7 клас Мова

Дистанційне навчання                  Українська мова                             7 клас 

Травень, 2020

УВАГА!

Дорогі мої семикласники! 
Закінчується 2019-2020 н.р. 
Пропоную вам виконати останні домашні завдання з української мови та літератури. 
З понеділка нових задань НЕ буде! Лише викладу список творів для 8 класу. 
Дуже прошу, виконати завдання + вивчити вірші напам'ять до 22-23.05.2020. 
Дякую за розуміння💖💖💖

18.05.2020
Тема уроку: Правопис часток НЕ і НІ з різними частинами мови. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
Мета уроку: запам'ятати правила написання чаток, навчитися правильно писати частки.

І. Переглянь відеоуроки


ІІ. Опрацюйте матеріал п.49, 50.
ІІІ. Виконайте письмово завдання:
1. Вправа 522 (І, ІІ),  529, 533(І, ІІ), 534(І). 

Виконані  завдання чекаю 18.05.2020 до 16.00

19.05.2020
Тема уроку. Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках
Мета уроку: засвоїти визначення вигука як частини мови, групи вигуків за значенням, правила написання вигуків. Навчитися правильно ставити розділові знаки в реченнях з вигуками. 

І. Перегляньте відеоурок
ІІ. Опрацюйте матеріал підручника п.51.
ІІІ. Виконайте письмово завдання:
1. Вправа 543 (І, ІІ), 545, 549(І,ІІ).
2. Повторити п. 42-51. Готуємося до контрольної роботи. 

Виконані завдання чекаю 19.05.2020 до 16.00


20.05.2020
Тема уроку. Контрольна робота. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук
Мета уроку: перевірити знання семикласників з теми "Службові частини мови. Вигук"
І. Позначте ОДНУ правильну відповідь (по 0,5 б.)

1.  Прийменник ужито в кожному сполученні слів рядка:
 а) викопали навкруги фортеці, знайшов у портфелі, дощ і сніг;
 б) лунає навкруги, грався з ними, чуйний і уважний;
 в) вітер з півночі, помилився через неуважність, бачив коло лісу.

2. Тільки частки записано в рядку:
            а) навіть, нехай, немов, а;             б) хай, не, -сь, лише;
         в) посеред, попід, то, ні;                г)  аби-, де-, чи-,  у.

3.  Сполучник з’єднує частини складного речення у варіанті:
   а) Вечір гаптував небеса і золотом, і сріблом, і янтарем.
   б) Не тільки мотузок, а й терпець рветься.
   в) Великі сині очі з-під чорних вій дивилися пильно й розумно (М. Коц.).
   г) Дзвони грають, бо моя воскресає душа.

4.   У якому рядку всі сполучники складні?
А) Щоб, немов, ніж, якби, раз.
Б) Якщо, теж, також, бо, немовби.
В) Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито.
Г) Начебто, цебто, щоб, буцімто, але
.

5.    Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних
      членів:
А Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала тінь від листя (П. Панч).
Б Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли (М. Коцюбинський).
В Ліс шумів над ним тужливо, і плакав, і ревів (І. Франко).
Г Розчинилися двері, і через поріг переступила з повним відром Галя (А. Шиян).

6.  У якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс?
А) Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.
Б) З/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.
В) За/для, за/ради, по/серед, по/руч, в/наслідок.
Г) Незалежно/ від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.


7.   Укажіть рядок, у якому всі слова з не  пишемо разом.
А  Не/легко, не/абияк, не/наче, не/щастя.
Б  Не/ по-людськи, не/впинно, не/абищо, не/голосно, а тихо.
В  Не/хтувати, не/щастить, не/чути, не/ставити.
Г  Не/вишиті рушники, не/розмальована мною листівка, не/допоміг.

8.  Зніміть риску, запишіть правильно:
   із/за, з/поміж, за/для, з/посеред, з/метою, в/продовж, по/біля.
ІІ. Завдання з творчим компонентом (по 1 б.)
9.  Записати в два стовпчики сурядні та підрядні сполучники:
  що, аби, як, ніби, та, а, і, або, якщо, щоб, але, чи, хоч, коли, проте, ані.

10.   Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишемо через дефіс. Складіть речення з одним вигуком із завдання.
А.  Ай/ай/ай! Ку/ку! Їй/Богу!     Б.  Ха/ха/ха! Го/ді! Ов/ва!
В.  Їй/бо! А/гов! Ге/й!                Г Їй/право! Ть/ох! Ну/ну.

11.    Установіть відповідність між виділеними слова і частинами мови.

1. Прийменник
          А.  Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється
2. Сполучник
  Б. Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє.
3. Частка
                В.  Ох, яка буря знялася на морі.
4. Вигук
Г.  Стрункі сосни велично впираються вершина ми в небо.

12.    Вставити у текст сполучники. Підкреслити та надписати всі службові  
    частини мови.
      На городі ріс кущ барвінку. Здавалось, ...  він і зимою зеленіє, .... коли танули сніги, то на світ пробивалось його цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом. А .... повітря ставало по-материнськи м’яким ...  лагідним, то барвінок зацвітав так, ... небо бризнуло на землю живою своєю блакиттю.

ІІІ. Творчі завдання (по 2 бали)
13. Відредагувати словосполучення. Скласти з одним речення.
Змагання по плаванню, зошит по біології, звернутися за допомогою, з приводу святкування, не виконав із-за хвороби, вірно пояснити, не дивлячись на труднощі, на протязі години, в одинадцять годин, у три години дня, консультація по фізиці.

14. Скласти по 2 речення.
1. В одному реченні  ЩОБ – сполучник, у другому – ЩО Б – займенник і частка.
2. ТАКИ – частка, що пишеться через дефіс, ТАКИ – частка, що пишеться окремо.
3. Край – прийменник, край – іменник.

4. Ой – вигук, ой – частка.

Виконану роботу чекаю 20.05.2020 до 17.00


12.05.2020
Тема уроку. Розрізнення сполучників та однозвучних слів. Складання пам'ятки "Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками чи частками (проте - про те, зате - за те, якби - як би та інші)"
Мета уроку: навчитися відрізняти сполучники від однозвучних слів; скласти пам'ятку "Чк відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови"

І. Переглянь відеоуроки


ІІ. Виконайте письмово завдання
1. Сполучник - це... Наприклад.
2. За будовою сполучники бувають ...  Наприклад.
3. Складні сполучники пишуться...  Наприклад.
4. Складені сполучники пишуться.... Наприклад.

ІІІ. Опрацюй п.47 на с. 175-176.
5. Вправа 501, 503.

IV. Склади пам'ятку "Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками чи частками (проте - про те, зате - за те, якби - як би та інші)".

Виконані завдання чекаю 12.05.2020 до 16.00

13.05.2020
Тема уроку. Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням (формотворчі, словотворчі, модальні)
Мета уроку: запам'ятати визначення частки як частини мови, знати та визначати групи часток за значенням. 

І. Перегляньте відеоуроки


ІІ. Опрацюйте матеріал підручника 48 на с. 179-180. 
ІІІ. Виконайте письмово завдання:
1. Частка - це... Наприклад.
2. Частка - службова частина мови, тому що... 
3. Формотворчі частки служать для ... Наприклад.
4. Словотворчі частки виступають у ролі... Наприклад. 
5. Вправа 508. 
6. Вправа 507. Зробіть висновок.
7. С. 182 (таблиця). Вправа 514. 

Виконані завдання чекаю 13.05.2020 до 15.00. 06.05.2020
Тема уроку. Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Написання сполучників разом та окремо
Мета уроку: повторти й розширити знання про сполучник; навчитися розрізняти сполучники сурядності та підрядності, правильно писати сполучники разом чи окремо

І. Перегляньте відеоуроки
Сполучники сурядності та підрядності
Написання сполучників разом та окремо
ІІ. Опрацюй матеріал підручника п.46-47.
ІІІ. Виконай письмово завдання
1. Вправа 482(І,ІІ), 487, 497(І,ІІ).

Виконані завдання чекаю 07.05.2020

04.05.2020
Тема уроку. Сполучник як службова частина мови
Мета уроку: запам’ятати визначення про сполучник, його особливості, види за походженням, за будовою, за способом використання, навчитися бачити сполучники в реченнях, визначати їх походження, будову, спосіб використання.

І. Перегляньте відеоуроки.

ІІ. Письмово виконайте завдання.
Опрацюйте  п. 45 підручника.
1. Сполучник – це…   Наприклад.
2. За походженням сполуники бувають …    Наприклад.
3. За будовою сполучники бувають…     Наприклад.
4. За способом використання сполучники є:
А  хоч…. але;  чим… тим;  не тільки… а й.
Б   ні…ні;  то…то;  або…або.
В   що, щоб, а, але.

5.  Вправа 470, вставте потрібні сполучники, у дужках напишіть їх роль (з’єднують однорідні члени речення чи частини складного речення).
6. Вправи 473(І, ІІ),  474(І,ІІ).  


Виконані завдання чекаю 04.05.2020  до 15.00


05.05.2020
Тема уроку. Контрольний диктант
Мета уроку: перевірити практичні навички семикласників правильно писати слова з вивченими орфограмами та пунктограмами.

1. Прочитайте уважно текст.
2. Запишіть у робочий зошит дату, тему уроку, вид роботи, назву диктанту.
3.  Напишіть його під диктовку батьків або самодиктантом.
4. Прибирайте скісну риску, дужки, трикрапки і пишіть слова за правилами орфографії: разом, окремо, через дефіс. Розділові знаки пропущені.
5. У першому абзаці підкресліть прийменники, обведіть кружечком сполучники.
Диктант
Рідна ріка
Я дивлюся на сіро/синій  Дніпро  слухаю плескіт хвиль. Ні/чого доро(ж,ш)чого (у,в)/світі (не)має  для/мене.  Я (не)хочу і (ні)защо (не)розлучуся з/моєю рікою. І якщо судилося мені зробити щось красиве й велике в жи(т,тт)і  то тільки  на  її берегах  ласкавих і чистих…
(Ні)коли ще я так (не)відчував  життя  і  (не)був  так пер(е,и)повнений  любовю до/свого народу і (не)почував такого бе(з,с)межно  радісного  звязку  з/ним.
Як багато хочется мені сказати про/любов до ріки моєї  рідної  ясної.  Річко моя життя моє  Де і чому я забарився  чого  так пізно пр(е,и)йшов  до/твого бер(е,и)га, теплого й чистого? На твої  ясні води  на тихі  зорі  що дивлятся  в/тебе з/неба?  Люблю ясні води  що дивлятся в/тебе з/неба? Люблю я воду твою ласкаву животворящу. І береги твої чисті і всіх людей простих  що трудятся  живучи на/твоїх  бер(е,и)гах.
Кланяюсь тобі за ласку  за бага(ц,т)сво  що дала моєму  серцю  за/тебе  що  дивлячись на/тебе роблюсь я добрим  людяним і щасливим що можу любити тебе все жи(т,тт)я  річко моя  душе мого народу.
Написаний і перевірений диктант чекаю 05.05.2020 до 15.00


28.04.2020
Тема уроку. Правопис прийменників. Граматична помилка
Мета уроку: повторити правила написання похідних прийменників, навчитися правильно писати прийменники, виконувати їх розбір як частини мови.

І. Уважно перегляньте відеоурок.
ІІ. Повторіть правила п.42, 43 за підручником.

ІІІ. Виконайте завдання. Зайдіть за посиланням на тренажер. Запишіть разом, окремо або через дефіс похідні прийменники, перевірте правильність написання прийменників (самоперевірка). 
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_constant_leng_parts/preposition_spelling.html

IV. Письмово виконайте вправи 449, 453(І,ІІ), 454.

Виконані завдання чекаю 28.04.2020 до 15.00.

29.04.2020

ТемаТренувальні вправи з теми "Прийменник"
Мета уроку: з'ясувати рівень знань семикласників з теми "Прийменник"
Хід уроку

 І. Повторіть матеріал підручника п. 42, 43, 44.

ІІ. Виконайте тестові завдання. Позначте ОДНУ правильну відповідь.

1. Прийменник - це службова частина мови, яка ...
а) з"єднує однорідні члени речення і частини складного речення;
б) вносить додаткові відтінки значення або служить для утворення способів дієслів;
в) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні і реченні.

2. Укажіть ряд, у якому до складу словосполуки входить прийменник:
а) знаходиться там;
б) казка-який продукт;
в) внаслідок заходів.

3. З яким відмінком вживається прийменник у поданому реченні?
Тече вода з-під явора ...
а) З родовим відмінком.
б) Зі знахідним відмінком.
в) З місцевим відмінком.

4. 
Вкажіть непохідний прийменник:
а) поза;
б) над;
в) щодо.

5. Укажіть складений прийменник:
а) близько;б) всупереч;в) у зв"язку з.
6. Позначте прийменник, що пишеться разом:
а) під(час);б) в(супереч);в) в(силу).
7. Вкажіть правильний варіант перекладу з російської мови словосполучення по собственному желанию:
а) за власним бажанням;
б) з власного бажання;
в) на власне бажання.

8. 
У якому реченні прийменник написано правильно?
а) Три явори з попід грому нахилились низько.
б) Під час бою враження Козакова поступово змінювалися.
в) І про між нас живе ця людина.
9. Який прийменник слід вставити у реченні на місці крапок?
І блідий місяць на ту пору ... хмари де-де виглядав
а) з;         б) із;         в) із-за.
10. Однозвучними з іменниками є такі прийменники:
а) поруч, понад, поміж, посеред;
б) близько, поверх, позад, всупереч;
в) коло, круг, край, протягом.

11. 
Складіть і запишіть ДВА речення з такими омонімами: край (іменник) та край (прийменник).
12. З яким відмінком завжди вживається прийменник?
а) З родовим.
б) З орудним.
в) З місцевим.

13. Вкажіть похідний прийменник:
а) через;
б) вздовж;
в) між.
14. Укажіть прийменник, що пишеться окремо:
а) в(результаті);      
б) у(слід);     
в) до(в)(кола).
15. З яким відмінком вживається прийменник у поданому реченні?
Шумить і шепче, і тривожить зрадливий дощ із-за кутка.
а) називний;
б) знахідний;
в) родовий.
16. Укажіть правильний варіант перекладу  з російської мови словосполучення в три часа.
а) третьої години; 
б) о третій годині;
в) в три години.
17. Укажіть, яким прийменником можна замінити прийменник виділений у реченні?
Знов лечу я над степом, над смарагдом нив.
а) поза; 
б) попід; 
в) понад.
18. Який прийменник слід вживати у реченні на місті пропуску?
Несеться сумний голос трембіти і будить ... сну полонини.
а) Зі;
б) з;
в) із.
19. Позначте правильний варіант вживання прийменника:
а) екзамен по фізиці;
б) при будь-якій негоді;
в) закричати від болю.
20. Складіть і запишіть два речення з такими омонімами: коло (іменник) і коло (прийменник).


21. Відредагуйте речення Вправи 466. 

Виконані завдання чекаю  29.04.2020  до 15.00.21.04.2020
Тема. Розвиток мовлення.  Особливості побудови опису зовнішності людини
Мета уроку: повторити відомості про портрет, будову опису зовнішності людини, дізнатися про особливості наукового та художнього описів зовнішності людини, користуючись словником портретної лексики, скласти опис зовнішності дорогої вам людини.
Хід уроку

Ти знаєш, що ти - людина. 
Ти знаєш про це, чи ні? 
Усмішка твоя - єдина, 
Мука твоя - єдина, 
Очі твої - одні 
В.Симоненко

І. Засвоєння  нового матеріалу.
1. На уроках української літератури, читаючи прозові твори, ви зустрічали описи зовнішності людини. Опрацюйте матеріал підручника на с.217, 219.
 • Як називається опис зовнішності в образотворчому мистецтві та художній літературі?
 • Які засоби створення портрета використовує  художник, а які - письменник?
 • З якою метою опис зовнішності вводиться в художній твір?
 • Чи можна, на вашу думку, за портретом визначити риси характеру людини, її настрій? Відповідь аргументуйте.
      Кожна людина - єдина і неповторна особистість. Люди різняться не лише зовнішністю, а й своїм внутрішнім світом, властивим тільки їм.
Ми повинні не лише навчитися описувати зовнішній вигляд людини, а й спробувати розкрити її внутрішній світ, характер і настрій, знаходити неповторне в образі конкретної особистості.

Описати зовнішність людини - це відтворити її зовнішній вигляд, передати її одномоментні або постійні риси.

2. Будова опису зовнішності людини. Опис зовнішності складається, як і опис предмета.
«Відоме» - сам предмет або його частини;
«нове» - ознаки.
Наприклад:
Вона ростом невеличка, ще й літами молода.
У тебе очі чорненькії, як терен на галузі, личко твоє рум'янеє, як калина в лузі. (Народна пісня)

3. Художній та науковий описи зовнішності людини.
Микола, Прокопів хлопчик, такий школярик гарнесенький був: сумирненький, скромненький, млявенький, як дівчинка. Та ще ж такий чорнобривенький, білолиценький, носок невеличкий, щічки круглесенькі, ще й чубок кучерями.

4. Складіть словесний портрет Миколки з оповідання «Школяр» А.Тесленка в діловому стилі за поданим планом. Відомості, яких бракує, придумайте самі.
ПЛАН
1. Хто ця людина?
2. Компоненти зовнішності:
А) зріст, вік;
Б) постава, фігура;
В) обличчя (очі, брови, ніс, рот, губи);
Г) волосся, зачіска.
3. Загальне враження (для художнього стилю). 

5. Розподіліть прикметники у два стовпчики, залежно від того, які емоції вони викликають: а- позитивні, б- негативні
1.     нахабні,
2.     байдужі,
3.     ласкаві,
4.     привітні,
5.     пусті,
6.     добрі,
7.     жорстокі,
8.     лагідні,
9.     лукаві,
10.                       щирі,
11.                       сердиті,
12.                       правдиві,
13.                       уважні,
14.                       ніжні,
15.                       злі,
16.                       мрійливі.
6. Складіть письмовий короткий (до 1 сторінки) опис  зовнішності дорогої вам людини в художньому стилі.


Виконані завдання 4,5,6  чекаю  21.04.2020 до 14.00 


22.04.2020

ТемаТренувальні вправи з теми "Прийменник"
Мета уроку: з'ясувати рівень знань семикласників з теми "Прийменник"
Хід уроку

 І. Повторіть матеріал підручника п. 42, 43, 44.

ІІ. Виконайте тестові завдання. Позначте ОДНУ правильну відповідь.

1. Прийменник - це службова частина мови, яка ...
а) з"єднує однорідні члени речення і частини складного речення;
б) вносить додаткові відтінки значення або служить для утворення способів дієслів;
в) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні і реченні.

2. Укажіть ряд, у якому до складу словосполуки входить прийменник:
а) знаходиться там;
б) казка-який продукт;
в) внаслідок заходів.

3. З яким відмінком вживається прийменник у поданому реченні?
Тече вода з-під явора ...
а) З родовим відмінком.
б) Зі знахідним відмінком.
в) З місцевим відмінком.

4. 
Вкажіть непохідний прийменник:
а) поза;
б) над;
в) щодо.

5. Укажіть складений прийменник:
а) близько;б) всупереч;в) у зв"язку з.
6. Позначте прийменник, що пишеться разом:
а) під(час);б) в(супереч);в) в(силу).
7. Вкажіть правильний варіант перекладу з російської мови словосполучення по собственному желанию:
а) за власним бажанням;
б) з власного бажання;
в) на власне бажання.

8. 
У якому реченні прийменник написано правильно?
а) Три явори з попід грому нахилились низько.
б) Під час бою враження Козакова поступово змінювалися.
в) І про між нас живе ця людина.
9. Який прийменник слід вставити у реченні на місці крапок?
І блідий місяць на ту пору ... хмари де-де виглядав
а) з;         б) із;         в) із-за.
10. Однозвучними з іменниками є такі прийменники:
а) поруч, понад, поміж, посеред;
б) близько, поверх, позад, всупереч;
в) коло, круг, край, протягом.

11. 
Складіть і запишіть ДВА речення з такими омонімами: край (іменник) та край (прийменник).
12. З яким відмінком завжди вживається прийменник?
а) З родовим.
б) З орудним.
в) З місцевим.

13. Вкажіть похідний прийменник:
а) через;
б) вздовж;
в) між.
14. Укажіть прийменник, що пишеться окремо:
а) в(результаті);      
б) у(слід);     
в) до(в)(кола).
15. З яким відмінком вживається прийменник у поданому реченні?
Шумить і шепче, і тривожить зрадливий дощ із-за кутка.
а) називний;
б) знахідний;
в) родовий.
16. Укажіть правильний варіант перекладу  з російської мови словосполучення в три часа.
а) третьої години; 
б) о третій годині;
в) в три години.
17. Укажіть, яким прийменником можна замінити прийменник виділений у реченні?
Знов лечу я над степом, над смарагдом нив.
а) поза; 
б) попід; 
в) понад.
18. Який прийменник слід вживати у реченні на місті пропуску?
Несеться сумний голос трембіти і будить ... сну полонини.
а) Зі;
б) з;
в) із.
19. Позначте правильний варіант вживання прийменника:
а) екзамен по фізиці;
б) при будь-якій негоді;
в) закричати від болю.
20. Складіть і запишіть два речення з такими омонімами: коло (іменник) і коло (прийменник).


21. Відредагуйте речення Вправи 466. 

Виконані завдання чекаю  22.04.2020  до 15.00.

14.04.2020
Тема уроку. Прийменник як службова частина мови. Написання прийменників
Мета уроку: дізнатися про особливості прийменників як частини мови, про похідні та непохідні прийменники, вивчити правила написання похідних прийменників, практично навчитися правильно писати прийменники.

І. Перегляньте відеоурок за посиланням, опрацюйте матеріал підручника п. 42, 43. 
https://www.youtube.com/watch?v=XK5A-uBUIuc

ІІ. Дайте письмово відповіді  "Так" чи "Ні"
1. Прийменник - це службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.
2. Прийменниками є слова:  як, що, не, щоб, якби.
3. Прийменниками є слова:  задля, з-під, у, про, залежно від, у зв'язку з.
4. Прийменник є засобом зв'язку слів у словосполученні та реченні.
5. Прийменники є другорядними членами речення.
6. Похідні прийменники - це   до, від, при, без, в, з, за, над, перед.
7. Непохідні прийменники -  це   відповідно до, залежно від, понад, з-над, поміж,коло, шляхом.
8. За будовою прийменники бувають похідні та непохідні.
9. Складні прийменники - це   задля, поміж, понад, всупереч.
10. У наведеному реченні Є прийменник.   Поблизу села є цілюще джерело. 
11.  У наведеному реченні НЕМАЄ прийменника.   Десь поблизу є цілюще джерело. 
12. Дані прийменники написані НЕправильно: із-за, під кінець, згідно з, наді мною, уві сні. 

ІІІ. Виконайте завдання
1. Вправа 438 (І, ІІ),  440 (І, ІІ), 451.
Завдання ІІІ, IІ  виконайте в зошиті. Сфотографуйте стрінку, надішліть на мою електронну пошту  14.04.2020  до 14.00. 

15.04.2020
Тема уроку. Написання прийменників. Особливості вживання прийменників
Мета уроку: дізнатися про особливості вживання прийменників з-із-зі  та  у-в, повторити правила написання похідних прийменників, практично навчитися правильно писати прийменники.

І. Перегляньте відеоуроки за посиланнями, опрацюйте матеріал підручника п. 42(повторити), 43-44.  
https://www.youtube.com/watch?v=fqdE50sIt1Q
https://www.youtube.com/watch?v=9qc9hJa-spQ

ІІ. Виконайте письмово вправи 450, 457, 459.

ІІІ. Опрацюйте в підручнику с .162, 165 (таблиці "ПРАВИЛЬНО" і "НЕПРАВИЛЬНО)

IV. Виконайте письмово вправи  462, 464.

Завдання IІ,  IV  виконайте в зошиті. Сфотографуйте стрінку, надішліть на мою електронну пошту  15.04.2020  до 14.00. 


07.04.2020
Тема: Самостійна робота з теми «Прислівник» 
Мета уроку: повторити відомості про прислівник, ступені порівняння та способи творення прислівників, написання прислівників разом, окремо, через дефіс. Виконати самостійну роботу. 
І. Повторити навчальні відео.
ІІ. Повторити матеріал п.32 - 40.
ІІІ. Виконайте вправу 430 (письмово).
ІV. Виконайте самостійну роботу ( ОДИН варіант на вибір).


1 варіант
2 варіант
1. Прислівник - це:
а) незмінна самостійна частина мови;
б) незмінювана форма дієслова;
в) службова частина мови;
г) особлива частина мови.
1. Незмінна самостійна частина мови, що передає ознаку дії, ознаку предмета або ознаку іншої ознаки, називається:
а) прикметником;
б) дієприкметником;
в) дієприслівником;
г) прислівником.
2. Запишіть по п'ять прислівників, що пишуться окремо та через дефіс.
2. Запишіть по п'ять прислівників, що пишуться разом і через дефіс.
3. Знайдіть рядок, у якому всі слова - прислівники.
а) Вічно, темно, жовто, біжучи;
б) голосно, ліворуч, день у день, безумовно;
в) один, вільно, зранку, дивно;
г) по-іншому, коротко, викрикуючи, сумно.
3. У якому рядку - запитання, на які відповідають при­слівники?
а) Який?  Чий?  Котрий?
б) Що робити? Що зробити?
в) Як? Де?  Коли?  Куди?  Звідки?
г) Ще роблячи? Що зробивши?
4. Запишіть речення з прислівником способу дії.
4. Запишіть речення з прислівником причини дії.
5. Визначте спосіб творення прислівників    по-українсько­му, засвітло,   зверху.
а) Префіксальний;
б) суфіксальний;
в) префіксально-суфіксальний;
г) безафіксний.
5. Визначте, у якому рядку всі слова - прислівники.
а) Потрібно, довго, зроблено, намололи;
б) віч-на-віч, коротко, радісно, передчасно;
в) краще, сонячно, сонечко, перерва;
г) врешті-решт, передати, сидячи, прекрасно.
6. Запишіть п'ять прислівників, утворених суфіксальним способом.
6. Запишіть п'ять складних прислівників.
7. У якому рядку записані прислівники, від яких НЕ можна утворити ступені порівняння?
а) Гарно, багато, далеко, рішуче;
б) наспіх, тут, зопалу, навмисне, спросоння;
в) дорого, голосно, вузько, дбайливо;
г) глибоко, рано, швидко, лукаво.
7. Виділіть рядок, у якому всі слова - прислівники, вжиті в простій формі вищого ступеня порівняння.
а) Краще, вище, радісніше, добріше;
б) гарно, високо, радісно, добре;
в) ніжно, щоякнайкраще, абияк, переможно;
г) по-королівськи, сильно, веселісінько, поважно.
8. Від поданих прислівників утворіть ступені порівняння.
Далеко -
близько -
8. Від поданих прислівників утворіть ступені порівняння.
Весело –
низько -
9. Виділіть рядок, у складі якого - словосполучення з прислівниками зі значеннями часу дії.
а) Панує довго-довго, записувала щоліта, весело співати;
б) прийшов увечері, побачив уперше, співати втрьох;
в) складали з давніх-давен, зібрати взимку, завжди сміється;
г) падати донизу, колись прийде, говорив спросоння.
9. Виділіть рядок, у якому всі слова - прислівники, вжиті в складеній формі вищого ступеня порівняння.
а) Тепліше, яскравіше, вимогливіше, наполегливіше;
б) значно тепліше, куди яскравіше, ще вимогливіше, трохи наполегливіше;
в) якнайтепліше, найяскравіше, щоякнайвимогливі-ше, щонайкраще;
г) тепло, яскраво, вимогливо, наполегливо.
 10. Запишіть речення з прислівником зі значенням місця дії
10. Запишіть речення з прислівником у складеній формі найвищого ступеня.
11. Знайдіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс.
а) Без/угаву, по/двоє, в/міру, по/братському;
б) хоч/не/хоч, на/гора, як/от, по/моєму;
в) за/довго, поза/вчора, без/вісти, в/друге;
в) ні/куди, з/дня/на/день, до/побачення, ось/ось.
11. У якому рядку всі прислівники вжиті в простій формі найвищого ступеня порівняння прислівників?
а) Радісно, весело, легко, коротко;
б) радісніше, веселіше, легше, коротше;
в) ще радісніше, куди веселіше, значно легше, набага­то коротше;
г) найрадісніше, якнайвеселіше, щоякнайлегше, най-коротше.
12. Запишіть п'ять складних прислівників, які пишуться разом.
12. Запишіть п'ять складних прислівників, що пишуться через дефіс.

Завдання ІІІ, IV  виконайте в зошиті. Сфотографуйте стрінку, надішліть на мою електронну пошту  07.04.2020  до 14.00. 08.04.2020
Тема уроку.  Узагальнення знань з теми "Прислівник"
Мета уроку: повторити відомості про прислівник, підготуватися до контрольної роботи.

1. Уважно перегляньте навчальне відео. 
2. Утворити від поданих слів просту та складену форми вищого та найвищого ступенів порівняння: швидко, рішуче, вузько. 
3.  С. 126 підручника, вправа 347 за зразком розберіть ТРИ прислівники  як частину мови.
4. Скласти речення зі словами       вперше - в перше,  згори - з гори.
5. Виконайте вправу 383. 
6. Повторіть п. 39-40, виконайте вправу 419.

Завдання  2-6 виконайте в зошиті. Сфотографуйте стрінку, надішліть на мою електронну пошту  08.04.2020  до 14.00. 09.04.2020
Тема. Контрольна робота з теми «Прислівник» 
Мета уроку: перевірити знання семикласників про прислівник та вміння застосовувати правила на практиці. 


І. Виконайте письмово контрольну роботу. Варіант ОДИН на вибір.


1 варіант
2 варіант
1. У якому рядку всі прислівники пишуться з –нн-
а) Бажан_о, впевнен__о, шален___о, віддале__о;                                                      
б) відмін-о, священ_о, старан_о, щоден_о   

в) гуман_о, активн_о, безупин_о, сон_о;                                

г) незбагнен__о, ден__о, зелен__о, туман_о.
1. Виділіть словосполучення з прислівником.
а) Запитайте у двох сестер;
б) вийти удвох зі школи;
в) гостювали у двох тіток;
г) побували у двох країнах.
2. Запишіть п'ять складних прислівників, що пишуться через дефіс.
2. Запишіть п'ять прислівників, що пишуться разом.
3. У якому рядку всі прислівники пишуться окремо?
а) Де/таки, так/от, зроду/віку, десь/то, казна/як;
б) по/доброму, врешті/решт, з/давніх/давен;
в) з/року/в/рік, на/щастя, рік/у/рік, без/кінця;
г) як/раз, по/нашому, в/цілому, по/перше.
3. У якому рядку всі слова - прислівники мети дії?
а) Навмисно, наперекір, на зло, напоказ;
б) восени, вниз, праворуч, здавна;
в) зопалу, зосліпу, спересердя, згарячу;
г) урочисто, добре, надзвичайно, вщерть.
4. Запишіть речення зі складним прислівником, що пи­шеться разом.
4. Запишіть п'ять прислівників способу дії.
5. У якому рядку записані прислівники, що в реченні ви­ступають присудками?
а) Навстіж, холодно, прекрасно, там, сюди;
б) соромно, сухо, темно, легко, спросоння;
в) можна, варто, слід, треба, потрібно;
г) зразу, важче, праворуч, подекуди, ніяк.
5. У якому рядку всі слова - непохідні прислівники?
а) Прямо, рясно, цікаво, чемно;
б) вручну, напевне, напоготові, довіку;
в) тут, куди, тепер, завжди, там;
г) потім, всупереч, втретє, абикуди.
6. Складіть речення, у якому прислівник виступав би присудком.
6. Складіть речення, у якому прислівник виступав би означенням.
7. Виділіть рядок, у якому всі прислівники утворені по­єднанням частки з прислівником.
а) Аніде, абикуди, казна-як, хтозна-куди, десь;
б) допізна, змолоду, вдруге, внічию, по-третє;
в) голіруч, мимохіть, насамперед, навшпиньки;
г) по-батьківськи, щонайдорожче, ніскільки, дарма що.
7. У якому з поданих речень вжито прислівник причини дії?
а) Море - надзвичайно чорного кольору, далеко краще тут, ніж у Криму (М. Коцюбинський).
б) Поневолі в самотині, не виходячи, сиджу (П. Грабов ський ).
в) Книжку не можсна читати похапцем, абияк (П. Пере­бийте ).
г) Високо вгорі літає ескадрилья літаків (Ю. Яновський).
8. Уведіть у речення прислівник, який утворений поєд­нанням прийменника й числівника.
8. Запишіть речення з прислівником місця дії.
9. Знайдіть рядок, у якому НЕ  з прислівниками пишеться окремо.
а) (Не)винно, (не)дорого, (не)швидко, (не)високо;
б) (не)далеко, а близько, (не)дорого, а дешево, (невесе­ло, а сумно, (не)тихо, а голосно;
в) (не)вдало, (не)дуже вдало, (не)ймовірно, (несподіва­но;
г) (не)востаннє, (не)вороже, (не)якісно, (не)по-новому.
9. Яким членом речення виступає прислівник у реченні:
У хаті надовго запала мовчанка  (М. Стельмах)?
а) Підметом;
б) присудком;
в) обставиною;
г) додатком.
10. Запишіть п'ять прислівників, які пишуться з НЕ  разом.
10. Запишіть п'ять прислівників, які пишуться з НЕ  окремо.
11. У якому рядку всі прислівники - з кінцевою -і?
а) Восен_, по-польськ_, навпомацк_, навкруг_;
б) надвор_, у віч_, поодинц_, відтод___;
в) по-сусідськ_, до вподоб_, вночі_, зсередин_;
г) навік_, трич_, почаст_, по-французьк_.
11. Якою значущою частиною слова  в прислівниках є  частина слова -ому?
а) Суфіксом;
б) закінченням;
в) префіксом;
г) постфіксом.
12. Уведіть у речення прислівник
з кінцевою -и.
12. Запишіть п'ять прислівників із префіксом по- та суфіксом -ому або -и.

Сфотографуйте стрінку, надішліть на мою електронну пошту  09.04.2020  до 15.00. 

24.03.2020 
Тема уроку. Написання  прислівників через дефіс та разом
Мета уроку: вивчити правила написання прислівників, навчитися правильно писати прислівники через дефіс та разом.

І. Прочитайте уважно правила, запам’ятайте їх.
ІІ. Опрацюйте п. 39 по підручнику.
ІІІ. Перегляньте відеоурок.  
Дефіс у прислівниках
 • по + прикметник, числівник  Е
 • по + займенник И
 • по + іменник  И, ОМУ , ЕМУ;
прислівники з частками будь-, небудь-, казна-, хтозна-, -то, -от, -но, -таки;
повторення слів або основ слів 
сполучення двох синонімічних чи антонімічних основ
По-перше, по-новому, по-моєму,
по-латині, на-гора;
по-батьківськи, по-укрвїнському
 будь-де,  хтозна-що;
 тихо-тихо, віч-на-віч, пліч-о-пліч, ледве-ледве
 зроду-віку, більш-менш
                                                          Прислівники пишуться разом
 • поєднання прийменника з прислівником: позавчора;
 • поєднання прийменника з іменником: уголос;
 • поєднання прийменника з коротким прикметником:  зрідка;
 • поєднання прийменника з числівником: поодинці;
 • поєднання кількох прийменників із будь-якою частиною мови: попідвіконню;
 • поєднання кількох основ: повсякчас;
 • за допомогою часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-, -сь і будь-якої частини мови: анітрохи, щодня.
ІV. Тренувальні вправи
1. Запишіть речення, розкриваючи дужки, записуючи  правильно слова.  
1. Далеко (далеко) Дніпро геть (геть) собі розкинувся. 2. Світ по (новому) відкривати, поете, обов'язок твій. 3. Пливе твій голос солов'їний (у)даль немеркнучу століть. 4. Усі дні моєї подорожі я був віч(на)(віч) із народом.
5. З (дня)(на)(день) ждали в село землемірів.
2. Запишіть правильно прислівники
Видимо(невидимо)
врешті(решт)
з давніх(давен)
з діда(прадіда)
зроду(віку)
навіки(віків)
просто(напросто)
сяк(так) 
Будь(що)будь
де(не)де
віч(на)віч
десь(не)десь
коли(не)коли
пліч(о)пліч
хоч(не)хоч
як(не)як


3. Розподільчий диктант
Розподіліть прислівники у 3 колонкиа - пишуться через дефіс, б - пишуться разом
1.     Будь (коли),
2.     на (бік),
3.     за (раз),
4.     геть (чисто),
5.     в (третє),
6.     по (вік),
7.     по (дитячому),
8.     сяк (так),
9.     по (ведмежому),
10.   у (низ).
Запам’ятайте: Прислівники, що пишуться РАЗОМ, слід відрізняти  від однозвучних з ними форм непрямих відмінків іменників, прикметників, числівників та займенників.
Розпізнаються прислівники й однозвучні з ними відмінювані частини мови з прийменником (або часткою) тільки в контексті, за синтаксичними зв'язками.
Якщо слово:
-         має означення або залежний від нього іменник у Р. в.;
-         є означенням;
то прийменник пишеться ОКРЕМО.    Наприклад:  Зверху(прислівник) цього не видно. - З верху(прийменник з іменником) гори видно далеко. Одягнений по-зимовому (прислівник). - Гуляти по зимовому(прийменник з прикметником) лісі. По-перше(прислівник), зачини вікно, по-друге(прислівник), прибери за собою. - Зима триває по перше(прийменник з числівником) березня.
В окремих випадках прислівники й однозвучні з ними відмінювані слова з прийменниками можна розрізняти за наголосом: навіки - на віки, набік - на бік, насміх - на сміх.
4. Складіть та запишіть речення зі словами:  вдень – в день, востаннє – в останнє, назустріч – на зустріч, вранці – в ранці  так, щоб в одному випадку ці слова писалися разом, а в іншому - окремо.
5. Від поданих слів утворіть прислівники і запишіть їх: 
по, перше;
по, другий;
по, ваш;
по, новий;
по, твій;
по, український;
по, братній;
по, інший.


Завдання 1,2,3,4,5  виконайте в зошиті. Сфотографуйте стрінку, надішліть на мою електронну пошту  24.03.2020  до 14.00. 

25.03.2020 
Тема уроку. Написання прислівників окремо
Мета уроку: вивчити правила написання прислівників, навчитися правильно писати прислівники окремо. 

І. Опрацюйте матеріал п.40 по підручнику.
ІІ. Прочитайте пояснення в таблицях. 


Написання прислівників окремо та
прислівникових сполучень

1. Сполучення прийменника з іменником (між ними можна вставити слово)Без кінця, до речі, з радості, з горя, на щастя, без відома, в ногу, в міру, на мить.
2. Прислівникові сполучення слів у формах Н.в. + Ор.в. одн., а також вирази в основному, в ціломукінець кінцем, один одним, сама самотою.
3. Прийменникові конструкції з повторенням словадень у день, рік у рік, раз у раз,
час від часу, сам на сам. 


Запам'ятайте
 з дому
до смаку
на весну
у сто крат
не даром (не безплатно)
додому
всмак
навесні
стократ
недаром

Тренувальні вправи

1. Прочитайте початки речень та спробуйте закінчити їх

1. Удень тепло ....     У день народження ...
2. Вивчив напам'ять .... Покладатися на пам'ять ...
3. Підняли догори ... . Підійшли до гори ...
4. Сказав удруге ...  Глянув у друге ...
5. Нашвидку поснідав ...  На швидку їзду ...


2. Розподіліть слова в 3 колонки: а- прислівник пишеться разомб - прислівник пишеться окремо, в - прислівник пишеться через дефіс
 1. до/речі,
 2. від/тепер,
 3. часто/густо,
 4. коли/небудь,
 5. з/переляку,
 6. по/латині,
 7. мимо/хідь,
 8. горі/лиць,
 9. з/низу,
 10. раз/у/раз,
 11. на/весні,
 12. право/руч,
 13. час/від/часу,
 14. без/відома,
 15. по/дитячому,
 16. сяк/так,
 17. багато/багато,
 18. з/боку/на/бік,
 19. по/ведмежому,
 20. будь/коли
3. Виконайте вправу 418 (письмово).

Завдання 1,2,3  виконайте в зошиті. Сфотографуйте стрінку, надішліть на мою електронну пошту  25-26.03.2020  до 14.00. 
16.03.2020 Тема уроку. Букви Н та НН у прислівниках

1. Повторіть відомості про прислівник, переглянувши навчальне відео.
2. Або повторіть матеріал по підручнику п. 32-34.

3. Опрацюйте новий матеріал по таблиці. Або п. 35 підручника
Тема: Букви -Н- та -НН- у прислівниках

Хід уроку
Прислівники, що утворилися від прикметників з -Н- та -НН- зберігають правопис цих прикметників: невпинний - невпинно, нежданий - неждано. 

З двома -НН- пишуться також прислівники зрання, навмання, попідтинню, попідвіконню, спросоння.


ПИШЕТЬСЯ -НН-
ПИШЕТЬСЯ -Н-
1. У прикметниках, утворених від іменників з основою на -н- за допомогою Н:
стіНа - стіННий, день - деННий
1. У прикметниках, утворених від іменників з основою на будь-який приголосний ( крім -Н-) за допомогою Н:
брат +н= братній,
клас+н= класний
2. У прикметниках з наголошеним -анн-, -енн-, -янн-, що вказують на збільшену ознаку або неможливість дії: нездоланний, священний, незрівнянний, старанний2. У прикметниках, утворених додаванням -ан-, -ен-, -ян-, -ин-, -їн-, -он- до основи іменників: гречаний, царствений, пташиний, солоний, скляний, солов'їний


4. Тренувальні вправи
4.1.Від поданих слів утворіть прислівники та розподіліть їх у дві колонки: а - з однією літерою Н, б - з двома літерами НН

 1. Безмежний.
 2. Впевнений.
 3. Схвильований.
 4. Законний.
 5. Страшенний.
 6. Самовідданий.
 7. Сумлінний.
 8. Неоціненний.
 9. Безіменний.
 10. Туманний.


4.2.Прочитайте текст. Вставте у прислівники пропущені -Н- чи -НН-: 
а - -Н-, б - -НН-. Прислівники запишіть у дві колонки

 1. Непоруш...о стоять дерева, загорнені в сутінь, ряс...о вкриті краплистою росою.
 2. Ще недав...о в пітьмі ночі нам зоріли тільки сни.
 3. Сонце воста...є землі усміхається й тихо за гори далекі ховається.
 4. Джмелями літаки собі гудуть, і джміль до них гуде спросо...я.
 5. Всю ніч бродить навма...я, прокладає шлях до дня.
 6. Не хочу, щоб чужинець незва...о, безцеремо...о, не питаючи, заходив би до моєї хати.
 7. Предивний сон і звеселив, і налякав мене нежда...о.
 8. І досі ті чудні дива морочать серце несказа...о.
4.3. Виконайте вправу 361, 362 (з двома прислівниками складіть речення).

 ***Завдання 4.1. та 4.2.  надішли на мою електронну пошту.  Завдання 4.3. виконуй в робочому зошиті.18.03.2020 Тема уроку. Написання НЕ та НІ з прислівниками
Хід уроку

 1. Тренувальні вправи
Запишіть текст , знявши риски. Розподіліть слова: А - разом, Б - окремо


 1. Берези й клени, ще (не)давно голі, стоять, зеленим маючи гіллям.
 2. На його правій скроні (не)добре темнів рубець.
 3. Дуби стоять поволі, (не)квапливо.
 4. Вже другий рік живе чиж у Юрка, бере з рук насіння, літає по хаті, весь день (не)угавно співає.
 5. Загравам (не)довго вже палать над лоном рідних міст.
 6. (не)суворо на серці, (не)гнівно, а за тебе тривожуся я.
2. Розподіліть слова, знявши риску: А - разом, Б - окремо

 1. (ні)чогісінько,
 2. (ні)яково,
 3. (ні)так (ні)сяк,
 4. (ні)на гріш,
 5. (ні)трохи,
 6. (ні)як,
 7. (ні)коли,
 8. (ні)звідки,
 9. (ні)почому,
 10. (ні)коли у світі,
 11. (ні)трішки.
3. Складіть по два речення так, щоб у першому випадку НЕ було  префіксом, а у другому - часткою
 • нерадісно - не радісно;
 • недорого - не дорого;
 • недалеко - не далеко;
 • неголосно - не голосно;
 • нелегко - не легко.
4. Повтори матеріал п. 35-36, виконай вправи 371, 373.
Завдання 1,2,3 надсилаєш на мою електронну пошту. Завдання 4 виконуєш у робочому зошиті. 18.03.2020 Тема уроку. И та І в кінці прислівників


Тренувальні вправи


1. Утворіть від поданих слів прислівники, поясніть написання  кінцевої букви. З трьома прислівниками складіть речення
 • в, осінь;
 • по, вовк;
 • на, вік;
 • по, молодець;
 • по, юнак;
 • в, ніч;
 • мовчати;
 • три;
 • на, в, круг;
 • без, вість;
 • за, в, глибина.

2. Перекладіть українською мовою

 1. Поступать по-человечески.
 2. Навеки вместе.
 3. Втрое менше.
 4. Ехать верхом.
 5. Немного подождать.
 6. Стоять молча.
 7. Нисколько не жалеть.

3. Вставте пропущені літери та розподіліть слова: А- ІБ- И

 1. Знову завмирає, звівшись навшпиньки..., біла кудласта постать.
 2. Була тільки п'ята година, а навкруг... вже зовсім сутеніло.
 3. Від села степовим шляхом хтось гнав верх... .
 4. Чи пан, чи пропав - двіч... не вмирати.
 5. Він присів на призьбі і, замріявшись став дивитись в тиху літню ніч, що горнулася до нього по-дівоч... ласкаво.

4. Складіть та запишіть у зошит діалог, використовуючи прислівники з кінцевими -И, -І.


5. Опрацювати п. 37, виконати вправу 380.

Завдання 1,2 надсилаєш на мою електронну пошту. Завдання 3-5 пишеш у робочий зошит. 

Чекаю виконані завдання після кожного уроку до 17.00!Лютий 2020 року 

Тема. Дієприслівник  03.02.2020
І. Прочитайте й запам’ятайте правила.
ІІ. Опрацюйте матеріал за підручником п. 27, 28, 29

Дієприслівник – особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан і відповідає на питання  що роблячи? що зробивши? (готуючи, намалювавши).

Дієприслівники мають граматичні ознаки дієслова й прислівника

Дієслівні ознаки
Прислівникові ознаки
вид   (доконаний – побачивши
 недоконаний – співаючи)
незмінюваність (стоячи, замріявшись)
залежні слова   (іменник, займенник, прислівник:  пояснюючи тему,  побачивши тебе)
У реченні виконує роль обставини:
Обабіч шляху, замислившись, вишикувалися тополі.

Творення дієприслівників недоконаного та доконаного виду

Вид дієприслівника
Суфікси
Вид дієслова
Основа
Приклади
недоконаний
-учи-,  -ючи-
(І дієвідміна)
недоконаний
теперішнього
шукаю-шукаючи

-ачи-,  -ячи-
(ІІ дієвідміна)
дзвоню-дзвонячи
доконаний
-ши
доконаний
інфінітива
прибігти-прибігши
подолати-подолавши

Зауважте! Не треба плутати дієприкметники з дієприслівниками в Н.в. множини. Дієприкметники мають закінчення –і, відповідають на питання які? У дієприслівникових суфіксах завжди пишеться и: сяючі (дієприкметник) вогні –  сяючи вогнями (дієприслівник).


Тема. Дієприслівниковий зворот і одиничний дієприслівник   04.02.2020

     Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, який у речення, незалежно від позиції, завжди виконує роль відокремленої обставини, а також виділяється комами:  Відлітаючи у вирій, курличуть у синьому небі журавлі.
Одиничний дієприслівник у речення теж відокремлюється комами: Співаючи, ідуть дівчата.

Не відокремлюється комами:
-         дієприслівниковий зворот, який став фразеологізмом;
-       одиничний дієприслівник, який стоїть після присудка й означає спосіб дії (відповідає на питання як?)

Зауважте! Дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися в реченні того ж діяча, що й дія, названа присудком.
Неправильно
Правильно
Побачивши друзів, мене охопила радість.
Коли я побачив друзів, мене охопила радість.

Не може мати дієприслівникового звороту односкладне речення.
Неправильно
Правильно
Перебуваючи в Парижі, мені хочеться відвідати Лувр.
Перебуваючи в Парижі, я хочу відвідати
ІІІ. Виконайте вправи 272(І, ІІ), 284, 285 (І, ІІ). ***За бажанням вправу 294.ІV. Виконайте завдання  05.02.2020
1.  Дієприслівниками є всі слова рядка
А  залишивши, залишаючи, залишені
Б   читаючи, прочитавши, дочитуючи
В  тремтячи, тремтячі, затремтівши
Г   засинаючи, заснувши, заснулий
Д   вишиваючи, вишитий, вишивши

2.  Дієприслівник є в кожному реченні, ОКРІМ
А  Не знаючи броду, не лізь у воду.
Б   Подорожуючи, не пускай коня галопом.
В  Залізо випробовують куючи.
Г   Під лежачий камінь вода не тече.
Д  Не спечеш калачі, сидячи на печі.
3.  Дієприслівники недоконаного виду можна утворити від обох дієслів рядка
А  зажуритись, співати       
Б   жити, похнюпитись       
В   пізнати, усміхатись
Г   зітхати, замислитись
Д  дивитись, полювати
4.  Дієприслівники недоконаного виду можна утворити від обох дієслів  рядка
А  розповідати, розігнати     
Б   витирати, завершити     
В  боятися, помолитися
Г   розкинутись, зберігати
Д  світитися, нагадувати

5. Помилковою є форма дієприслівника в рядку
А   подзвонивши, віддзвонюючи, піднісши
Б   відчиняючи, відчинивши, приготуючи
В   опинившись, жовтіючи, прижовкнувши
Г   готуючись, приготувавши, повертаючи
Д   плануючи, запланувавши, підносячи
6. За допомогою суфікса -ачи (-ячи) утворяться дієприслівники  від обох дієслів рядка
А клеїти, боротися     
Б ловити, стелити      
В  стояти, плакати
Г  сипати, лежати
Д кричати, колоти

7. Літеру  и  треба писати на місці пропуску в кожному рядку, ОКРІМ
   
А   вправно перешшвш.. річку
    Б   добре володіюч.. німецькою
    В   ведуч.. шкільного вечора                               
   Г    знаюч.. свою історію
   Д   гойдаюч.. зелені віти

8. Літеру  и  треба писати на місці обох пропусків у реченні
А  Над зарослим молодим сосняком ширяє, розкриливш... свої нерухом... крила, птах.
Б  Щасливий той, хто, винісш... горе і попрацювавш... немало, може сказати, що не було в нього зерна неправди за душею.
В  Лишаючись на цілих днях на самоті, Остап пробував свої тремтяч... ноги, як мала пташина крила.
Г   Пахуч... кухні тряслися через подвір'я, губляч... за собою жар з під­дувал.
Д   Клопочуться хазяйки невсипущ..., стрічаюч... отару та черідку.

9. Дієприслівниковий зворот ужито в реченні
А  Тепер, співаючи, дівчата тією стежкою ідуть
Б   Дівчина крізь сльози безмовно кивнула головою і потисла козакові руку.
 В   Незважаючи на втрати, настрій у бійців був піднесено войовничий.
Г   Він не стогнав, він умирав стоячи і не знав, що так умирають у легендах.
Д   3 Ташані густою хвилею котилася пара, затоплюючи троянівську долину.

10. Одиничний дієприслівник ужито в реченні
А   Ненька встигала і хату побілити, і хліб спекти не поспішаючи.
Б   Переступивши поріг, Остап почув у кімнаті знайомий голос.
В   Перекидаючи тісто з однієї долоні в другу, мати формувала хлібину.
Г   Сонце, сідаючи за гору, обливало світлом усе село.
Д   Ідучи в широкий світ, візьму з собою материнську пісню.

11.  Правильно розставлено розділові знаки в реченні      
А   Каштан зацвів білим цвітом, піднявши до сонця, свої свічки.
Б   Листя на гіллі, передчасно пожовкло й осипалось встеляючи тротуар.
В   Дерево благало дощу, пожадливо ловлячи, життєдайні краплі роси.
Г   Сумував каштан, затиснувши у своїх кулачках зеленаві їжачки.
Д   Теплий дощ напоїв спраглу землю, повернувши каштану, молодість.

12. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А   Хмари завирували, закипіли, і рушили вперед опускаючись усе нижче.
Б    Дарина вийшла з хати, але поминувши будинок, попрямувала в сад.
В    Посланець встав і, обережно ступаючи, перейшов через кімнату.
Г    Наблизившись, до церковної садиби молодший парубок відбився від гурту.
Д   Отак живе собі село, притулившись, попід горою край затоки.

13. Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А  Сонце примкнувши вії, уже спускалося на землю.
Б   Безлюдна вуличка причаїлась, дрімала мигаючи вогниками.
В   Шатро небес, розкинувши над світом, стояла ніч.
Г   На краю обрію ледве, виступаючи з вечірньої мли, маячіє місто.
Д  Сиділи руки поскладавши, для них все свята були.

14.  Правильно розставлено розділові знаки в реченні
А   Ти не молися мовою чужою, бо, на колінах стоячи, умреш.
Б   І стане рідна Україна усі, здолавши бурі злі, нам добрим раєм на землі.
В   Не мовчи, коли гордо пишаючись, велегласно брехня гомонить.
Г   Зійшовши на берег, загін не відпочиваючи, рушив до Чигирина.
Д   Передаючись з уст в уста, і, закріплюючись у текстах, мова єднає покоління.

15. Одиничний дієприслівник ТРЕБА  виділяти комами в реченні
(розділові знаки пропущено)
А   А експрес летів і летів поспішаючи.
Б   Могутні дуби стоять замислившись.
В   Краще вмерти біжучи аніж жити гниючи.
Г   Мене там мати повивала і повиваючи співала.
Д   Білий димок здіймається догори хвилюючись.

16.  Одиничний дієприслівник НЕ ТРЕБА виділяти комами в реченні:
(розділові знаки пропущено)
А   Рівна дорога роздвоюючись вужчала.
Б    Річка звиваючись губилася в зелених шатах.
В   Листя боязко тремтить і не втримавшись летить.
Г   Земля засинаючи п'є з вечірніх туманів.
Д   Ліс на хвилину примовк ані шелесне завмерши.

17. Одиничний дієприслівник НЕ ТРЕБА виділяти комами в реченні
(розділові знаки пропущено)
А   Кучерявий червень надбіг і не оглядаючись відбігає.
Б   Жевріючи з'являлась над обрієм ранкова зоря.
В   За вікном пожовк виноград і не дозрівши.
Г   Дівчина стрепенувшись підвела голову.
Д   Вітер лютий утомившись ліг спочити.

18. Граматичну помилку допущено в реченні
А  Луги, струшуючи росу, розляглися співами солов'їв.
Б   Сонце вже пригрівало, висушуючи рештки роси.
В   Дерева зеленіли, кидаючи густий затінок на вулицю.
Г   Травень дощами проллється, вкриваючи землю рястом.
Д   Мандруючи горами, учнями було зібрано колекцію рослин.

19.  Граматичну помилку допущено в реченні
А   Ледь чутно курликаючи, летіли журавлі.
Б   Блискавиці шматували небо, розколюючи хмари.
В   Прощався з літом я, блукаючи лугами.
Г   Зламавши кригу, річкою залило всю заплаву.
Д   Хвилі тихо шелестіли, котячись на берег.

20.  Граматичну помилку допущено в реченні
А   Наївшись огіркових пуп'янків, Сашко натрапив на моркву.
Б   Тікаючи від дідового кашлю, хлопець стрибнув прямо в тютюн.
В   Кинувшись через тютюн у сад, бухнувся з розгону на коліна.
Г   Не знаючи, куди піти, я тихо поповз у густу малину.
Д   Причаївшись у малині, мене наздогнали бабині молитви.

21.  Граматично правильне закінчення речення  Відпочиваючи в Карпатах...
А      черпаєш силу від дрімучих соснових лісів.
Б      соснові ліси напувають тебе цілющою силою.
В      мені хочеться оздоровитися в соснових лісах.
Г      у тебе залишаться яскраві враження надовго.
Д      повітря соснових лісів допоможе зняти втому.

22.  Граматично правильне закінчення речення   Готуючись до іспитів...
А      увесь матеріал має бути повторений.
Б       учень повторив увесь вивчений матеріал.
В       ретельно повторюються винятки з правил.
Г       велику роль відіграють тренувальні вправи.
Д     учитель рекомендує учням робити нотатки.

Бажаю успіхів! Тема. Дієприкметник
Дієприкметник – особлива форма дієслова, що означає ознаку за дією або станом і відповідає на питання який? (пожовклий, засипаний, забутий).
      Дієприкметник має спільні ознаки з дієсловом і прикметником.

Дієслівні ознаки
Прикметникові ознаки
вид  (доконаний – протоптані,   недоконаний – мелений)
відповідає на питання який? яка? тощо
час  (теперішній  - квітуючий,             минулий – зниклий)
змінюється за родами, числами, відмінками (почутий, почута, почуте, почуті, почутого)
залежні слова (іменник, займенник, прислівник – вишитий шовком, написаний учнем)
залежить від іменника  (спечений хліб, прочитана повість, помитий посуд)

У реченні виступає означенням або частиною складеного іменного присудка:
Небо захмарене.
Принишкли  вкриті  росою трави

Активні та пасивні дієприкметники

Активні
Пасивні

виражають ознаку за дією, яку виконує                 сам предмет
виражають ознаку за дією, яку хтось виконує над предметом
Час, вид
теперішній час (недоконаний вид)
минулий час (доконаний вид)
минулий час (доконаний і недоконаний вид)
Суфікси
-уч-, -юч; -ач-, яч-,
-л-
-н-, -ен-, -т-
Приклади
сяючий, правлячий
потемнілий, побілена
обраний, здійснений, тертий


Зауважте! Активні дієприкметники теперішнього часу (пануючий, працюючий тощо) у сучасній мові вживаються обмежено. Замість них треба використовувати відповідні іменники, прикметники, пасивні дієприкметники або дієприслівникові звороти чи підрядні речення: На зустріч запрошуємо всіх бажаючих. – На зустріч запрошуємо всіх охочих. До уваги працюючих у другу зміну. – До уваги працівників другої зміни. Який говорить (а не говорячий), який протікає (а не протікаючий.
      У сучасній українській літературній мові немає активних дієприкметників минулого часу із суфіксом –ш-, (-вш-): Який закінчив школу (а не закінчивший школу); опале листя (а не опавше листя).

Відмінювання дієприкметників
       Дієприкметники, як і прикметники змінюються за родами, числами і відмінками. Усі дієприкметники відмінюються за твердою групою відмінювання прикметників.
Зразки відмінювання дієприкметника в підручнику п.22 на с.78.

НЕ з дієприкметниками
Самостійно прочитайте та вивчіть правила в підручнику п.23 на с.81(таблиця).

Написання Н і НН у дієприкметниках
У суфіксах –ен-, -н- пасивних дієприкметників пишемо одну букву н.
У наголошених суфіксах –анн-, -енн- прикметників дієприкметникового походження пишемо нн.
ПОРІВНЯЙТЕ:
Дієприкметники
Прикметники
несказаний
нездоланий
нескінчений
несказанний
нездоланний
нескінченний

Дієприкметниковий зворот
Дієприкметниковий зворот – це дієприкметник разом із залежними словами. У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням:
                              (означуване слово)
     Одцвітають чорнобривці, посаджені маминими руками.

Виділяємо комами дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть після означуваного слова: Ще спить земля, засипана снігом.

Не виділяємо комами дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть перед означуваним словом: Ще спить засипана снігом земля.

Правила виділення дієприкметникового звороту див. на с.67 п.19 (підручника).

Безособові форми на  –но, -то
Такі дієслівні форми близькі до пасивних дієприкметників минулого часу.  (засіяний – засіяно, забутий - забуто). Ці форми незмінювані, виражають дію, не повязану безпосередньо з діячем, виступають у ролі головного члена речення(присудка) в односкладному безособовому реченні (Злочин розкрито. Вікно вимито. Твір написано.)

Домашнє завдання:
1. Прочитайте, вивчіть правила в підручнику п.18-25.
2. Виконайте вправи 176, 192(І, ІІ), 195, 201, 202, 210, 211, 234, 253.
3. Виконайте самостійну роботу. Запишіть виконані завдання в робочий зошит.

Бажаю успіхів!


Самостійна робота.    Дієприкметник     7 клас

І.               Виберіть один правильний варіант відповіді
1. У якому рядку всі слова – дієприкметники?
            а) Зшитий, холодний, посіяний, теплий;
            б) підбілений, вимитий, прив'язаний, порослий;
            в) пекучий, печений, занесений, грізний;
            г) несказаний, жарений, червоний, полонений.
2. У якому рядку всі дієприкметники активного стану?
            а) Задуманий, прочитаний, літаючий, сидячий;
            б) посивілий, падаючий, крокуючий, сяючий;
            в) посинілий, лежачий, підбитий, знесений;
            г) заражений, замислений, стоячий, забруднений.
3. У якому рядку всі дієприкметники доконаного виду?
            а) Розбитий, зламаний, скошений, забутий;
            б) спалений, зігнутий, згасаючий, бажаючий;
            в) працюючий, побачений, стиснутий, волаючий;
            г) читаючий, помолоділий, стомлений, співаючий.
4. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?
            а) Змелений, схвалений, зварений, намальований;
            б) зволожений, зів'ялий, знесилений, зібраний;
            в) пожовклий, осяяний, почорнілий, випечений;
            г) розв'язаний, змелений, дихаючий, діючий.
5. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду?
            а) Позолочений, напоєний, молотий, змелений;
            б) палаючий, плачучий, тертий, ламаний;
            в) вишитий, написаний, атакуючий, зламаний;
            г) шитий, просіяний, битий, зораний.
6. У якому рядку всі дієприкметники пишуться з не окремо?
а) Не/зарослі чагарником береги; не/затоплена долина; ніким не/читана книга; не/завершена робота;
б) ще не/скошене жито; не/просохла земля; не/розсідланий кінь; не/підбілені дерева;
в) не/зірване яблуко; не/побілена хата; не/пришитий ніким ґудзик; не/побачений фільм;
г) не/намальована художником картина; не/скошена мною клумба; не/здоланий ворогом народ; не/написаний учнем твір.

ІІ. Виберіть усі правильні варіанти відповіді
7. Укажіть речення, в яких дієприкметники виконують роль означення.
а) Трави давно вже скошені.                            б) Розпалена, потріскана земля просить дощу.
в) Мати поклала на коліна натруджені руки.  г) Діти були втомлені далекою дорогою.

8. Укажіть речення, в яких дієприкметники виконують роль присудка.
а) Діти ознайомлені з правилами бібліотеки.  б) Набігають одна на одну розбурхані хвилі.
в) Земельні ділянки вже всі поділені.г) Навчальні кабінети обладнані за сучасними вимогами.

9. Списати, поставити, де треба, розділові знаки, підкреслити дієприкметниковий зворот.
            1. Сонце натомлене за день лягло спочити. 2. Хіба можна уявити собі українську хату не заквітчану рушниками? 3. Загублена коником срібна підкова півмісяцем впала на збитий поріг (М. Ткач). 4. Мовчать каштани стомлені і мляві (В. Симоненко).

10. Виконати синтаксичний розбір 1 речення (із завдання 7).

11. Уведіть дієприкметникові звороти у складені вами речення так, щоб перший стояв на початку, другий – у середині, а третій – у кінці речення.
            Намальована художником; прибрана для музею; оспівана у думах і піснях.

 12. Скласти й записати речення з дієприкметником  неосвітлена так, що в одному реченні слово писалося разом, а в другому – окремо.

13. Відредагувати вислови:
Кидатися в очі;  підписати журнал «Дивослово»; побілівший;  убігавший;  наболівші питання; зупинившийся;  спостерігаючий;  желаний результат.

14. Визначити синтаксичну роль дієприкметників у прислівях. Виділене слово розберіть як частину мови.
1. Вільному воля, врятованому рай.
2. Битого, пролитого да прожитого не повернеш.
3. Нащо знайдений скарб, коли в сім'ї лад.
4. Материнський гнів, що талий сніг.

15. Доповнити текст дієприкметниками.
    Прийшла зима. Земля видавалася сумною. Вона здригалася від холоду. Дерева дрімали. Лише весело витанцьовували сніжинки

16. Запишіть прислівя, розриваючи дужки. Поясніть правила написання не з дієприкметниками.

1.        Для дурнів закон (не) писаний.
2.        (Не) спіймана риба завжди велика.
3.        У (не) придбаного ніким майна всі господарі.
4.        Слово (не) куповане, а відвойоване.
17. Утворити активні дієприкметники минулого часу доконаного виду. Позначити суфікси.
Почорніти, побіліти, помолодіти, змарніти, повеселіти, пожовтіти, заколоти, обгоріти, спітніти, зарости.
 Утворити активні дієприкметники теперішнього часу недоконаного виду. Позначити суфікси.
Відцвітають, зеленіють, працюють, сплять, палають, думають.
Утворити дієприкметники пасивного стану минулого часу доконаного і недоконаного виду.
Писати, написати, прочитати, будувати, збудувати, рити, перерити, бити, розбити, малювати, намалювати, мити, вимити.
18. Поставте правильно наголоси в словах.
    Кидати, випадок, разом, розвідка, вірші, віршів, приповідка, олень, спина, царина, немає часу, щипці, грошей, дрова, зозла, фольга, курятина, будемо, долішній, підлітковий, донька, решето, загадка.


Немає коментарів:

Дописати коментар