5 клас Мова

Дистанційне навчання       5 клас українська мова 

Травень, 2020

Дорогі мої п'ятикласники! 
Ось і закінчився 2019-2020 навчальний рік. 
Нових тем і завдань не буде. 
Оцінки за ІІ семестр і за рік виставлені в класний журнал.
Бажаю вам теплого літа, міцного здоров'я 
і чекаю вас в 6 класі💖💖💖


УВАГА!

На головній сторінці цього блогу розміщено протокол результатів Всеукраїнської гри "Соняшник-2020". 
Подарунки ще НЕ надійшли. 
Щиро вітаю всім переможців та учасників нашої улюбленої гри! 
Слідкуйте за оголошеннями!

18.05.2020
Тема уроку. Діалог. Розділові знаки при діалозі
Мета уроку: засвоїти поняття діалог, розділові знаки при діалозі, навчитися розрізняти репліки діалогу і слова автора, правильно ставити розділові знаки при діалозі, скласти власний діалог.


І. Перегляньте відеоурок
ІІ. Опрацюйте матеріал п.64 на с. 183.
ІІІ. Виконайте письмово завдання:

1. Вправа 499 (І, ІІ).
2. Складіть діалог «Зустріч онлайн під час карантину» (12 реплік). Роз'яснення у відеоуроці.

Виконані завдання чекаю 18.05.2020 до 15.00


20.05.2020

Тема уроку. Систематизація знань з розділу "Синтаксис та пунктуація"
Мета уроку: повторити відомості про просте і складне речення, пряму мову, діалог, виконати тренувальні завдання з теми.

І. Виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ відповідь. 

1. Діалог складається з реплік.
А  так    
Б  ні
2. Між частинами складного речення кома
А  ставиться;
Б  не ставиться.
3. Прості речення в складному
А пов’язані між собою тільки за змістом;
Б  пов’язані між собою за змістом і сполучниками;
В  пов’язані між собою за змістом, інтонацією та сполучниками;
Г  між собою не пов'язані.
4. Пряма мова супроводжується
А  репліками;
Б  словами автора;
В  словосполученнями.
5. Після прямої мови, яка виражена питальним реченням, перед словами автора ставиться
А  тире;
Б   кома й тире;
В   знак питання і тире;
Г   знак питання.
6. Якщо після репліки - розповідного речення - в діалозі є слова автора, то перед ними ставиться
А тире;

Б кома й тире;
В двокрапка;
Г кома.
7. Позначте складне речення (розділові знаки пропущено):
А   І раз у раз у пам'яті зринає далекий тихий світлий образ мами (М. Луків).
Б   У Зелену неділю і з моря і з суші казки прилітають заповнюють душу (М. Адаменко).
В   Мине зима і тепловій повіє і розкуються і Дніпро і Рось (А. Легіт).
Г   А явори до танцю запросили ставних і кучерявих яблунь гурт (С. Реп'ях).
8. До кожного завдання, позначеного буквою, доберіть із довідки відповідник схеми, позначений цифрою.
Довідка:  1. «П», - а.
                 2. А: «П».
                 3. А: «П!»
                 4. «П!» - а.
А  Підставлю дві долоні і попрошу А йдіть сніжинки йдіть! (За О. Кобець).
Б  Я - пан Коцький! каже кіт (І. Качуровський).
В  Час вставати сину тільки мама збудить так лагідно дитину (В. Лучук).
Г  Іде ватага щедрувати Добрий вечір дядьку Гнате упустіть козу до хати (Д. Білоус).

9. Виберіть правильний варіант розстановки розділових знаків в такому діалозі:
Пита бабуся у онуки
Чи ти помила добре руки
Аякже Милочка в одвіт.
Помила з милом так як слід
                                                      (За Г. Бойком).
А  Пита бабуся у онуки -
Б  Пита Бабуся у онуки,
В  Пита бабуся у онуки:


Г    Чи ти помила добре руки?
Д   - Чи ти помила добре руки?
Е    Чи ти помила добре руки!?
Є   Аякже! Милочка в одвіт.
Ж  - Аякже! - Милочка в одвіт.
З   - Аякже! Милочка в одвіт


И  Помила з милом, так як слід.

І - Помила з милом, так як слід
К  - Помила з милом так як слід.
У завданнях 10-14 ви повинні правильно записати відповідь.

10. Складіть і запишіть речення з прямою мовою, яка стоїть перед словами автора (пряма мова - спонукальне неокличне речення).
11. Складіть і запишіть речення з прямою мовою, яка стоїть після слів автора (пряма мова - розповідне неокличне речення).
12. Складіть і запишіть діалог на 3-4 репліки, які супроводжуються словами автора.
13. Утворіть складне сполучникове речення з двох простих. Поставте розділові знаки. 
Минула буря. Веселка всміхнулась в ясних небесах.
14. Складіть і запишіть складне речення, частини якого з'єднані безсполучниковим зв'язком. Поставте розділові знаки.

Виконанеі завдання чекаю 20.05.2020 до 15.00

22.05.2020
Тема уроку:  Контрольна робота. Складне речення. Пряма мова. Діалог
Мета уроку: перевірити знання п'ятикласників з теми.

І.  Виберіть  ОДНУ ПРАВИЛЬНУ відповідь. 

1. Пряма мова це
а) висловлювання певної особи, передане без змін;
б) розмова двох осіб;
в) розмова кількох осіб.

2. Перед кожною реплікою в діалозі ставиться
а) тире;
б) кома й тире;
в) двокрапка.
3. Діалог - це
а) висловлювання певної особи, передане без змін;
б) розмова двох або більше осіб.

4. Складне речення має

а) одну граматичну основу;
б) дві граматичні основи;
г) дві і більше граматичні основи.
5. Прості речення в складному
а) розділяються комами;
б) не розділяються комами.
6. Простим називається речення, яке має
а) одну граматичну основу;
б) тільки дві граматичні основи;
в) дві або більше граматичні основи.
7. Позначте складне речення (розділові знаки пропущено):
а) Течуть небес зелені й сині води (М. Вінграновський).
б) На тихі села на степ безлюдний повільно падає перший сніг (М. Луків).
в) Віє над степом тиха метелиця жовта дорога між кленами стелиться (С. Реп'ях).
г) Мені приснилась біла паляниця накритий стіл і сонячна кутя (Яр Славутич).
8. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник із довідки, позначений цифрою, і запишітьу поле відповіді необхідну цифру.
Довідка:  1. А: «П».
                  2. А: «П!»
                  3. А: «П? П?»
                  4. «П!» - а.
У реченнях із прямою мовою правильно поставте розділові знаки й установіть відповідність між реченнями та їхніми схемами (розділові знаки пропущено):

а) Діти кинулись А де ж Маруся? Діду ой дідусю де вона? (Д. Білоус).
б) Добридень вам люди добрі! я чув від тезка Дмитра (Д. Білоус).
в) Тішиться радіє тато сина в школу все веде Вчися вчись щоб знав багато і чому, і як, і де (Р. Завадович).
г) А Богданчик гордовито нам промовив Стигле жито І волошки світло-сині - то - мов прапор України! (М. Щербак).

9. Виберіть правильний варіант розстановки розділових знаків в такому діалозі:

Ти куди ідеш веселко яром і горою
До ставка іду малята стежкою крутою
А навіщо тобі воду із ставочка брати
Буду жито і пшеницю поливати
                                                                    (В. Мордань).

1) Ти куди ідеш веселко яром і горою
а)  Ти куди ідеш, веселко? Яром і горою?
б)  - Ти куди ідеш, веселко, яром і горою?
в)  Ти куди ідеш веселко, яром і горою?
2) До ставка іду малята стежкою крутою
г) - До ставка іду, малята, стежкою крутою.
д) - До ставка іду малята, стежкою крутою.
е)  До ставка іду, малята, стежкою крутою
3) А навіщо тобі воду із ставочка брати
є)   - А навіщо тобі воду із ставочка брати?
ж)    А навіщо тобі воду, із ставочка брати?
з)   - А навіщо, тобі воду, із ставочка брати?

4)  Буду жито і пшеницю поливати
и)    Буду, жито і пшеницю поливати
і)   - Буду, жито і пшеницю поливати
к)   - Буду жито і пшеницю поливати.

У завданнях 10-14 ви повинні правильно записати відповідь.

10. Складіть і запишіть речення з прямою мовою, яка стоїть перед словами автора (пряма мова - спонукальне окличне речення).
11. Складіть і запишіть речення з прямою мовою, яка стоїть після слів автора (пряма мова - питальне речення).
12. Складіть і запишіть діалог на 3-4 репліки, які су­проводжуються словами автора.
13. Утворіть складне сполучникове речення з двох простих. Поставте розділові знаки.
      Сутінками року здавна називають листопад. У цей час ночі найдовші.
14. Складіть і запишіть складне речення, частини яко­го з'єднані сполучником. Поставте розділові знаки.

Виконані завдання чекаю 22.05.2020 до 15.00.

13.05.2020
Тема уроку. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
Мета уроку: запам'ятати визначення "пряма мова", "слова автора", вивчити правила про розділові знаки в реченнях з прямою мовою та словами автора; навчитися бачити в реченнях пряму мову та слова автора, правильно ставити розділові знаки при них. 

І. Перегляньте відеоурок
ІІ. Опрацюйте матеріал підручника п.63 на с. 179-180.

ІІІ. Виконайте завдання.
1. Вправа 487 (усно).
2. Вправа 488(І, ІІ), 489 (письмово). 

Виконані завдання чекаю 13.05.2020

15.05.2020
Тема уроку. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою
Мета уроку: повторити визначення "пряма мова", "слова автора", повторити правила про розділові знаки в реченнях з прямою мовою та словами автора; навчитися бачити в реченнях пряму мову та слова автора, правильно ставити розділові знаки при них. 

І. Повторіть правила п. 63 або перегляньте відеоурок.

ІІ. Виконайте письмово вправи 492, 493.

ІІІ. Складіть власні речення за схемами та запишіть їх у зошит: 
1.  А: "П".
2.  А: "П?"
3.  "П", - а.
4.  "П?" - а.
5.  "П!" - а.
6.  , - а, - п"

Виконані завдання чекаю 15.05.2020 до 15.00

04.05.2020
Тема уроку. Кома між частинами складного речення
Мета уроку: поглибити знання п’ятикласників про складне речення, навчитися правильно ставити розділові знаки між частинами складного речення, відрізняти складне речення від простого, ускладненого однорідними членами.

І. Перегляньте відеоуроки.ІІ. Виконайте письмово завдання
1.     Вправа 478, дайте відповідь на питання  – Чому так?
2.     Вправа 482, в усіх реченнях підкресліть граматичні основи, обведіть кружечком сполучники, що з’єднують частини складного речення, у 4 та 5 реченнях підкресліть головні та другорядні члени речення.
3.     Ознайомтеся з «Послідовнітю синтаксичного розбору складного речення» на с. 178, виконайте синтаксичний розбір 4 і 5 речень
вправи 482 (за зразком письмового розбору на с. 178 підручника).

Виконані завдання чекаю 04.05.2020  до 15.00


06.05.2020
Тема. Контрольний письмовий твір-роздум на тему, пов'язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі
Мета уроку: повторити вимоги до написання твру-роздуму, відомості про стилі мовлення; написати твір-роздум


І. Перегляньте відеоурок
ІІ. Художній стиль. Ознаки художнього стилю
     Художній стиль широко використовується у творчій діяльності, різних видах мистецтва, у культурі й освіті.
       У художній літературі цей стиль покликаний, крім інформаційної функції, нести найсуттєвішу - естетичну: впливати засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття та волю читачів, формувати ідейні переконання, моральні якості й естетичні смаки.
Основні ознаки:
  • образність (образ - персонаж, образ колектив, образ - символ, словесний образ, зоровий образ);
  • естетичність - викликати в читача почуття прекрасного;
  • використання різних художніх засобів(тропів): епітети порівняння, метафори, алегорії, гіперболи, перифрази, тощо; конкретно-чуттєве живописання дійсності;

Основні мовні засоби:
  • наявність усього багатства найрізноманітнішої лексики(слів), переважно конкретно-чуттєвої (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак);
  • використання емоційно-експресивної лексики (синонімів, антонімів, анонімів, фразеологізмів). 

ІІІ. Напишіть твір-роздум в художньому стилі на ОДНУ із запропонованих тем:
  • Чому людина має бути чемною?
  • Чому потрібно захищати слабших?
  • Чому потрібно вивчати іноземну мову?

1. У робочий зошит треба написати дату, тему уроку, заголовок твору, не забувати про абзаци.

Написаний і перевірений твір-роздум чекаю 06.05.2020 до 15.00


08.05.2020

Тема. Тренувальні вправи з теми "Складне речення. Кома між частинами складного речення"
Мета уроку: перевірити теоретичні знання та практичні навички п'ятикласників з теми.

І. Дайте письмові відповіді на запитання
1. Простим реченням називається речення.... Наприклад. 
2. Складним реченням називається речення.... Наприклад.
3. Граматична основа речення - це... 
4. Які сполучники можуть з'єднувати частини скланого речення? Не менше 10 сполучників. 
5. Однорідні члени речення - це... Наприклад речення яз ОЧР.

ІІ. Виконайте письмово тренувальні вправи
6. З’ясуйте, що поєднують сполучники: однорідні члени речення чи частини складного речення. В усіх реченнях підкресліть граматичну основу. Обведіть кружечком сполучники.
1. Сонце останній раз освітило землю та впало за гору.
2. Була чудова пора, що називають золотою осінню.
3. Усе більше темніло, і вітер все дужчав.
4. Усю мою душу й сили віддам за тебе, матінко мила моя.
5. Спустився вечір, та одразу похолоднішало.

7. Цифровий тест. Позначте цифрами: 1 - просте речення; 2 - складне речення. Речення переписувати НЕ потрібно!!!
Настав теплий ранок, дихає свіжістю земля.
Кленовий листочок покружляв у повітрі й упав у калюжу.
У лісі сльозяться крихітні струмки, розквітає кожна квітка.
За селом починався гай, і вузенька стежка вела через нього.
За багато віків Київ пережив і побачив немало.
З року в рік Київ прикрашається новими будинками, парками, проспектами.
Злетіла пташка високо, а людина ходить тільки по землі.

8. Виконайте вправу 483 (І, ІІ, ІІІ).

9. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви та розставляючи розді­лові знаки.
Я дуже люблю як сп…ває бабуся. Ще ранок дихає прох...лодою від сну підводит…ся трава (А. Малишко). Ввеч...рі на небі сп...лахують міріади зірок а на морі стел..т…ся м..сячна дорі…ка. Люди раділи справжн…ому т..плу і сонцю які зм...нили все навкру­ги. Уся пр...рода розуміла що пр...йшла в…сна. На м...рському бер..зі діти зб...рали різнокол…орові камінці д...рослі спостерігали за ними.


10. Запишіть 2 загадки, що складаються зі складних речень.

Виконані завдання чекаю 08.05.2020 до 16.00

29.04.2020
Тема. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком
Мета уроку: дізнатися про те, чим складне речення відрізняється від простого, про засоби зв'язку та розділові знаки між частинами складного речення. 

І. Перегляньте відеоурок. 
ІІ. Опрацюйте матеріал підручника п. 60,61.

ІІІ. Виконайте письмово завдання
1. Вправа 470, 471, підкресліть головні та другорядні члени речення в 4 і 5 реченнях.
2. Складіть і запишіть ТРИ речення про школу, родину, Україну: просте, складне з безсполучниковим зв'язком, складне зі сполучниковим зв'язком. 

Виконані завдання чекаю 29.04.2020 до 14.00

01.05.2020
Тема. Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком
Мета уроку: навчитися правильно ставити розділові знаки між частинами складного речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

І. Перегляньте відеоурок.
ІІ. Повторіть правила п. 60-61.
ІІІ. Письмово виконайте завдання.
1. Вправа 475.
2. Вправа 479. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Визначте кількість частин скланого речення, обведіть кружечком сполучники, що з'єднуть частини складного речення. Між частинами складних речень розставте розділові знаки. Підкресліть головні та другорядні члени речення в 2 та 3 реченнях.
3. Творче завдання. Вправа 480. 

Виконані завдання чекаю 01.05.2020 до 14.00

22.04.2020
Тема уроку. Розвиток мовлення. Ділові папери. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. Оформлення конверта
Мета уроку: повторити стилі мовлення, дізнатися про типи листів, навчитися складати листи, правильно підписувати конверт
І. Опрацюйте матеріал п. 59.

ІІ. ► Прочитайте текст. Яких рекомендацій необхідно дотримувати під час складання листів?
Більшість людей пише листи майже автоматично: розповідає про своє здоров’я, роботу або навчання й питає про відповідні факти з життя того, до кого звертається. Але від побудови листа, від слів, які добере автор, немало залежить реакція адресата, його настрій.
Спочатку автор звертається до людини, якій адресує листа. Залежно від змісту, а також від ступеня близькості між тими, хто листується. У звертанні вживаються різні епітети: шановний, вельмишановний, високоповажний, дорогий, любий та ін. Іменник, що означає людину, до якої звертається, має стояти в кличному відмінку: брате, сестро, мамо, Іване, Галино. Якщо звертання виражене сполученням імені й по батькові, то обидва слова вживаються в кличному відмінку: Іване Петровичу, Галино Дмитрівно.
Коли ті, хто листуються, говорять одне одному Ви, то це слово має писатися з великої літери.
Звернення до адресата може бути ускладнене привітанням-побажанням, яке передує звертанню й епітету: добрий день, здрастуйте і под. Наприклад: «Добрий день, дорогий друже!» або «Здрастуй, Олексію!»
Далі автор розповідає про своє життя, здоров’я, родинні новини, про речі, що становлять спільний інтерес. Він просить написати, що нового в того, до кого звертається, і закінчує лист побажання здоров’я, щастя; передає вітання родичам і знайомим.
Звичайно, можуть бути відхилення в плані викладу, зумовлені певними обставинами, але для людей з нормальними взаєминами характерна доброзичливість, повага, що виражається мовними кліше - привітаннями, побажаннями благополуччя (За Є. Чак).

III. Словникова робота
► Порівняйте слова і їхнє визначення, з’ясуйте різницю.
Адрес — письмове звернення до особи.
Адреса — напис на конверті, місце проживання особи.
Адресат — той, хто отримує лист, телеграму.
Адресант — той, хто адресує, надсилає лист.

IV. Актуалізація опорних знань
·        Що таке лист? Які види листів ви знаєте?
·        Хто і кому може писати особистий (приватний) лист?
·        Коли виникає потреба писати листи?
·        Чи доводилося вам писати листи?
·        У якому стилі мовлення пишуть особисті (приватні) листи?
·        Як ви гадаєте, чи спроможне сьогодні електронне SMS листування замінити традиційне поштове листування?
·        3 яких частин складається текст традиційного листа?
·        Про що зазвичай пишуть у вступній частині листа?
·        Про що можнв написати в основній частині листа?
·        У завершальній частині листа варто зазначити що?
·        Чи уявляєте ви лист без уживання звертання та формул етикету (слів ввічливості)? Чому?
V. Прочитайте зразок листа. Вправа 468. Зверніть увагу на те, як починається і як завершується лист. Звернітьу вагу на абзаци, на грамотність письма.
VІ. Робота над оформленням конверта
► Підпишіть конверт. Напишіть свою домашню адресу й адресу одержувача, скориставшись пам’яткою «Як оформляти конверт» і малюнком.
Як оформляти конверт
1. Адресу відправника пишуть угорі ліворуч, а одержувача — унизу праворуч.
2. Послідовність відомостей така: 1) прізвище, ім’я, по батькові (відправника — у називному відмінку, одержувача — у давальному); 2) вулиця, номер будинку, квартири; 3) населений пункт; 4) район, область (за потреби); 5) індекс; 6) країна (за потреби).
VІІ. Повторімо вивчене  п. 57, 58 підручника.
-         Що таке звертання?
-         У якому відмінку найчастіше вживається звертання?
-         Які розділові знаки ставимо призвертаннях?
-         Вставні конструкції – це…
-         Які ви знаєте групи вставних слів і сполучень слів? С. 169 таблиця
-          Які розділові знаки ставимо в реченнях зі вставними конструкціями?

VІІІ. Домашнє завдання.
Вправа 469. Використайте звертання та вставні слова.

Листи від вас і оформлений конверт чекаю 22.04.2020 до 16.00. 

24.04.2020


Тема уроку. Систематизація знань з теми «Звертання. Вставні конструкції»
Мета уроку: повторити відомості про звертання, вставні конструкції, навчитися правильно ставити розділові знаки в реченнях, ускладнених Зв та ВС, виконувати синтаксичний розбір простого речення

1. Повторити матеріал п. 57, 58. АБО перегляньте відеоуроки за 15.04. та 17.04.2020.

2. Виконайте письмово вправу 461(І). У другому реченні підкресліть головні та другорядні члени.

3. С. 171. Запам’ятайте послідовність синтаксичного розбору простого речення. Зразок письмового розбору. Зразок усного розбору.

4. Виконайте усно вправу 466 (І,ІІ). Виконайте письмово синтаксичний розбір 1 та 2 речень.

Виконані завдання 2 і 4 чекаю 24.04.2020 до 12.00. 


24.04.2020

Тема уроку. Контрольна робота. Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова
Мета уроку: перевірити знання учнів з теми, уміння правильно ставити розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами, звертаннями, вставними словами, навички виконувати синтаксичний розбір простого речення
1-й варіант
► Завдання 1—8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1. У якому варіанті представлено речення з однорідними підметами?
А Над широкими сіножатями, над зеленими ярами встав леге­сенький туман (І. Нечуй-Левицький).
Б Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
В Блакитними очами дивляться мені в очі весна й небо (За Є. Гуцалом).
2. У якому варіанті при узагальнювальному слові ставимо дво­крапку? (Розділові знаки не розставлені)
А Зима це період зимових свят, подарунків та канікул.
Б Дерева кущі птахи все завмерло навколо.
В Я зробив усі завдання розв’язав задачі, написав вправу.
3.  У якому варіанті представлено речення зі звертанням?
А Мабуть, весна принесе з собою і радість.
Б Сподіваюся, сину мій, ти усе зробив правильно.
В Поля, ліси, гори — усе сяяло після дощу.
4.  У якому варіанті правильно розставлені розділові знаки?
А Усі: вовки, білки, зайці — бігають по снігу і мимоволі мабуть залишають свої сліди.
Б Усі: вовки, білки, зайці — бігають по снігу і мимоволі, мабуть, залишають свої сліди.
В Усі: вовки, білки, зайці бігають по снігу і мимоволі, мабуть, залишають свої сліди.
5.  У якому варіанті правильно виділене вставне слово?
А Ти, напевно знаєш, що у ніч перед Різдвом трапляється щось таємниче.
Б Ти напевно, знаєш, що у ніч перед Різдвом трапляється щось таємниче.
В Ти, напевно, знаєш, що у ніч перед Різдвом трапляється щось таємниче.
6.  У якому варіанті представлене складне речення (дві граматичні основи)?
А У хатинці, як і в твоїй кімнаті, мерехтить іграшками й ліхта­риками святкова ялинка.
Б Життя людське таке коротке, а світ такий чарівний (В. Коза­ченко).
       В Засмутилося Літо, а тоді усміхнулося.
7.  У якому варіанті правильно розставлені розділові знаки?
А Панас Мирний писав — «Життя — стерняста нива».
Б Панас Мирний писав: «Життя — стерняста нива».
В Панас Мирний писав: Життя — стерняста нива.
8.  У якому варіанті правильно розставлені розділові знаки?
А Уже відспівав свою мелодію березень, і поплив з гір у доли швидкими потоками (Ф. Мамчур).
Б Уже відспівав свою мелодію березень і поплив з гір, у доли швидкими потоками (Ф. Мамчур).
В Уже відспівав свою мелодію березень і поплив з гір у доли швидкими потоками (Ф. Мамчур).
► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позна­чений цифрою.
9. Установіть відповідність між реченням та наявністю в ньому даної синтаксичної конструкції(Розділові знаки не розставлені):
А однорідні члени
Б звертання
В вставне слово
Г дві граматичні основи
===========
1 Я посміхнувся і ліс вже не був по хмурим.
2 Зігрій мене сонечко своїм теплом.
3 Зима напевне буде суворою.
4 Раптом вітерець прошумів над зимовим лісом.
5 Пролетіла ворона і змахнула сніг на доріжку.
10. Запишіть речення. Поставте правильно розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір речення.
Скоро мабуть почнуться літні канікули.

Виконані завдання чекаю 24.04.2020 до 16.00


15.04.2020
Тема уроку. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні
Мета уроку: повторити та поглибити знання про звертання. Засвоїти поняття поширені та непоширені звертання, розділові знаки в реченні зі звертанні 

І. Переглянь відеоурок за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=BvrnBOTRlho
АБО опрацюй матеріал п. 57 підручника.

ІІ. Виконай завдання.
1.  Подані іменники поставте у форму кличного відмінка (звертання).
Наприклад: доня - доню, весна - весно...
мама, тато, сестра, брат, люба бабуся, дорогий син, дід, Україна, рідна школа, моя земля, козак, Оля, шановний Микола, Наталія Вікторівна, Сергій, Олег, Настя.
***Складіть 2-3 речення зі звертанням. Напишіть, поширене це звертання чи непоширене?

2. Вправа 451 (І, ІІ).

3. Вправа 455 (І, ІІ).

Завдання виконуйте в робочому зошиті. Сфотографуйте сторінку. Надсилайте на мою електронну пошту 15.04.2020 до 14.00. 

17.04.2020
Тема уроку. Вставні слова. Виділення вставних слів на письмі комами
Тема уроку: ознайомитися з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Практично начитися правильно ставити розділові знаки в реченнях за вставними словами.

І. Переглянь відеоурок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=zwlG-aOOzm4
АБО опрацюй матеріал за підручником п. 58.

ІІ. Виконай завдання 
1. Вправа 458(таблиця) - усно.

2. Розподільний диктант.  Запишіть вставні слова у три колонки: 
1 колонка - разом, 2 колонка - окремо, 3 колонка - через дефіс:
(по)моєму, (на)радість, (по)перше, (на)жаль, (без)умовно, (на)думку, (будь)ласка, (на)решті, (до)речі, (що)правда, (по)друге, (на)приклад. 

3. Перепишіть речення, замість крапок доберіть вставні слова зі значенням, указаним у дужках. Правильно поставте розділові знаки. 
1. Весна – це …найкраща пора року (відтінок упевненості).
2. З цим погодяться … всі (відтінок припущення).
3. Весна … днем красна (вказівка на джерело вислову).
4. Скоро зацвітуть сади, але… вночі можливі заморозки (активізація уваги).
5. … треба підготуватися, щоб вчасно захистити цвіт (зв'язок із попередньою думкою).
6. Пізня весна дарує сухе погоже літо (джерело повідомлення).

4. Перепишіть речення. На місці пропусків поставте вставні слова, користуючись довідкою. Визначте групу вставних слів за значенням. Поставте правильно розділові знаки. 


Зі Стрітенням ... пов'язували передбачення погоди, надії на гарний урожай.
Люди ... щиро вірили, що якою погода буде цього дня, такою виявиться й весна.
... ясна й тиха погода в цей день віщує добрий урожай і роїння бджіл.
... якщо на деревах іній, то зародить добре гречка і картопля.
... багаторічний досвід і мудрість народ вкладав у повір'я, пов'язані із цим святом.
Довідка: наприклад, кажуть, по-перше, по-друге, напевно, зрештою, на мою думку, таким чином, отже.
5. ***Складіть і запишіть речення, у яких подані слова були б то вставними словами(словосполученнями), то членами речення. 
Ввести дані слова у речення:   може, видно, правда, на щастя.
Зразок. Треба, виходить, іти на додаткове заняття з алгебри. — Із класу виходить гарна дівчина.
НА ДОПОМОГУ с. 170 підручника (Треба розрізняти).
6. Напишіть 5-6 слів, які НЕ бувають вставними.

7. Виконати вправу 465.
Завдання виконуйте в робочому зошиті. Сфотографуйте сторінку. Надсилайте на мою електронну пошту 17.04.2020 до 14.00. 


06.04.2020
Тема уроку. Самостійна роботаДругорядні члени речення. Однорідні члени речення
Мета уроку: повторити відомості про другорядні члени речення та однорідні члени речення, правила написання розділових знаків при однорідних членах речення

1. Другорядні члени речення
2. Однорідні члени речення. Способи зв'язку між однорідними членами
https://www.youtube.com/watch?v=5oHCbzfOSJE
3. Кома між однорідними членами речення
4. Двокрапка і тире в реченнях з однорідними членами 

І. Повторіть відомості про другорядні члени речення та однорідні члени речення за допомогою навчальних відео або за підручником  п.54, 55.

ІІ. Виконайте письмово завдання. Бажаю успіхів!


1. Другорядні члени речення ̶  це... (1 бал)
А додаток, обставина, підмет;    
Б додаток, означення, обставина;
В присудок, означення, додаток;
Г іменник, прикметник, прислівник.

2.У реченні   Степові птахи посивіли від пилюки підкреслене слово- це… (1б.)             
А означення; Б обставина; В додаток; Г присудок.

3. Укажіть, у якому реченні є обставина: (1 бал)
А Тихо виграває хвиля вечірнього прибою.      
Б Темна ніч засвітила яскраві зорі.
В Дівчата позбирали зелені та червоні яблучка.
Г Уся вулиця покрита сніжною пеленою.

4. Запишіть своє речення із означенням, підкресліть його. (1 бал)

5. Знайдіть четверте зайве.  Однорідні члени речення… (1 бал)
А Відповідають на одне й те саме питання.
Б Відносяться до одного слова в  реченні.
В Є одним членом речення.            
Г Відповідають на питання непрямих відмінків.

6. Знайдіть речення з однорідними підметами. (1 бал)
А Праця чоловіка годує, а лінь марнує. 
В На городі в бабусі ростуть рожеві, білі та червоні троянди.
Б Блакитними очима дивляться на мене земля й небо.
Г Над горами, над долинами встав легесенький  туман.

7. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки: (1 бал)
А Бігають по лісі й залишають свої сліди на снігу такі тварини: білки та зайці, вовки та лисиці.
Б  Бігають по лісі й залишають свої сліди на снігу, такі тварини- білки та зайці, вовки та лисиці.
В  Бігають по лісі й залишають свої сліди на снігу, такі тварини- білки та зайці, вовки та лисиці.
Г  Бігають по лісі й залишають свої сліди на снігу: такі тварини білки, та зайці, вовки, та лисиці.

8. У якому реченні треба ставити тире перед узагальнювальним словом: (1 бал)
А Над галявиною пронеслася ціла зграйка птахів сороки граки ворони.
Б  Наші хлопці молодці.
В У лісі у полі всюди чується гомін птахів.
Г У лісі зараз зʼявилися проліски, конвалії.

9. Спишіть текст, розставляючи розділові знаки при однорідних членах речення. Підкресліть члени речення в першому і третьому реченнях. (4 бали)

    Неймовірні фрукти ростуть у джунглях! Тропічні фрукти смачні й поживні яскраві й апетитні.  Багаті на вітаміни  ось такі плоди фініки кокоси банани ківі манго та авокадо. Місцеві жителі додають їх до морозива роблять желе соки. А які смачні гігантські апельсини лимони та мандарини! А чи їли ви коли-небудь дуку або африканську грушу?


08.04.2020
Тема уроку. Контрольна роботаДругорядні члени речення. Однорідні члени речення
Мета уроку: перевірити знання учнів про другорядні члени речення та однорідні члени речення,  навички правильно ставити розділові знаки при однорідних членах реченняІ. Виконайте контрольну роботу. Бажаю успіхів! 

1.     Другорядні члени речення ̶  це... (1 бал)
А обставина, додаток, підмет;   
Б дієслово, прислівник, прикметник;
В присудок, означення, підмет;
Г означення, додаток, обставина.

2.     У реченні Усяка пташка своє гніздо знає підкреслене слово – це… (1 бал)

А Означення; Б Додаток; В Присудок; Г Обставина.

3.     Укажіть, у якому реченні є означення: (1 бал)
А Птахи весело щебетали.     
Б Оленка зірвала ромашку й простягнула подрузі.
В Веселі хлопʼята розважалися на галявині.
Г Радість і журба ідуть разом у житті.

4.     Знайдіть четверте зайве. Обставина…(1 бал)
А Виражається прикметником. 
Б Відповідає на питання де? як? куди? звідки? чому?
В Указує на ознаку дії.              
Г Підкреслюється в реченні так: _._._._._._.

5.     Запишіть своє речення із обставиною.(1 бал)

6.     Знайдіть речення із однорідними додатками: (1 бал)
А Я йду вздовж узлісся й насолоджуюся цією казковою красою.
Б Весна встановлює свої закони та правила.
В Раптом вітерець прошумів над лісом, над ставом.
Г І діти, і дорослі раді-радісінькі прийдешнім канікулам.

7.     У якому реченні правильно розставлені розділові знаки: (1бал)
А Білочці принесли чудові дарунки - мішечки з горіхами, шишками та грибами.
Б Білочці принесли чудові дарунки: мішечки з горіхами, шишками, та грибами.
В Білочці принесли чудові дарунки: мішечки з горіхами, шишками та грибами.
Г Білочці принесли чудові дарунки, мішечки з горіхами, шишками та грибами.

8.    У якому реченні треба ставити тире перед узагальнювальним словом: (1 бал)
А  Я зробив усі завдання розв’язав задачі, написав вправу.
Б  Весна це період чудових свят та канікул.
В  Дерева, кущі, птахи усе завмерло навколо.
Г  Зелені, сині, червоні та рожеві ліхтарики замерехтіли у вечірньому парку.

9.     Спишіть текст, розставляючи розділові знаки при однорідних членах речення. Підкресліть члени речення в першому реченні. (4 бали)

Усі завжди люблять ласувати смаколиками… Яких тільки солодощів не виробляють на Львівській фабриці! Тут тобі усе рогалики та медівнички пироги й печиво. Кондитери додають цукрову пудру кокосову стружку джем мармелад та родзинки. А чи куштували ви печиво «Твіст» з ваніллю какао та корицею? Воно прекрасно смакує і з чаєм і з кавою і з соком.23.03.2020 
Тема: Усний твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі
Мета: Навчитися створювати усні та письмові твори-роздуми.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань.
Роздум — це зв′язний текст, що характеризує логічно послідовний ряд думок, міркувань, висновків на певну тему. Характерною ознакою тексту-роздуму є перебування речень у відношеннях причини й наслідку (обґрунтування, пояснення думки, висловленої в іншому реченні).
 Роздум зазвичай складається з трьох частин. Це:
1.Теза — частина, що містить думку, яку треба довести чи пояснити (вступ).
2. Докази — аргументуюча, пояснювальна.(основна частина).
     1.Для підтвердження основної думки слід добирати якомога більше вагомих доказів.
     2….
    3….
3.Висновок (як правило, збігається з думкою, висловленою на початку   
    тексту).

ІІ. Новий матеріал.
1.     Спробуйте зобразити це графічно, прослухавши текст.
      Прислів’я та приказки — неоціненна скарбниця народної мудрості.
      Кожне покоління вносить у цю скарбницю нові коштовні діаманти, що збагачують культуру народу.  Як витвір народного генія, вони супроводжують людство від сивої давнини до наших днів.
      Прислів’я і приказки відображають багатоманітне життя народу. Наприклад: Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Матір ні купити, ні заслужити.
      Отже, сила, мудрість і поетична краса прислів’їв та приказок – це вияв народного розуму й гумору, влучності й дотепності народного слова.  ( За М. Пазяком)

ВІДПОВІДЬ
Теза:  Прислів’я та приказки — неоціненна скарбниця народної мудрості.
Докази: 1.Кожне покоління вносить у цю скарбницю нові коштовні діаманти, що збагачують культуру народу.  2. Як витвір народного генія, вони супроводжують людство від сивої давнини до наших днів. 3. Прислів’я і приказки відображають багатоманітне життя народу. Наприклад: Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Матір ні купити, ні заслужити.
Висновок: Отже, сила, мудрість і поетична краса прислів’їв та приказок – це вияв народного розуму й гумору, влучності й дотепності народного слова. 

2.     Прочитайте текст. Чи можна вважати його твором-роздумом? Чому?
                                  Що робить людину великою.
     Чомусь всі ми думаємо, що людину робить великою посада, яку вона обіймає. Але я думаю, що це помилка. Насправді, великою є людина, яка сумлінно і чесно виконує свій обов’язок. Найголовніше – щоб людина любила свою професію. Бо ж хто до чого сумлінно робить свою справу. А якщо всі з любов’ю будуть працювати, то жити будемо краще.
           Але, мабуть, перш за все, велич людини виявляється не в тому, ким вона є, а в тому, як вона ставиться до своїх товаришів, знедолених людей…
           Велич людини в тому, що вона ніколи не зраджує своїх друзів, а, крім того, знаючи вади товаришів, любить їх такими, які вони є. А найвеличніша та людина, яка вміє визнавати і свої недоліки.

ІІІ. Домашнє завдання. Творча робота. Використайте речення з однорідними членами. 
Скласти невеликий твір-роздум на одну з тем:
1. Добрий не все каже, що знає, а злий не все знає, що каже.
2. Що робить людину великою.
3. Велика сила посмішки.

Запиши твір-роздум у зошит. Сфотографуй його. Надішли на мою електронну пошту. Це тренувальна робота. Чекаю!


25.03.2020
Тема: Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі
Мета: Навчитися створювати усні та письмові твори-роздуми.

І. Опрацюй п. 46 на с.135 та 50 на с.149.
ІІ. Виконай  вправу 400 (одну тему на вибір учня). Використайте речення з однорідними членами. Правильно поставте розділові знаки. 

Напиши твір-роздум у зошит. Сфотографуй його. Надішли на мою електронну пошту. Це контрольна робота.  Чекаю!27.03.2020
Тема. Речення з однорідними членами. Повторення вивченого
Мета уроку. Повторити відомості про однорідні члени речення. Повторити правила написання розділових знаків у реченнях з однорідними членами.
 І. Повторити п. 54, 55 по підручнику.
ІІ. Виконати вправу 434 (І, ІІ, ІІІ).
ІІІ. Вправа 444. Виправте розділові знаки, запишіть речення правильно. 
IV. За бажанням вправа 440*. 

Виконайте вправи, запишіть їх у зошит. Надішли на мою електронну пошту.  Чекаю!

 


16.03.2020 Тема уроку. Однорідні члени речення. Розділові знаки між однорідними членами

1. Уважно перегляньте навчальне відео.
2. Опрацювати п. 54.
3. Виконати вправу 435 (І, ІІ).
4. Тестові завдання 
1.Укажіть речення з однорідними членами.                                        
а) До берега наближався Тихон із рябим мисливським собакою (О.Довженко).
б) Без коня навіть шовкова дорога муляє (Народна творчість).
в) Сидіти без діла − також важкий труд (Народна творчість).
г) Ще звечора на обрії стояла важка сива хмара, сріблився вгорі місяць, мовчазливо дрімав ліс, ніби до чогось прислухаючись.(За Ю.Збанацьким).
ґ) Обидва почували себе добре лише один коло одного (Ю.Яновський).

2. Визначте речення, яке ускладнене однорідними підметами.
а) Прийми мою любов, народе рідний, річко велика, і  місяцю ясний, і берег мій чистий (О.Довженко).
б) І ранкові, й вечірні дороги таять у собі таємницю, сподівання, жаль (М.Стельмах).
в) Синь гаїв, поля, світання, пісня солов’їна, ніжний  шепіт і зітхання – моя Україна (В.Сосюра).
г) Ой не хочу хатки, ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка (Народна творчість).
ґ) Прикро було дивитися на цю недоладну постать, натоптану злобою і болем (М.Стельмах).

3.Визначте речення, у  якому допущено пунктуаційну помилку.

а) А за Россю на подолі ніби спочивав густий, дубовий  ліс… (І.Нечуй-Левицький).
б) Вечір лагідний свіжий (Є.Гуцало).
в) Одшуміли над Придесенням перші весняні грози, по тому настали теплі погожі дні
 (Ю.Мушкетик).
г) Долиною повилася річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву (М.Коцюбинський).
ґ) Свіжий, холоднуватий ранок обвіяв Олесине гаряче лице (І.Нечуй-Левицький).

4. Укажіть правильне твердження.
а) У реченні може бути один ряд однорідних членів.
б) Однорідними можуть бути тільки другорядні члени речення,
в) Однорідні члени речення відповідають на одне й те саме питання, відносяться до одного і того ж слова, виконують однакову синтаксичну функцію.
г)   Узагальнююче слово завжди виділяється комою.

5. Позначте речення, що містить кілька рядів однорідних членів.
а) Легка, біла, прозора постать, що з обличчя нагадує Мавку, з'являється з-за берези і схиляється над Лукашем.
(Леся Українка)
б) Знов стелиться переді мною шлях через терни, байраки, дике поле. 
в) Над селами, над нивами, лугами та долинами велика хмара йшла.
г) Гнів і жаль, огонь і холод, несамовита радість і гірка туга разом охопили Петрове серце.

6. Укажіть речення з поширеними однорідними членами.

а) Сивий полин і листатий подорожник кущилися обабіч дороги.
б) На далеких, повитих ніччю горизонтах мерехтіли багряні спалахи. (/. Цюпа)
в) Місяць у полі бродить, в трави лице вмочив.
г) Був Кропивницький не лише великим знавцем, а й талановитим співаком, виконавцем і популяризатором української пісні.

7. Укажіть речення, в якому правильно розставлено розділові знаки.
а) Горять, міняться на очах сині, зелені бузкові й оранжеві легкі осяйні хмарини.
б) Ранок зачинався тихий і лагідний, все навкіл: і трави, і дерева, і кущі наче завмирало.
в) У небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день і щебечуть, і співають і з весною світ вітають, дзвоном радісних пісень.
г) Ось-ось задзвонять жайворонки про все: про радість, про щастя, про весну.

8. Якщо узагальнювальне  слово стоїть після однорідних членів речення, перед ним ставиться
а) кома;
б) тире;
в) двокрапка.

9. Узагальнювальне слово в реченні виступає
а) завжди додатком;
б) завжди означенням;
в) тим самим членом речення, що й однорідні члени речення, до яких воно відноситься.

10. Поставте правильно розділові знаки в реченнях
1.   Весь степ  і лиман і озеро і море  все закуталося в якийсь чарівний тихий світ  повилось прозорим сизим туманом.

2. Усе  і штурмуюче море і голубіюче небо  і далекі хмари  пройняте легесеньким серпанком рухливого туману.

18.03.2020 Тема уроку. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
1. Перегляньте відеоурок № 21.
2. Опрацюйте п. 55.
3. Виконайте вправу 439 (І, ІІ), 443, 440. Сфотографуйте сторінку зошита і пришліть на мою електронну пошту для перевірки та оцінки.
4. Повторюємо вивчені правила за допомогою відео!

20.03.2020 Тема. Повторення вивченого з теми "Однорідні члени речення. Розділові зники між однорідними членами речення"
1. Виконати тестові завдання
 ЗАВДАННЯ 
1. Однорідні члени речення — це...
Скласти (пригадати) й записати речення з двома однорідними присудками. Однорідні присудки підкреслити (напр.: Зашуміла віхола, холодом задихала. (В.Кравчук.).
2. Слова із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів називаються...
Скласти й записати речення із словом із загальним значенням рослини та однорідними членами речення кущі, мох, трава, квіти.
3. Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення ставиться ...
Скласти й записати речення з узагальнюючим словом дерева перед однорідними додатками.
4. Між однорідними членами речення, що не поєднуються сполучниками, ставиться... 
Скласти й записати речення з однорідними членами речення, що не зєднуються сполучниками (напр.: Притулюся щокою до щоки вересневого сонця і згадаю матір свою. (Є.Гуцало.)
5. Однорідними у реченні Природа, час і терпеливість – найкращі лікарі. (Нар.творч.) є підмети, означення, обставини, додатки? 
Скласти й записати речення з однорідними означеннями веселий, дотепний, кмітливий.
6. Узагальнююче слово у реченні Я знаю українських художників: Тараса Шевченка, Олександра Мурашка, Катерину Білокур є додатком, підметом, присудком? 
Скласти й записати речення із узагальнюючим словом-обставиною (напр.: скрізь, завжди).
Бажаю успіхів!  Не забудьте прислати на перевірку відповіді на завдання!  Можна сфотографувати сторінку зошита і прислати мені на електронну пошту! 

Лютий 2020 року

Тема уроку. Головні та другорядні члени речення 12.02.та 14.02.2020
1. Перегляньте відеоурок.
2. Опрацюйте матеріал п.51,52,53.
3. Виконайте вправи 402 (І, ІІ), 408 (І, ІІ), 424(І, ІІ).
4. Підготуйте картку-підказку "Другорядні члени речення"(таблиця на форзаці).

Тема уроку. Словосполучення   03.02.2020

1. Перегляньте навчальне відео


2. Прочитайте в підручнику п.47, с.138-139.
3. Виконайте вправи 366, 367, 374(І, ІІ).

Тема уроку. Речення       05.02.2020  та 07.02.2020
1. Перегляньте навчальні відео

2. Опрацюйте параграф 48,49.
3. Виконайте вправи 384(І, ІІ), 390(І, ІІ, ІІІ).
4. ***За бажанням вправу 397.

Бажаю успіхів!Квітень 2018 р.

Діти! Виконайте завдання в робочих зошитах.

Тема.  Речення з однорідними членами (без сполучників і зі  сполучниками а, але, і).  Кома між однорідними членами. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами

1. Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Знайдіть у тексті непоширені речення. Накреслити їх схеми.
Тихо в лісі  взимку
     Тихо і спокійно зимового дня в лісі. Стоять стрункі, високі, нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбурі дуба. Це він шукає жучків і комах під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під дубом і оглянувся. Десь на ставку тріснула крига. Щось задзвеніло, заспівали синички і горобці. Впала сніжинка на кущ шипшини (За В. Сухомлинським).
2. Розгляньте схеми. Поставте запитання до виділених слів (робота з опорною схемою).
Висновок: Однорідними називаються члени речення, які відповідають на одне і те ж питання і відносяться до одного й того самого члена речення. Однорідні члени не залежать один від одного і з’єднуються між собою за допомогою: а) інтонації переліку або протиставлення і сполучників; б) тільки інтонації.
Наприклад:
Однорідними можуть бути головні і другорядні члени речення. Однорідні підмети залежать від присудка, однорідні присудки — від підмета. Другорядні однорідні члени речення залежать від головних членів або інших другорядних.
3. Виконай тренувальні вправи
Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Спишіть текст, розставляючи розділові знаки
       Благословенним і чарівним уважається той край де барвінок росте. А росте він у Карпатах лісостепу Західному Поліссі переважно в дубових та дубово-грабових лісах.
       Прекрасна осяйна це рослина. Вічнозелений чагарничок на постійно ввійшов у побут звичаї та обряди нашого народу. Коли розливалися весняні води дівчата на Україні починали співати веснянки. Наставала радісна бентежна пора оновлення в природі воскресіння зелен-квіту пробудження нових почуттів у людських серцях надій і сподівань. І серед пісень цієї пори — чимало про барвінок.
     Рослина ця не тільки декоративна пісенна а й цілюща. Згадки про її лікарські властивості сягають сивої давнини. Барвінок був відомий античним лікарям.
4. Підкресліть усі члени 1 та 2 речень.

5. Вивчіть правила п.14,15,  виконайте вправи 121, 125.


06-12 лютого 2018 р.
Діти! Виконайте завдання на правила вживання апострофа. Виконані завдання пришліть, будь ласка, на мою електронну пошту за посиланням:  nlakoza69@gmail.com
На роботі напишіть своє прізвище та ім’я.

1.     Повтори правила в підручнику на с. 130.
2.     У  слова замість крапок постав, де потрібно, апостроф.
В..язка, В..язьма, чер..вяк, дзв..якнути, зв..язувати, цв..ях, св..ято, б..юро, хлоп..я, бар..єр, Р..єпін, бур..ян, бур..як, Примор..я, мор..я, кур..єр, сер..йозний, узгір..я, пам..ять, Робесп..єр, моркв..яний, м..ясний.

3.      Запиши спочатку слова з апострофом, а потім без апострофа.
З..явитися, повір…я, прислів..я,  пов…язаний,  дз…юрчати, цв…ях, сер…йозно, кур…йозний,  обов…язок,  торф…яний,  ім…я,  возз…єднання, мавп…ячий, від…іменний, лл…ється, рум…яний, жаб…ячий, жираф…ячий, св….ятковий, різдв…яний, реп…ях, тьм…яний.

4.     Від поданих слів утворіть дієслова із префіксами об-, від-, роз-, під-, з-: Їхати, єднати, їсти, юрба, ятрити.

5.      Від поданих слів утворіть прикметники.
Морква, олово, торф, дрова, риба, Різдво, дерево, трава, кров, мавпа, камінь.

6. Поставте на місці крапок, де треба, апостроф і потрібні літери.
1. У небі хмарки білосніжні, лекі, ніби пір..я, роси на травах — погоди хорошої знак, птах, що пінявся з долини й летить до узгір..я. Може, то лебідь піднявся, а може, — літак. 2. Ніколи я не знав, як тяко жить без солов..я, що в пісні аж трем­тить тільцем своїм маленким і гар..ячим. 3. Щасливий воїн, що в ім..я миру свою підносить бойову сокиру. 4. Був я в Сосниці не­давно, у тому В..юнищі зеленім, у тій селянскій щедрій хаті, де Довженко народивсь. 5. Білий  місяц, чорним перевитий, хмари за вікном у небі в..ются. 6. Ж..ве сім..я  в..лика і єдина! 7. Наша дружба — наша воля, не темниці-кам..яниці (З тв. М. Рильського).

31.01.- 12.02.2018 р.
Діти!  Ми готуємося до написання  контрольної роботи  з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

І. Повторіть правила & 32-36.
ІІ. Виконайте тестові  завдання. Запишіть відповіді в зошити

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відпо­віді.
1.  У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?
А Шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;
Б випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;
В влас..ний, парламен..ський, учас..ник, шіс..сот.
2.  У якому рядку всі слова записано правильно?
А Росхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний;
Б безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований;
В сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.
3.  У якому рядку порушено чергування у-в, і-й?
А Земля й небо; пішла у школу; У Ялті проходить зустріч.
Б батько і син; поїхали у Львів; зайшла в клас;
В прочитала у творі, зрозуміти й опрацювати; В Одесі заморозки.
4.  У якому з рядків усі слова пишемо без знака м’якшення?
А Він..ця, радіс..тю, рибал..чин, вил..є, розкіш.., пят..сот;
Б сіл..ю, пишеш.., учител...ці, Уман..щина,  спіл..нота;
В нян..ці, зустрічаєш..ся, піс..ня, віс..тю, шіст..сот.
5.  У якому рядку всі слова пишемо з апострофом?
А Лук..янець, зв..язківець, мавп..ячий, зор..яний;
Б  матір..ю, від..їздом, розм..якшити, дит..ясла;
В  з..явитися, дух..мяний, торф..яний, об..єднатися.
6.  У якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголос­них?
А Облич..я, безвин..о, жит..я, радіст..ю, спів..ітчизник;
Б  закон..ий, від..іл, військ..омат, письмен..ик;
В  священ..ик,  Ган..а, збіж..я, сторіч..я, л..ється.
7.  У якому рядку всі ненаголошені приголосні можна перевірити наголосом?
А Березень, бриніти, вітер, ожеледь;
Б  широкий, темніти, великий, криве;
В  земля, дерево, розумний, весло.
8.  Запишіть слова фонетичною транскрипцією: пів’яблука, священик.
►  Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позна­чений цифрою.
9. Установіть відповідність між словом та його характеристикою:
1   Знак м’якшення не пишемо після літер:
2   Знак м’якшення пишемо після літер:
3   Апостроф ставимо перед я, ю, є, ї після літер:
4.  Лише пом’якшеними бувають літери:
А  б, п, м, в, ф, р
Б   б, п, м, в, ф, ж, ч, ш, щ, г, к, x
В   д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш
Г   д, т, з, с, ц, л, н, дз
Д   г, к, x, ж, ч, ш, б, п, м, в, ф

Немає коментарів:

Дописати коментар