11 клас Мова

 Дистанційне навчання.  11 клас.  Українська мова

11.12.2020

Тема. Написання есе (Практика)

Чи можна досягти гармонії в житті?19.10.2020

Тема уроку. Види ораторського мистецтва за метою висловлювання: інформувальні, переконувальні, розважальні виступи

Мета уроку: дізнатися про види повідомлень за метою висловлювання, їх мету та види промов; скласти інформувальне, переконувальне та розважальне повідомлення.

І. Опрацюйте матеріал п. 20 підручника на с. 61.

ІІ. Актуалізація знань. Дайте відповіді на запитання (усно):

1.     Про які види повідомлень за метою висловлювання ви дізналися із п. 20?

2.     Яка їхня мета?

3.     Які ви узнали види промов інформувальних повідомлень?

4.     Які види промов переконувальних промов?

5.     Які види розважальних промов?

ІІІ. Творче конструювання.

1.     Завдання. Вправа 133 або 134. Підготуйте стисле оголошення про знайдену шапку, загубленого собаку (кота), продаж мобільного телефону (письмово одне на вибір).

УВАГА! Дізнайтеся більше про види повідомлень за посиланням!

Оголошення – це… Виступаючи з оголошенням, треба говорити….

http://metodportal.net/system/files/mp/2014/09/34006/mova_11_30_urok.pdf

2.     Завдання. Вправа 139. Підготуйте текст переконувального виступу «Телевізор дивитися корисно» або «Телевізор дивитися шкідливо». Доберіть не менше 5 аргументів. Зробіть висновок  (письмово).

Переконувальна промова – це виступ, у якому оратор має за мету… Коли людина намагається переконати іншу людину чи групу людей, то вона….

3.     Завдання. Напишіть ваш улюблений анекдот або кумедний випадок із вашого життя.

Розважальним називають виступ, мета якого …. Правилами  підготовки розважального виступу є …. Основними видами розважального виступу є…

Виконані завдання чекаю 19.10.2020 до 15.00


21.10.2020

Тема уроку. Контрольний твір-роздум в публіцистичному стилі (Власне висловлення)

Мета уроку: повторити вимоги до написання власного висловлення на ЗНО, його структуру, шаблони для тези, аргументів, прикладів, висновку; написати власне висловлювання.

І. Опрацюйте матеріал збірника для підготовки до ЗНО 2020 на с. 553-555 або статтю за посиланням: http://fzgij.knukim.edu.ua/novyny/1120-zno-struktura-vlasnoho-vyslovlennia

ІІ. Зверніть увагу на структуру власного висловлення у форматі ЗНО 2020:

·        Теза.

·        Перший аргумент.

·        Приклад з літератури.

·        Другий аргумент.

·        Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

·        Висновок.

      ІІІ. Повторюємо!

Теза

Теза – це основне твердження, чітко сформульована думка, яку потрібно довести. Рекомендовано розпочинати тезу зі слів "На мою думку...", "Я вважаю...", "Мені здається, що...".  Вона не повинна мати багато слів, краще коротко, але чітко. За тезу можна отримати 2 бали.

Аргументи (не менше двох)

Аргумент – це пояснення, доказ, підстава, яка підтверджує чи спростовує думку, що закладено в тезу.  Дуже важливо сформулювати їх, чітко виокремивши, а також перевірити, чи вони справді аргументують ваш тезу. Розпочинати аргументи рекомендують зі слів: "Аби підтвердити свою думку, скажу...", "По-перше", "По-друге", "З одного боку", "З іншого боку".  За перший та другий аргументи можна отримати 2 бали.

Приклади (не менше двох)

Приклади – це ілюстрації з художніх творів, історії, суспільно-політичного та власного життя, інших видів мистецтва. Дуже важливо подати приклади стисло, а не переказувати зміст твору. Не потрібно забувати про обов'язкові вирази, які потрібні для наведення прикладів. Почати можна зі слів: "На прикладі головного героя твору...", "У зв'язку з порушеною проблемою, на згадку приходить твір...", "Хочу навести приклад із особистого життя". Головне – це перечитати тезу й аргументи, щоб приклади були доречними. За перший та другий приклад можна отримати 2 бали.

Висновок

Висновок – підтвердження тези. Під час його формулювання фактично потрібно повторити думку з початку висловлення, але іншими словами. Висновок має бути компактним і лаконічним. Потрібно використовувати слова: "Підсумовуючи зазначене, можу стверджувати, що...", "Отже, можу дійти до висновку, що". Цей пункт оцінюється в 2 бали.

IV. Напишіть власне висловлення (одна тема на вибір). Пам'ятайте про структуру власного висловлення по типу ЗНО.

1. Людина соціальна істота, а тому їй не властиво надовго залишатися на самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме самотність допомагає індивіду зрозуміти себе, проаналізувати своє життя. Вони заперечують думку, що тільки оточення може дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам.  Наскільки людині варто дослухатися до думки оточення про неї?


2. Фразеологізм «біла ворона» знає кожен ізмалку. Більшість людей зазвичай надають негативного забарвлення його змісту, хоча словник подає нейтральне тлумачення: той, хто виділяється з-поміж інших чимось незвичайним, зовсім не схожий на інших. 

Чи  легко бути «білою вороною» й чи можна таких людей уважати сильними?


Виконані роботи чекаю 21.10.2020 до 15.00

Немає коментарів:

Дописати коментар