11 клас література

 Дистанційне навчання, 11 клас українська література

20.10.2020

Тема уроку. Валер'ян Підмогильний. Життєвий шлях, трагічна загибель. Роман "Місто"

Мета уроку: ознайомитися з біографією письменника-модерніста, представника "розстріляного відродження"; прочитати роман "Місто"; засвоїти літературознавчі терміни.

І. Перегляньте відеоурок.

ІІ. Опрацюйте матеріал підручника на с. 74-77.

ІІІ. Виконайте письмово завдання:
1. Назвіть основні віхи біографії В.Підмогильного.
2. Назвіть основні твори, жанри письменника.
3. Скласти інформаційне гроно "Валер'ян Підмогильний - це..."
ІV. Опрацюйте теорію літератури (усно).

Екзистенціалізм – [лат. existential – існування]. Ірраціональний напрям у філософії та літературі, предметом вивчення якого є існування людини (перев. у ситуаціях боротьби, страждання, смерті) у протиставленні її суспільству.

Філософи-екзистенціалісти: С. К’єркегор («предтеча»), М. Хайдеггер, К. Яспес, А. Камю, Ж.-П. Сартр. Двоє останніх були ще й письменниками, ілюструючи теорію власними творами.

Маргінальність – характеристика образу чи героя, що перебуває «на межі» між двома станами. Герой-маргінал, зазвичай, виходець з вищого класу, що намагається завоювати вищи сфери суспільства, піднятися по драбині успіху. Традиція таких героїв йде від О. де Бальзака. В українській літературі типовим маргінальним героєм є Степан Радченко з роману Підмогильного «Місто» – вже не селянин, але ще не інтелігент, що хоче «підкорити» місто, стати відомим письменником.

Психологізм – заглибленість у творі в душу персонажів, їх психологію. В психологічному творі увага автора переноситься із зовнішнього (подієвого) сюжету на внутрішній (психологічний), він відслідковує всі порухи душі своїх героїв, намагається розкрити їх роздуми і мотивацію вчинків, показати нелегкий шлях внутрішніх колізій. В українській літературі психологізм притаманний творчості М. Хвильового, В. Підмогильного, драматургії Л. Костенко.

Іронія – [грец. eironeia – удавання, прихований глум] – засіб художньої виразності, прихована насмішка, коли за зовні позитивним висловлюванням ховається висміювання. Найчастіше використовується в сатирі. В українській літературі іронію використовували Т. Шевченко, І. Франко, М. Хвильовий, Остап Вишня, М. Куліш, Є. Дудар, Ю. Андрухович, О. Іранець.

V. Прочитайте роман В.Підмогильного "Місто".

Виконані завдання чекаю 20.10.2020 до 15.00

Немає коментарів:

Дописати коментар