. Запиши речення, розставляючи розділові знаки.  Підкресли однорідні члени речення.
1.                  Синє море хвилювалось і кипіло.
2.                  Воля освіта рівність братерство збудять ізнов Україну!
3.                  Серце закалатало йому безумно шалено.
4.                  Ні долі  ні волі у мене нема.
5.                  А маки процвітають і білим і сивим і червоним квітом повно.
6.                  Маленького кучерявого хлопця ніхто не пізнав би нині.
Висновок: - Чи є в даних реченнях узагальнювальні слова?
(Правильно, їх немає).
VI. Подумай, а в даних реченнях є узагальнювальні слова?
1.  Течуть до нас здалека ріки: Дніпро і лагідна Десна.  ∆: О і О,  О і О
2.  Жито, пшениця й овес - усе разом поспіло.              О, О й О - ∆
3.  Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок - можна було викосити косою в траві або впіймати.          ∆, як-от: О,О,О.

(Так, є. Вони виділені в реченнях. Однорідні члени речення можуть супроводжуватися узагальнюючими словами. Ці слова виражають загальні поняття чи є родовими стосовно тих понять, які названі однорідними членами. Узагальнюючі слова можуть стояти перед однорідними членами речення або після них і завжди є тими ж членами речення, що й однорідні члени речення, які вони узагальнюють).

-         Якими членами речення є однорідні члени та узагальнюючі слова?

4.                Запиши в зошит речення, постав розділові знаки.
1.     У городі і в саду ясніли свіжі осінні квітки різнобарвні айстри  палка красоля  гвоздики  гарячий, як кров, королів цвіт.
2.     І трави  і води  і гори  і квіти  і Седнів зелений і білий лелека нам сонечко ніс.
3.      Кущова рослина  порічки  агрус  розпросторилася  розширилася мішаючись глухою і жалкою кропивою.
4.     Чарівний світ пливе переді  мною сині води білі піски  хати на високих берегах.
5.     Луки гори пишні сади  усе зелене й принишкле.

5.            Виконай синтаксичний розбір першого та останнього речень.
6.            Спиши речення, вставляючи розділові знаки.
На всьому просторі запорізьких степів водилася сила звірини й птахів. Тут були такі звірі вовки лисиці дикі кішки олені лані лосі дикі кабани ведмеді зайці бобри куниці. Птахи води­лися такі лебеді гуси качки дрохви стрепети лелеки журавлі тетеруки куріпки жайворонки. Білуга севрюга стерлядь соми корони судаки окуні щуки карасі ця риба кишіла в річках озерах та лиманах козацьких вольностей. У степах водилися комахи як-от бджоли цвіркуни мурахи таргани павуки. З плазунів відомі гадюки вужі жовтобрюхи тощо.
                        (За книгою Д. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

7.                Творча вправа. Доповни речення однорідними членами. Підкресли в утворених реченнях однорідні члени та узагальнюючі слова. Постав правильно розділові знаки.

Наприклад: У степах українських ростуть лікарські трави: чебрець, петрів батіг, звіробій.

А тепер сам:
1.     В Україні є такі прекрасні озера ….
2.     ….   ці ріки є найбільшими в Україні.
3.     Птахи  як-от …   водяться в українських степах.
4.     …  ці птахи залишаються у нас зимувати.
8.            Закріплення матеріалу.
-  Повтори правила на с.115 підручника.
-Виконай тренувальну вправу 260, 264.
Молодці! Перевіримо самостійну роботу в школі!

Навчальні відео уроків з української мови


2 коментарі: