Для Насті

23.10.2020

Додаток 1

до листа Сумського ОІППО

                                                            22.10.2020 №559/11-10

ГРАФІК

проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році 

№ з∕п

Назва олімпіади

Дата проведення

1

Українська мова та література

01.11.2020

2

Трудове навчання

07.11.2020

3

Історія

08.11.2020

4

Англійська мова

14.11.2020

5

Біологія

15.11.2020

6

Інформатика

21.11.2020

7

Російська мова та література

22.11.2020

8

Географія

28.11.2020

9

Німецька мова

29.11.2020

(09.00)

10

Французька мова

29.11.2020

(13.00)

11

Правознавство

05.12.2020

12

Фізика

06.12.2020

13

Математика

12.12.2020

(09.00)

14

Екологія

12.12.2020

(13.00)

15

Хімія

13.12.2020

16

Інформаційні технології

19.12.2020

17

Економіка

20.12.2020

18

Астрономія

20.12.2020

(13.00)

Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2020-2021 навчальному році

 Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури  у 2020-2021 навчальному році

 У 2020-2021 навчальному році ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад буде проведено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України. Рекомендуємо забезпечити проведення ІІ етапу з дотриманням законодавства України в частині запобігання  поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (згідно з поділом на зелену, жовту, помаранчеву, червону зони) в очному або дистанційному форматі.

Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури  в дистанційному форматі

У разі дистанційного формату – учасники ІІ етапу олімпіади виконують завдання віддалено, у закладах загальної середньої освіти, де вони навчаються.
За 30 хвилин до початку олімпіади уповноважена особа отримує завдання для всіх класів. Організаційний комітет ІІ етапу має забезпечити відеозв’язок (відеоспостереження) за умовами проведення: відсутність сторонніх осіб, самостійність виконання учнем завдань.
У разі виникнення питань у процесі виконання завдань учасник має це запитання оголосити голові журі (експерту) за допомогою відеозв’язку. Після завершення олімпіади член робочої групи для кожної роботи створює власний PDF-файл, заповнює Google форму, сканує роботи і надсилає до організаційного комітету. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б дешифруванню. 

У ІІ етапі (очний, дистанційний формат) Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів. Час роботи над олімпіадними завданнями для учнів 7 класів – 3 астрономічні години, для учнів 8-11 класів – 4 астрономічні години.

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні опанували до терміну проведення олімпіади, відповідно до чинних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти, ураховуючи програми для поглибленого вивчення у 8-9 класах та програми для профільного вивчення в 10-11 класах.

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні.

Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, то обов’язково буде забезпечена різноплановість завдань, що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.

Завдання з української мови вибудовуватимуться в такому форматі: творча робота (есе, твір-роздум), синтаксичний аналіз речення (7-11 класи), вибір нормативної форми, редагування речень, правильне наголошування слів тощо.

Звертаємо увагу, що завдання з української літератури для кожного класу мають спільну структуру: відповіді на бліц-запитання, запитання з теорії літератури, складання паспорта твору – для 8-11 класів.

Завдання вимагають ксерокопіювання з розрахунку:

7, 8, 10 класи –  2 сторінки (формату А-4) на учня;

9, 11 класи –  3 сторінки (формату А-4) на учня.

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо) та мобільними пристроями.

 Критерії оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2020-2021 навчальному році

 Оцінювання результатів виконання завдань здійснюється за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях. Творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.

Критерії оцінювання есе подані в листі Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році».

 Завдання та рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2020-2021 навчальному році 

1. Виявити філологічно обдарованих дітей, спланувати та проводити роботу з ними, ураховуючи нахили, здібності та зацікавленості. Особливу увагу слід приділити роботі з тими дітьми, які вже мають певні досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури й різноманітних конкурсах з української мови та літератури, – цілеспрямовано готувати їх до участі у відповідних змаганнях.

2. Спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення навичок учителів української мови та літератури здійснення художньо-ідейного, герменевтичного аналізу тексту та методики створення учнями есе, паспорта твору, образу тощо.

3. Організувати обмін досвідом на районному (міському) рівні, рівні ОТГ з питань роботи з філологічно обдарованими учнями.

4. Налагодити співпрацю з науковими співробітниками закладів вищої освіти (за можливості).

5. До складу журі ІІ етапу олімпіади включати найдосвідченіших фахівців, які б змогли об’єктивно підходити до визначення переможців, а відповідно якісніше формувати учнівські команди для участі
в ІІІ (обласному) етапі.

6. Учителям закладів загальної середньої освіти у процесі підготовки учнів до участі в олімпіади:

– особливу увагу приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначенню лексичного та граматичного значення загальновживаних слів; вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів, синтаксичному розбору речень і словосполучень.

– приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу художнього твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання: необхідно відійти від ідеологічного чи соціально заанганжованого прочитання-аналізу художнього твору.

     використовувати можливості міжпредметних зв’язків (історія, світова література, образотворче мистецтво, музика, географія тощо), освітніх електронних ресурсів.

З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіади рекомендуємо під час цього процесу використовувати навчально-методичну літературу, рекомендовану листом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020
№ 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством  
освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020-

2021 навчальному році», інформаційно-аналітичні бюлетені Сумського ОІППО та мовно-літературні сайти:

1. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського. веб-сайт.
URL: http://www.nbuv.gov.ua.

2. Бібліотека української поезії. веб-сайт. URL: http://poetry.uazone.net.

3. UkrLib. веб-сайт. URL: http://ukrlib.com.ua.

4. Українське ділове мовлення. веб-сайт. URL: https://www.dilovamova.com/.

5. Мова – ДНК нації. веб-сайт. URL: https://ukr-mova.in.ua/.

6. Український лінгвістичний портал. веб-сайт. URL: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/.

24.10.2020  Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівськоїолімпіади з історії у 2020-2021 навчальному році

  Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії  у 2020-2021 навчальному році

У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 рекомендуємо забезпечити проведення ІІ етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії в очному або дистанційному форматі (відповідно до поділу на зони зелену, жовту, помаранчеву, червону).

 Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії в дистанційному форматі

У разі проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у дистанційному форматі учаснику необхідно пройти реєстрацію на сайті відділу (управління) освіти міста (району), об’єднаної територіальної громади та заповнити реєстраційну картку розроблену організаторами. Учасник олімпіади несе персональну відповідальність за достовірність інформації, зазначених реєстраційних даних у реєстраційній формі. При реєстрації учасник отримує на вказану адресу електронної пошти повідомлення про те, що він зареєстрований, а також інші інформаційні повідомлення (дата та час проведення олімпіади).
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади за необхідності проводиться на платформі Zoom (відеоконференція – відеозапис виконання роботи учасника), Google meet, відповідно графіку проведення олімпіад.

Організаційний комітет ІІ етапу олімпіади має забезпечити відеозв’язок (відеоспостереження) за умовами проведення: не допущення сторонніх осіб, самостійність виконання учнем завдань. За 20 хвилин до початку ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії уповноважені особи отримають завдання олімпіади та надсилають на електронні адреси учасників.

 Після завершення олімпіади член робочої групи для кожної роботи учасника створює власний PDF-файл, заповнює Google-форму, сканує роботи та надсилає до організаційного комітету. У разі виникнення питання, у процесі виконання завдань, учасник має оголосити це запитання голові журі або експерту у форматі відеозв’язку або написати повідомлення у чаті адміністратору (організатору відеоконференції).

 Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії в очному  форматі

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіаді з історії беруть участь учні  8-11 класів закладів загальної середньої освіти. Час роботи над олімпіадними завданнями – 4 астрономічні години. Комплект олімпіадних завдань охоплює матеріал з різних розділів історії  України та Всесвітньої історії за попередні роки навчання та теми, які учні повинні опанувати відповідно до чинних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти. Олімпіадні завдання розроблені з урахуванням змісту та структури завдань, що пропонуються на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

Завдання з олімпіади по історії спрямовані на розуміння учнями низки визначальних історичних подій, явищ, процесів; на сформованість в учнів предметних компетентностей (хронологічної, просторової, інформаційної, мовленнєвої, логічної та аксеологічної). До комплекту можуть будуть включені завдання, пов’язані з історією регіону, де проходитиме IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, з дотриманням обов’язкової умови: ці завдання відображатимуть факти, події, явища, що мають загальноукраїнське значення або ж розглядаються у загальноукраїнському контексті.

         Разом із тим, завдання будуть спрямовані на роботу з візуальними джерелами, порівняння (указати спільні та відмінні ознаки діяльності, розвитку культури, соціального устрою, політичних рухів тощо), співставлення, обґрунтування власного ставлення учня, його позиції, оцінки щодо історичної події, явища, діяча (визначати роль особистості в історії), уміння визначати провідні тенденції історичного процесу.

Звертаємо увагу, що готуючись до виконання завдань «Робота з понятійним апаратом» слід пам’ятати, що поняття потребують конкретного визначення, не можуть починатися словами «це коли», «відповідно до», «схоже на» тощо. Необхідно добирати узагальнюючі чи визначальні іменники, після чого складати опис поняття.

Завдання вимагають ксерокопіювання на кожного учня з розрахунку              3-4 аркуші (формату А-4). Зошити для виконання олімпіадних завдань готує міський (районний) відділ освіти, відділ освіти об’єднаної територіальної громади. На кожній сторінці у верхньому лівому куту зошита необхідно поставити штамп відповідних відділів освіти міст (районів), об’єднаних територіальних громад.

Під час виконання завдань учням не дозволяється використовувати словники, підручники, навчальні посібники, карти тощо. Проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії в очному форматі здійснюється у звичайному режимі відповідно графіка проведення олімпіадних змагань.

 Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2020-2021 навчальному році

Оцінювання олімпіадних завдань здійснюється балами, указаними безпосередньо в завданнях. Критерії оцінювання олімпіадних робіт розробляються членами журі після оприлюднення завдань.

Перевірку й оцінювання робіт фахове журі здійснює у день проведення олімпіади:

     члени журі в олімпіадних роботах ставлять кількість балів за кожне завдання, підраховують загальну кількість балів і записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі записує своє прізвище та ставить підпис;

     для забезпечення прозорості й об’єктивності перевірку робіт необхідно організувати так, щоб кожен член журі перевіряв одне питання у всіх роботах на паралелі.

           Під час оцінювання завдань з історії враховується:

уміння давати історичну характеристику видатним діячам;

уміння встановлювати послідовність та синхронність історичних подій вітчизняної та всесвітньої історії;

використання карти як джерела інформації при характеристиці історичних подій, явищ, процесів;

аналіз джерел історичної інформації;

уміння порівнювати, пояснювати, узагальнювати та критично оцінювати факти та діяльність осіб, спираючись на набуті знання;

розуміння історичних процесів;

уміння висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси;

робити висновки тощо.

 

Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів  до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2020-2021 навчальному році

На окрему увагу заслуговують завдання, що перевіряють уміння працювати з історичною картою  (уміння локалізувати – знаходити, показувати й описувати історичні факти (події, явища, процеси) та історико-географічні об’єкти на карті.

При виконанні завдань творчого плану радимо починати з характеристики відповідної епохи (указавши хронологічні межі, особливості розвитку, найголовніші події). Якщо питання стосується історичного діяча, складіть його історичний портрет, визначить наскільки його погляди, діяльність відповідали епосі, зробіть висновки. Обов’язково свої відповіді аргументуйте добираючи аргументи.

Пам’ятка учасникам олімпіади з історії щодо виконання олімпіадних завдань.

Перш ніж почати виконувати роботу  уважно прочитайте всі завдання та зважте свої знання щодо них. Починайте з виконання тих завдань, які ви знаєте найкраще. Пам’ятайте, що відсутність відповіді – це 0 балів, а наявність навіть недосконалої відповіді може принести певні бали. Ваша відповідь має бути аргументованою (насиченою іменами, датами, подіями, історичною термінологією), але не переобтяженою тими речами, які жодним чином не стосуються суті питання. Залишайте між відповідями на запитання кілька вільних рядків. Це візуально відділить одну відповідь від іншої та зробить роботу акуратнішою та легшою для сприйняття, а також дасть змогу дописати вам, у разі потреби, доповнення до відповіді.

Не робіть на роботі жодних позначок, за допомогою яких можна ідентифікувати зашифровану роботу – це підстава для вашої дискваліфікації.

За необхідності користуйтеся чернеткою, яка необхідна для:

– складання та запису плану відповіді;

– виконання завдань, пов’язаних із визначенням понять – визначення краще спочатку записати на чернетці, відшліфувати його, і лише потім переносити у роботу, хронології тощо.

         З метою якісної підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2020-2021 навчальному році рекомендуємо використовувати:

         інформаційно-аналітичні бюлетені «Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії» Сумського ОІППО (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 н.р.)

Інтернет сайти

Інститут історії України. веб-сайт. URL:  http://history.org.ua/uk

Історична правда. веб-сайт. URL: https://www.istpravda.com.ua/

Український інститут національної пам’яті. веб-сайт. URL: https://uinp.gov.ua/


25.10.2020

Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови у 2020-2021 навчальному році

Рекомендуємо забезпечити проведення ІІ етапу з дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 (згідно з поділом на зелену, жовту, помаранчеву, червону зони) з дотриманням протиепідемічних заходів.

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови беруть участь учні 8-11 класів, які стали переможцями І етапу. За бажанням учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів старших класів (порівняно з класом навчання).

Змагання проводяться у три тури: перший – аудіювання, другий – визначення рівня усної мовленнєвої компетентності, третій – творча письмова робота.

Перший тур     Аудіювання

     Таблиця 1 – Регламент проведення:

№ з/п

Періоди туру

Тривалість (хвилини)

1

2

3

1.

Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.

10

1

2

3

2.

Привітання від членів журі, психологічне настроювання учасників, коротке нагадування про регламент та процедурні питання.

10

3.

Перевірка акустичної комфортності, сприйняття звучання контрольного аудіо запису або голосу члена журі, який буде читати текст.

5

4.

Аудіювання тексту (з голосу вчителя) та виконання завдань:

а) інструкція до першої частини тесту;

б) ознайомлення з першою частиною тесту;

в) перше пред’явлення тексту;

г) виконання завдань першої половини тесту;

д) інструкція до другої частини тесту;

є) ознайомлення з другою частиною тесту;

ж) друге пред’явлення тексту;

з) виконання завдань другої половини тесту.

31

5.

Збирання робіт учасників

4

 

Разом          

60

           Вимоги до аудіо тексту та особливостей завдань.

Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Текст пред’являється двічі з голосу вчителя. Після першого  прослуховування учасники виконують завдання першої частини тесту. Завдання складаються з
10 тверджень. Учасник у бланку для відповідей замальовує відповідний знак
(+ або –).

Після другого прослуховування учасник виконує завдання другої частини тесту – запитання та чотири варіанти відповіді, позначені латинськими буквами А, В, С або D. Обсяг – 10 запитань.

Виконуючи цю частину тесту учасник відмічає ту літеру (А, В, С
або D), під якою стоїть, на його думку, варіант правильної відповіді.

Користуватись словниками або іншою довідковою літературою не дозволяється. Тестові завдання роздаються учасникам на початку туру і збираються лише після виконання завдань другої частини тесту. Користуватись ними під час звучання (читання) тексту дозволяється.

За кожне правильно виконане завдання надається 2 бали. Максимальна оцінка за тур – 40 балів. За виправлення знімається 50% балів від загально виконаного завдання. 

Другий тур

Визначення рівня мовленнєвої компетентності

 Таблиця  2 – Регламент проведення:

№ з/п

Періоди туру

Тривалість (хвилини)

1

2

3

1.

Організаційний період. До відповіді запрошується один учасник, який обирає тему-ситуацію. Ідентифікація учасника.

1

1

2

3

2.

Підготовка до відповіді.

1

3.

Відповідь учня: монологічне висловлювання, виклад фактичного матеріалу, участь у співбесіді на обрану тему (у тому числі ініціативне говоріння, постановка запитань до членів журі, адекватне реагування на їхні запитання, відстоювання своєї позиції, думки, аргументування тощо)

5

4.

Оцінювання відповіді членами журі.

3

 

Разом          

10

Вимоги до визначення рівня мовленнєвої компетентності.

Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними, конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично та граматично оформленими. Після завершеного монологічного висловлювання учень бере участь у співбесіді з членами журі, обсяг якої орієнтовно до 10 реплік (по 5 з боку журі та учасника олімпіади).

Користування двомовними словниками під час підготовки й відповіді не дозволяється.

Обсяг монологічного висловлювання:

8 клас  – не менше 12 речень.

9 клас  – не менше 15 речень.

10 клас – не менше 18 речень.

11 клас – не менше 20 речень.

 Критерії оцінювання.

І.  Повнота розкриття теми (від 1 до 3 балів).

ІІ. Комунікативна спрямованість (від 1 до 3 балів).

ІІІ. Інформаційна значимість (від 0 до 2 балів).

ІV. Лінгвістична компетенція (від 4 до 20 балів).

V. Заохочувальний бал (вибірково від 1 до 2 балів).

         Загальна сума балів: від 6 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

Третій тур  Творча письмова робота

Таблиця  3 – Регламент проведення:

№ з/п

Періоди туру

Тривалість (хвилини)

1

2

3

1.

Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.

10

2.

Виконання завдань туру:

а) вибір учасниками проблемної теми/ситуації;

б) обміркування проблеми;

в) написання розгорнутої відповіді з коментарем, міркуваннями, аналізом, оцінкою та прикладами.

45

1

2

3

3.

Попередження про завершення роботи.

1

4.

Збирання робіт.

4

 

Разом          

60

  Вимоги до процедури проведення творчої письмової роботи.

Під час 30-хвилинної перерви учні мають вийти із приміщення.

Учням пропонується завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із власного досвіду та рівня писемної мовленнєвої компетенції. Вони зорієнтовані на зону інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої та громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Учням кожного класу пропонуються дві проблемні ситуації. Обираючи одну, вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи (не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.

Користуватись двомовними словниками не дозволяється.

Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється.

  Обсяг письмової роботи:

8 клас  – не менше 15 речень.

9 клас  – не менше 18 речень.

10 клас – не менше 20 речень.

11 клас – не менше 20 речень.

 Критерії оцінювання.

І. Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів).

ІІ. Зовнішній вигляд і структура (від 0 до 2 балів).

ІІІ. Повнота розкриття змісту (від 0 до 6 балів).

ІV. Лексична насиченість (від 2 до 8 балів).

V. Рівень розвитку граматичної компетенції (від 0 до 10 балів).

VІ. Заохочувальний бал (0-2 бали).

Загальна сума балів: від 2 до 30 у відповідності до критеріїв, які наведені вище.

Завдання до першого (аудіювання) та до третього (творча письмова робота) турів потрібно роздрукувати із розрахунку 4 аркуші формату А4 на кожного учасника.

Теми творчої письмової роботи можна прописати на дошці.

Наголошуємо, що оргкомітетам необхідно забезпечити однакові умови для виконання учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при перевірці виконання робіт, згідно з критеріями оцінювання.

Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови в дистанційному форматі

У випадку організації та проведення олімпіади з англійської мови в дистанційному форматі, рекомендуємо надсилати завдання на особисті електронні адреси учасникам, які попередньо повинні зареєструватися за  формою, розробленою організаторами. У формі зазначити:

     прізвище, ім’я та по-батькові учасника олімпіади;

     повну назву закладу освіти, у якому навчається учень;

     клас навчання та клас, за який буде виконувати завдання;

     електронну адресу, на яку надсилати завдання;

     прізвище, ім’я та по-батькові вчителя, який готував учня (ученицю) до олімпіади.

Для визначення рівня усної мовленнєвої компетенції в дистанційному режимі можна скористатися Skype, Zoom, який надає відео зв’язок, обмін екраном та запис. Платформа Google Клас дає можливість вчителям швидко встановлювати зворотний зв’язок, легко спілкуватися з усім класом для надання інструкцій та пред’явлення тексту з аудіювання та з кожним учнем окремо при визначенні рівня мовленнєвої компетентності.

Виконання завдань з аудіювання та творчої письмової роботи має відбуватися в синхронному режимі, тривалістю 2 години 40 хвилин (більше на 40 хвилин у порівнянні з очним форматом, у тому числі на оформлення роботи). На визначення рівня усної мовленнєвої компетентності відводиться
по 10 хвилин на кожного учня.

По завершенню часу виконання завдань, учасник протягом
10 хвилин повинен надіслати виконану роботу на електронну адресу  оргкомітету (відповідальному за проведення олімпіади).

Рекомендуємо тестові завдання з аудіювання та творчу письмову роботи фотографувати  (кожна сторінка фотографується окремо та нумерується) та конвертувати в PDF-файл на сайті https://png2pdf.com. Виконане завдання надсилається одним листом з указаною темою листа («Олімпіада з англійської мови. ПІБ учасника. Клас»). Для виконання вищезгаданих технічних та організаційних дій, рекомендуємо напередодні провести інструктаж з учнями.

Відповідальна особа організаційного комітету отримує завдання учасників, шифрує роботи та передає голові журі.

Критерії оцінювання завдань  в очному та дистанційному форматі проведення ідентичні.

 Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови в очному форматі

У разі проведення олімпіади в очному форматі, відповідальним у районі (місті, ОТГ) необхідно забезпечити належні умови її проведення:

– визначити потреби та вжити заходів щодо забезпечення закладу загальної середньої освіти дезінфікуючими, миючими, антисептичними засобами, захисними масками, термометрами;

забезпечити підготовку навчальних приміщень до проведення олімпіади з урахуванням протиепідемічних та профілактичних заходів;

– створити умови для уникнення ризику інфікування;

– створити умови для соціального дистанціювання.

До місця проведення олімпіади учні повинні прибути в супроводі керівника команди, маючи при собі:

– індивідуальні засоби захисту;

– згоду батьків (одного з батьків) або законних представників на дозвіл участі дитини в ІІ етапі олімпіади.

Наголошуємо, що оргкомітети та журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови не мають права змінювати (повністю або частково) завдання, оприлюднювати їх зміст раніше, ніж це визначено графіком, умовами проведення олімпіади.

Звертаємо увагу, що учасники виконують роботу на аркушах, які заздалегідь потрібно підготувати оргкомітетом та поставити на них штамп  закладу освіти, у якому проводиться олімпіада (на чернетках також).

Перед початком олімпіади рекомендуємо  провести інструктаж для учнів щодо вимог оформлення роботи, терміну її виконання та правил поведінки під час олімпіади (заборонено спілкування між учасниками олімпіади, користування мобільним телефоном, використання цифрових пристроїв).

Учасники олімпіади повинні сидіти за партами по одному.

Змагання проводяться у три тури:

перший – аудіювання;

другий – визначення рівня усної мовленнєвої компетентності;

третій – творча письмова робота.

Загальний час, відведений на виконання аудіювання становить
60 хвилин, на говоріння – 10 хвилин на кожного учасника. На виконання творчої письмової роботи відводиться 60 хвилин.

Комплект завдань для учнів 8-11 класу складається з 3 завдань (аудіювання, письмо, говоріння).

Критерії оцінювання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з англійської мови

Максимальна кількість балів за  роботу з англійської мови становить: для учнів 8-11 класів – 100 балів,  із них: тести з аудіювання оцінюються в 40 балів
(20 тестів по 2 бали).  Максимальна кількість балів за
рівень усної мовленнєвої компетентності та творчу письмову роботу по 30 балів.

 Завдання та рекомендації щодо підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 

Виконання завдань з англійської мови потребує не тільки досконалого володіння програмовим матеріалом в обсязі підручника, а й практичного опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування трьома видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння та письма в типових ситуаціях, оскільки олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді.

 Список рекомендованих літератури джерел для підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 

1.       Адаптивне тестування у вивченні англійської мови. веб сайт: URL: https://tinyurl.com/y7vn7g66

2.       Граматичний практикум. веб-сайт. URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar

3.       Завдання для підготовки до олімпіади. веб-сайт. URL: http://naurok.com.ua/zavdannya-dlya-pidhotovri-do-olimpiadi-52751.html    

4.       Колекція ресурсів для розвитку мовленнєвих умінь. веб-сайт. URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills

5.       Лексичний практикум. веб-сайт. URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary

6.       Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків,     формувальне оцінювання. веб-сайт. URL: https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room

7.       Osadcha, N. (2016). The exercises for forming socio-cultural competence to high school students, while teaching them reading authentic poetry at the lessons of country study. Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (12). Retrieved from. URL: http://sp-sciences.io.ua/s2596459/osadcha_nadiia_2016.

8.       Оцінювання: активності, які допомагають учням продемонструвати те, що вони знають. веб-сайт. URL: https://tinyurl.com/y7fnqnek

9.       Оцінювання глобальних умінь. веб сайт: URL: https://tinyurl.com/y74fcmzz

10.  Підготовка і проведення олімпіад з іноземної мови в старших класах середньої загальноосвітньої школи. веб-сайт. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_3/Snichuk.pdf

11.  Першукова О. О. (2004). Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в контексті діалогу культур. Іноземні мови в навчальних закладах, 3, 116-122.

12.  Підготовка до олімпіади. веб-сайт. URL: http://kurilenko-eng.at.ua/load/olimpiady/7      Завдання ІІ. 
БРЕЙН – РИНГ «ВШАНУЙМО ПАМ’ЯТЬ КОБЗАРЯ»

І тур
ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ ШЕВЧЕНКО

1. Який художній засіб використано в наведеному уривку?
В Путивлі-граді вранці-рано
Співає, плаче Ярославна...
«Полечу, — каже, — зигзицею,
Тією чайкою-вдовицею,
Та понад Доном полечу,
Рукав бобровий омочу
В ріці Каялі.
(Приховане порівняння — в орудному відмінку)
2.   Який художній засіб використано в такому уривку?
Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині —
Однаковісінько мені. ( Повтор, кільце) 
3.   Який засіб творення комічного виділено в цьому уривкові?
За богами — панства, панства
В серебрі та златі!
Мов кабани годовані 
Пикаті, пузаті!..
Аж потіють та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять: хоч маленьку.
Хоч півдулі, аби тільки
Під самую пику. (Сарказм)
4.   Згідно зі словами Шевченка, той, хто бачив цю людину хоча б здалеку, той бачив пекло в найгидкішому торжестві. Про кого з рідні міг так писати поет?  (Про мачуху)
5.   За висловом Карла Брюллова, це була «найбільша свиня в торжковських туфлях», але завдяки Шевченку ця особа ввійшла в історію, а сам Брюллов заплатив їй чималу суму. Назвіть прізвище цієї особи.  (Павло Епгельгардт)
6.    Один з віршів Шевченко присвятив видатному діячеві української культури. У ньому є такі слова:
Не заревуть в Україні
Вольнії гармати,
 Не заріже батько сина
Своєї дитини,
За честь, славу, за братерство,
За волю України.
Кому присвячені ці рядки? (Миколі Гоголю)
9.   До кого поет, художник, драматург Шевченко ставив такі вимоги: «Тільки українка, не панського роду, сирота і наймичка»?  (До дружини)
10.   Перу та пензлю Шевченка належать такі літературні твори, як «Дорошенко», «Никита Гайдай», «Слепая красавица» та картини «Група сплячих жебраків», «Панна сотниківна». Що об'єднує ці літературні та мистецькі твори?
(Не дійшли до нашого часу)
11.   Він першим перекладав Біблію українською мовою, створив перший в Україні фонетичний правопис, написав перший україномов­ний історичний роман і, можливо, був єдиним, в кого Шевченко був боярином на весіллі. Про кого йде мова?
(Пантелеймон Куліш)
12.  Назвіть історичні неточності, зроблені Шевченком у поемі «Гайдамаки».
(Реальний Ґонта не вбивав дітей; повстання почалося не в серп­ні, а наприкінці травня 1768 р., і тривало не рік, а півтора місяця; замучено титаря у Млієві, а не у Вільшані, і було це не влітку, а взимку.)
13.   У першому рядку цього вірша поет називає вченого, що від­крив закон, згідно з яким можна визначити об'єм неправильного тіла, та іншого вченого, що заявив: «А все-таки вона крутиться». Хто ж згадується в цьому вірші? ( Архімед і Галілей)
14.   Що стало безпосереднім поштовхом до написання поеми «Кав­каз»?
(Звістка про загибель у бою з горянами поетового друга Якова де Бальмена)
15.    Цей список розпочато в 1962 р. і щорічно поповнюється. До нього потрапили   П. Тичина, О. Гончар, П. Загребельний, В. Сосюра, Г. Тютюнник, М. Бажан, А. Малишко, В. Симоненко, І. Драч, Д. Павличко та інші. Що це за список?
(Лауреати літературної Національної (раніше Державної) премії імені Т. Шевченка.)

II ТУР
ХТО ШВИДШЕ?
1.  Членом якого братства був Шевченко? (Кирило-Мефодіївського)
2.  Скількома мовами перекладений «Заповіт»? (Стома)
3.  Пан, у якого Шевченко служив козачком. (Енгельгардт)
4.  Ким був до початку постання Ярема з поеми «Гайдамаки»? (Наймитом)
5.  Кобзар, якому Шевченко надіслав збірку «Кобзар» з дарчим над­писом.
(Остап Вересай)
6.  Річка, біля якої похований поет. (Дніпро)
7.   Російський художник, у якого вчився Шевченко (Карл Брюллов)
8Продовжіть рядки:
...І на оновленій землі...( Врага не буде...)
9.  Де було написано «Заповіт»? (У Переяславі)
10. У якому році Шевченко «пас ягнята за селом»? (1814 + 13 = 1827р.)
11. Прізвище Яреми з поеми «Гайдамаки». (Галайда)
12.   Ім'я дівчини, подруги дитячих літ Тараса. (Оксана)
13.   Попередня назва Тарасової гори. (Чернеча)
14.  Село, у якому провів дитинство Шевченко. (Кирилівка)
15.  Дата перепоховання Шевченка. (22 травня 1861 року)
16. Ім'я сестри, яка була для Тараса другою матір'ю. (Катерина)
17.  Скільки творів увійшло до першого «Кобзаря»? (Вісім)
18. Скільки років перебував Шевченко на засланні? (Десять)
19. Перший твір Шевченка на історичну тематику. (Поема «Іван Підкова»)
20. Майстер живописних справ, у якого навчався Шевченко. (В. Ширяєв)
21.  Найвідоміший драматичний твір Шевченка. ("Назар Стодоля")
22.  Рік першого  видання «Кобзаря»(1840)
23.  Звання Шевченка після закінчення Академії мистецтв. (Вільний художник))
24.   Псевдонім Шевченка. (Дармограй)
25.   Час другої поїздки Шевченка в Україну. (Серпень 1845р.)
26.  Кому присвячена поема «Катерина»? (Василю Жуковському)
27.  Дата першого арешту Шевченка. (15 квітня 1847р.)
28. Скільки дітей було в сім’ї Т. Шевченка? ( 6 )
29. Які книги були для Шевченка святими? ( Біблія, тв. Сковороди)
30. Хто є оповідачем у поемі «Сон»? ( автор)
31. Чим знаменитий для Шевченка 1840р? ( «Заповіт»)
32. Хто вчив у дитинстві Тараса? ( дяк)
33. Літературний псевдонім Шевченка ( Кобзар )
34.  Скільки мов знав Шевченко? ( 5 )
35. В якому творі Шевченко застерігав дівчат від легковажності? (« Катерина»)
36.  «Реве та стогне Дніпр широкий..» - з якого твору ці рядки? ( «Причинна»)
37. На якій грошовій купюрі зображено портрет Шевченка? (100грн.)
III тур
ЖИТТЯ ШЕВЧЕНКА
1.   Був період, коли Шевченко більше двох місяців проплавав на шхуні «Костянтин». Яким морем ходила ця шхуна, хоча, взагалі, це і не море? (Аральське море)
2.   На похороні Шевченка в Петербурзі промови читалися трьома мовами. Якими саме?
(Українською, російською, польською)
3.   Що подарувала на згадку Шевченкові Варвара Рєпніна? (Біблію)
4.  Хто з діячів культури познайомився з Шевченком у Літньому саду і ввів його у мистецьке середовище Петербурга? (Іван Сошенко)
ТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА
1. Що зобразив Шевченко на титульній сторінці рукописної збірки «Три літа»?
(Портрет біблійного пророка Єремії, епіграф з його плачу)
2.   Який прийом використовує Шевченко в поемі «Сон» з метою показати панораму життя Російської імперії? (Прийоми сну і подорожі)
3.  Назвіть твір, у якому Т. Шевченком висловлений цей пристрасний заклик:
Борітеся — поборете.
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая.
(поема «Кавказ».)
4.  До якої збірки Т. Шевченка входять твори «Розрита могила». «Наймичка», «Великий льох». «Заповіт»? («Три літа»)
5.  Значна частина поезій Шевченка не мають авторської назви, а ті, що мають, то, як правило, коротку — в 1—2 слова. Але один твір Шевченка має дуже великий авторський заголовок, аж з 17 слів. Що це за твір?
( посланіє «І мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє»)
6. Назвіть однойменні поетичні та малярські твори Шевченка.
(«Тополя», «Утоплена», «Катерина», «Слепая», «Відьма» («Русал­ка»), «Мар 'яна-черниця», «Сліпий» («Невольник»)
ІV ТУР
ПОЕТИЧНИЙ
«Реставрувати» текст, відновивши відсутні слова. 
1.   Садок вишневий ... (коло хати) Хрущі над вишнями гудуть.
2.   Малого сліду ... (не залишу) На нашій славній Україні.
3.   Як у Дніпра ... (веселочка) Воду позичає.
4.   Цвітуть сади, біліють хати,
     А на горі... (стоять палати).
5.   Наша дума, наша ... (пісня) Не вмре, не загине.
6.    Уже покликали ... (до паю) А я собі у бур'яні.
7.   Нема на світі... (України) Немає другого Дніпра.
8.   Та недовго сонце гріло, Недовго ... (молилось).
9.   Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос ... (більш нічого).
10.    Біленькі хати повалялись, Стави ... (бур'яном позаростали).
***
1.   Під ним ... (кінь) вороненький Насилу ступає.
2.   Бо, сліпці, не бачать карих оченят,
      Що тільки лякають ... (молоденьких дівчат).
3.  Співа на могилі, з морем ... (розмовля) На Божеє слово вони б насміялись.
4.   Неначе човен в синім морі, То ... (вирина, то потопа).
5. Чого мені тяжко, чого мені... (нудно) Чого серце плаче, ридає, кричить.
6.   Минають дні... (минає літо) А Україна, знай, горить.
7.   Посадили ... (над козаком) Явір та калину.
8.   З шкурою знімають, бо ... (нічим обуть) Княжат недорослих.
9.... (Сумує), квилить, плаче рано В Путивлі-граді Ярославна.

10. І свій шлях широкий: Той ... (мурує), той руйнує.


Завдання І.
1. Повтори біографію Т.Шевченка.
2. Вивчи 10 цитат із "Кобзаря", які можна використати у творах.
3. Виконай конкурсні завдання. Надішли на мою електронну пошту.Завдання ІІІ (обласного) етапу
V Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
2014/2015 н.р.
9 клас
І. Напишіть творчу роботу на одну із запропонованих тем.
 1.   «І неталан наш, і талан, / Як кажуть люде, все од Бога», – писав Т.Шевченко у
вірші «Меж скалами, неначе злодій …»
Чи можна назвати Тараса Шевченка, на вашу думку, фаталістом? Як поет ставився до своєї долі і долі України? Чи вірите ви у талан?

Завдання: напишіть твір-роздум у публіцистичному стилі.
Дайте заголовок своєму міркуванню.
Ускладніть прості речення однорідними підметами та однорідними присудками (не менше 2 речень). Підкресліть їх як члени речення.
Використайте складносурядні й складнопідрядні речення та речення із прямою мовою (не менше 2 кожного виду). Обведіть кружечками в складносурядних і складнопідрядних реченнях використані сполучники.
Уведіть у речення 3-4 доречних фразеологізми.
Обсяг – до 3 сторінок.

2.    Д.Донцов у праці «Заповіт Шевченка», характеризуючи геніальну постать Тараса, починає свій твір такими словами: «Про Шевченка треба нині не на святах промовляти, а кричати на вуличних перехрестях. Щоб як дзвін тривоги калатало його слово! Ніколи бо не був він такий актуальний, як в наш час. Ніколи не було між нами стільки поглухлих, стільки сліпих...»
                                                                  
Завдання: напишіть новелу, у якій кульмінаційним моментом стане осмислення персонажами твору рядків «Заповіту» Т. Шевченка, що й приведе до несподіваної розвязки. Події новели розгортаються в сучасній Україні.
            Дайте творчій роботі заголовок.
            Дотримуйтесь лаконічності. Використайте діалог.
Ускладніть репліки персонажів риторичними фігурами (звертаннями, питаннями – не менше 2-3). Уведіть у текст по 2-3 приклади оксиморону (оксюморону) і метонімії. Підкресліть у творі риторичні фігури, оксиморон і метонімію прямою лінією.
            Стиль творчої роботи – художній.
            Обсяг – до 3 сторінок.

ІІ. Дайте лаконічні відповіді на запитання «Шевченківського бліцу»:

1.      Як називається картина Т.Шевченка, однойменна з однією з його відомих поем?
2.      Яке звання отримав Тарас Шевченко після закінчення Академії мистецтв?
3.      Цей рік Євген Сверстюк назвав «роком високого сонця України», адже талант Т.Шевченка саме в цей час сягнув найвищого розквіту. Про який рік йдеться?
4.      Напишіть назву альбому офортів, який, за задумом Т.Шевченка, мав вийти в трьох книгах.
5.      Назвіть ім’я і прізвище кобзаря, якому Шевченко надіслав збірку «Кобзар» з дарчим надписом.

 6.  Назвіть прізвище пана, у якого Т.Шевченко служив козачком.
7. У якому році Тарас Шевченко «пас ягнят за селом»?
8. Як називалася сестра Тараса, яка була для нього другою матірю?
9. Напишіть псевдонім Тараса Шевченка.
10. Скільки років перебував Шевченко на засланні?
11. Кого Т.Шевченко називав «Пророче наш! Моя ти доне...»?
 12.      Що подарувала на згадку Шевченкові Варвара Рєпніна?
 13.      Скільки слів налічує повна назва послання «І мертвим, і живим…»?
 14.      Яке звання надала Шевченкові в серпні 1860 року Рада Петербурзької академії мистецтв?
 15.      Як називається твір, написаний Шевченком за 10 днів до смерті?
16.        Хто з діячів культури познайомився з Шевченком у Петербурзі і ввів юнака в мистецьке середовище імперської столиці?
17.        Кому присвячено поему «Кавказ»?
18.        На похороні Т.Шевченка в Петербурзі промови виголошували трьома мовами. Назвіть їх.
19.        Назвіть прізвище письменника, що в другій половині ХХ ст. помер у концтаборі у віці 47 років, а потім посмертно був удостоєний Шевченківської премії.
20.        Був період, коли Шевченко більше двох місяців проплавав на шхуні «Костянтин». Яким же морем ходила ця шхуна, хоча, взагалі, це і не море? 

ІІІ.  Які твори ввійшли до першого видання «Кобзаря»?                          
«Думи мої…», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка»,
 «До Основяненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч».

IV. Кому належать ці слова: «Тарас буде абияким чоловіком: з його буде або щось дуже добре, або велике ледащо»      (батькові поета)

Немає коментарів:

Дописати коментар